Ewidencja odpadów w salonie. Obowiązek rejestracji w BDO

0
182

Obowiązek ewidencji odpadów nie jest niczym nowym. Nowością jest natomiast obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów on-line za sprawą rejestru BDO. Co kryje się pod tym skrótem, o którym ostatnimi czasy zrobiło się głośno? I co oznacza to dla salonów beauty?

Co to jest BDO?

Skrótem BDO określa się bazę danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarowanie odpadami. Baza została wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska w celu polepszenia sprawowania kontroli nad odpadami i przeciwdziałaniu nieprawidłowościom postępowania z nimi. 

Zadaniem BDO jest gromadzenie danych związanych z gospodarką odpadami oraz informacji o spełnianiu obowiązków w jej zakresie. Obowiązek wpisu obejmuje m.in. podmioty, które wytwarzają odpady (np.igły, skalpele, żyletki czy gazy lub chusteczki z krwią) i prowadzą ewidencję odpadów, a zatem rejestracja do BDO może dotyczyć również salonów kosmetycznych i fryzjerskich. 

Czy musisz wpisać swój salon do rejestru BDO?

W dużym uproszczeniu, wszystko zależy od tego, czy w Twoim salonie wytwarzane są odpady, które powinno się uwzględnić w rejestrze. Wpisowi podlegają pewne kategorie odpadów, które bardzo często wytwarzane są w salonach kosmetycznych i fryzjerskich. Wpis do rejestru BDO na pewno obejmuje odpady medyczne, które wytwarza wiele salonów beauty (więcej o odpadach medycznych w salonie znajdziesz TUTAJ). 

Ogólnie rzecz biorąc, odpady które powstały w skutek przerwania ciągłości tkanek kwalifikują się jako odpady medyczne, a zatem powinny być ewidencjonowane i oddawane, jak również również powinny zostać zarejestrowane w BDO.

Co jeśli nie dokona się wpisu do Rejestru BDO?

Do końca 2019 roku masz czas na dokonanie formalności związanych z rejestracją w BDO. Rejestr BDO uruchomiono 1 stycznia 2018 roku, ale co ważne, 1 stycznia 2020 roku zostanie uruchomiony moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości. 

Przedsiębiorcy, którzy nie zarejestrują się w BDO mogą liczyć się z utrudnieniami w funkcjonowaniu. Jeśli wytworzysz odpady i nie będziesz znajdować się w rejestrze, to nie będziesz mieć możliwości przekazania odpadów np. firmie odbierającej. Ponadto nie wystawisz elektronicznej Karty przekazywania odpadów, a działająca obecnie papierowa karta straci swoją ważność. W związku z tym firma, która transportuje odpady nie będzie mogła ich od Ciebie odebrać.

Jak BDO będzie wyglądać w praktyce?

Wdrożenie elektronicznego modułu ewidencji odpadów umożliwi uzyskanie aktualnej informacji odnośnie ilości odebranych, zebranych i transportowanych odpadów, jak również miejsca ich przekazania i przetwarzania. Do przekazania odpadów niezbędne będzie wystawienie Karty przekazania odpadów, a zrobisz to tylko elektronicznie w BDO. W dokumencie tym zawarte będą informacje m.in. o rodzaju i ilości przewożonych odpadów, jak również planowanej dacie i godzinie transportu. Z kolei podmiot transportujący będzie musiał posiadać wygenerowane potwierdzenie Karty przekazania odpadów. Dzięki temu potwierdzeniu, firma transportująca odpady automatycznie potwierdzi, że zdaje sobie sprawę z tego, co przewozi.

Jak dokonać wpisu do BDO?

Wpisu do rejestru dokonuje się poprzez wypełnienie papierowego wniosku, który dostępny jest m.in. na stronach poszczególnych urzędów marszałkowskich. Wypełniony wniosek należy złożyć w urzędzie marszałkowskim właściwym dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania. Możesz złożyć go osobiście, wysłać pocztą na adres właściwego urzędu marszałkowskiego, wysłać e-mailem (jeśli posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny lub przez platformę ePUAP. 

There is no form selected or the form was deleted.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here