Odpady medyczne w salonie beauty
Odpady medyczne w salonie beauty

Odpady medyczne w salonie beauty

Inne, Wszystkie,

Odpady medyczne w salonie to dość złożony, ale jednocześnie bardzo istotny temat. Już słysząc samą nazwę tych wytwarzanych nieczystości, początkowo nie wiążemy jej z funkcjonowaniem salonu beauty. Sprawy nie ułatwia również szereg wymagań postępowania z nimi. 

Praca w salonie beauty a odpady medyczne 

Usługi kosmetyczne niejednokrotnie wiążą się z przerwaniem ciągłości naskórka. Do tego typu zabiegów zalicza się m.in.: makijaż permanentny, przekłuwanie uszu, oczyszczanie manualne twarzy, zabiegi z zastosowaniem rollerów i igieł, a także regulację brwi czy depilację woskiem i pastą cukrową. Do przerwania ciągłości naskórka może także dojść podczas manicure i pedicure. 

Podobnie  w salonach fryzjerskich mogą mieć miejsce skaleczenia, choćby podczas golenia zarostu czy nawet zwykłego strzyżenia. Tym samym każdy klient może być potencjalnym nosicielem chorób o podłożu bakteryjnym, wirusowym czy grzybicznym. Pracownik także może stanowić zagrożenie dla klientów często nie będąc nawet tego świadomym. Dlatego tak ważne jest stosowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Przerwanie ciągłości skóry może nieść za sobą poważne konsekwencje nie tylko w sytuacji braku rękawiczek czy niewłaściwej sterylizacji narzędzi, ale również nieodpowiedniego postępowania z odpadami medycznymi.

Czym są odpady medyczne w salonie 

Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, odpady medyczne to odpady powstające w związku z udziałem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Po przeczytaniu tej definicji zastanawiasz się pewnie, jak to się ma do oferty salonów kosmetycznych i fryzjerskich, bowiem teoretycznie nie wykonuje się w nich świadczeń zdrowotnych w rozumieniu tego dokumentu. Zawiłość rozwiąże sięgnięcie po innym akt prawny, który wesprze ustawową  definicję odpadów medycznych. Mowa o Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, w którym znajdziemy listę rodzajów odpadów. Każdy rodzaj posiada kod. Odpowiednim dla salonów beauty jest to kod: 18 01 03*, przy którym znajdujemy zapis: Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt. Odpady opatrzone tym kodem stanowią grupę odpadów zakaźnych. Gwiazdka na końcu kodu oznacza, że odpady są niebezpieczne. 

Na pierwszy rzut oka możemy nie powiązać salonów kosmetycznych i fryzjerskich z wytwarzaniem odpadów medycznych, jednak po analizie przepisów można znaleźć punkty odniesienia. Punktami tymi są m.in. gazy, waciki, tampony, chusteczki z krwią czy igły, które niewątpliwie są odpadami niosącymi ryzyko zakażenia, przez co są uznawane za niebezpieczne. 

Postępowanie i utylizacja odpadów medycznych 

Większość odpadów pochodzących z salonów kosmetycznych i fryzjerskich możemy klasyfikować jako komunalne, czyli takie, które nie zawierają odpadów zakaźnych oraz nie różnią się niemal niczym od tych wytwarzanych przez gospodarstwa domowe. Takie odpady wrzucamy do zwykłego kosza na śmieci. Odpady medyczne wymagają innego postępowania niż odpady komunalne. Obchodzenie z nimi wiąże się z przestrzeganiem znacznie złożonych zasad, które reguluje  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Według niego ogólnie rzecz biorąc do obowiązków salonu urody należy:

  • przechowywanie w workach wszystkich odpadów zakaźnych z wyjątkiem ostrych narzędzi; 
  • przechowywanie w sztywnych i odpornych na działanie mechaniczne i wilgoci pojemnikach odpadów ostrych, stanowiących duże ryzyko zakażenia np. igły;
  • stosowanie pojemników z trwałym zamknięciem; 
  • zapełnianie pojemników maksymalnie w 70%, żeby umożliwić ich bezpieczne zamknięcie;
  • magazynowanie odpadów do 30 dni, jeżeli przechowywane są w lodówce;
  • magazynowanie odpadów do 72 godziny, jeżeli przechowywane są poza lodówką;
  • każdy pojemnik lub worek opisać w widoczny sposób (podać: rodzaj odpadu, miejscu pochodzenia odpadu, datę zamknięcia);
  •  w przypadku uszkodzenia pojemnika lub worka, umieszcza się go w całości w innym większym i nieuszkodzonym worku lub pojemniku, który spełnia te same wymagania;
  • worki jednorazowego użycia umieszczać się na stelażach lub w sztywnych pojemnikach, tak aby uniemożliwić zakażenie osób mających kontakt z wstępnie magazynowanymi odpadami; 
  • nie otwierać raz zamkniętych worków lub pojemników. 

Zakaźne odpady medyczne poddaje się termicznemu unieszkodliwieniu w spalarniach odpadów niebezpiecznych. W związku z tym, każdy właściciel salonu powinien zawrzeć umowę na odbiór tych odpadów z przeznaczoną do tego firmą. Nawet jeżeli gabinet kosmetyczny wytwarza w miesiącu 1 czy 2 cieniutkie igły, służące do oczyszczania cery, to obowiązki związane z odpadami medycznymi również go dotyczą.

Odpady medyczne, o czym jeszcze należy pamiętać 

Firmy generujące lub przetwarzające odpady muszą do 15 marca każdego roku złożyć roczne sprawozdanie z gospodarowania odpadami za rok poprzedni. Obowiązek ten nałożony jest m.in. na podmioty wytwarzające odpady, które należy ewidencjonować, czyli również na salony beauty. Sprawozdanie należy skierować do Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia salonu. W dokumencie uwzględnia się m.in. masę wytwarzanych odpadów. 

Na koniec warto podkreślić, że trwają prace nad kolejną nowelizacją ustawy o odpadach. Jej ostateczny kształt nie jest jeszcze znany. Jednak od 1 stycznia 2020 roku nastąpi zmiana w gospodarowaniu odpadami – wejdzie nowy elektroniczny obowiązek ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości.

Temat odpadów medycznych jest równie ważny, co temat sterylizacji narzędzi kosmetycznych, o którym pisaliśmy TUTAJ. Tak samo jak sterylizacja narzędzi, odpady medyczne są nieodzownym elementem pracy w salonie kosmetycznym i fryzjerskim. Dbaj o bezpieczeństwo własne i swoich klientów.

Może spodoba Ci się również...

Wypróbuj Booksy przez 7 dni ZA DARMO!

Odkryj zalety korzystania z Booksy, a już nigdy nie wrócisz do tradycyjnego kalendarza!