INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

1.Niezależnymi administratorami Twoich danych osobowych podanych w związku z wypełnieniem formularza są:


a)Booksy International sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-845), przy ul. Łuckiej 2/4/6, lok. U4, kontakt możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@booksy.com, pod nr telefonu: +48 570 027 321 lub za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie: https://booksy.com/pl-pl/contact.html. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem adres e-mail: rodo@booksy.com; oraz


b)ESTHETIC SOLUTIONS AT Andrzej Szymczak, Tomasz Pawelczak s.c. z siedzibą w Poznaniu (61-312), ul. Rodawska 25, NIP 7822568440 („Spółka”), kontakt możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@dermatic.pl., pod nr telefonu: (+48) 690 020 021. Za pośrednictwem tych kanałów możesz skontaktować się z naszym specjalistą do spraw ochrony danych osobowych;


(dalej jako: „Administrator” / „Administratorzy”)


2.Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych („RODO”).


3.Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów przede wszystkim w celu prowadzenia działań marketingowych produktów i usług Administratorów oraz podmiotów z nimi współpracujących – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podane dane mogą być także przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Wskazane powyżej działania podejmowane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratorów lub stron trzecich.


4.W zakresie w jakim do działań Administratorów niezbędna jest Twoja zgoda, przysługuje Ci prawo jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody może ograniczyć zakres prowadzonych działań marketingowych (np. brak możliwości kierowania na Twój adres e-mail informacji handlowych).


5.Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratorów w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratorów (ew. stron trzecich) lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być także przetwarzane przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przez okres ich przedawnienia określony obowiązującymi przepisami prawa. W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania, Twoje dane osobowe mogą być przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.


6.Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


7.Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą podmioty, z którymi Administratorzy współpracują w zakresie działań marketingowych, a także podmioty świadczące na ich rzecz usługi informatyczne, marketingowe, komunikacyjne, analityczne, prawne, podwykonawcy, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe, itd.) oraz inne podmioty, z którymi Administratorzy współpracują. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być także spółki z grupy kapitałowej, do której należy Booksy International sp. z o.o. 


8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej.


9.W związku z przetwarzaniem przez Administratorów Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora (chyba, że podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratorów), a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rób to, co kochasz - resztę zrobi