Sanepid w salonie kosmetycznym - Booksy
Sanepid w salonie kosmetycznym

Sanepid w salonie kosmetycznym

Inne, Wszystkie,

Pracownicy salonów kosmetycznych nie tylko powinni posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków, ale również spełniać wymagania sanitarne nałożone przez Sanepid. Salon kosmetyczny musi być miejscem bezpiecznym zarówno dla klientów, jak i personelu. Co warto wiedzieć na temat kontroli sanitarnych?

Kontrola Sanepidu w praktyce

Nadzór nad obiektami użyteczności publicznej, w tym zakładami kosmetycznymi, fryzjerskimi, odnowy biologicznej, solariami i salonami tatuażu sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna (na podstawie Ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1412). Dodatkowo zakłady kosmetyczne i fryzjerskie obowiązują przepisy prawne zawarte m.in. w Ustawie o kosmetykach, Ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Z kolei nadzór bieżący i interwencyjny prowadzą powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terenowo dla miejsca działalności danego punktu. Kontrole interwencyjne obiektów będących pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej przeprowadzane są na bieżąco, natomiast kontrole sanitarno-porządkowe raz na 1-2 lata.

Co się dzieje, jeżeli Sanepid w salonie kosmetycznym stwierdzi brak przestrzegania wszystkich zasad, norm i przepisów? W pierwszej kolejności właściciel firmy zostanie wezwany do usunięcia wszelkich nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. Poważniejsze uchybienia najczęściej wiążą się z karami pieniężnymi. Jaka jest wysokość mandatu, który może wystawić Sanepid? Salon kosmetyczny, który dopuścił się zaniedbania może być ukarany mandatem w wysokości kilkuset złotych za jedno przewinienie. Co ważne, po siedmiu dniach następuje ponowna kontrola w celu sprawdzenia, czy właściciel zadbał o usunięcie nieprawidłowości. Jeżeli nie, prawdopodobnie wymierzy kolejny mandat, jednak tym razem wyższy.

Jak urządzić gabinet kosmetyczny zgodnie z wymogami Sanepidu?

Pomieszczenia i wyposażenie gabinetu kosmetycznego muszą być utrzymane w dobrym stanie sanitarno-technicznym oraz sanitarno-porządkowym. Sanepid w salonie kosmetycznym może sprawdzić, czy narzędzia i urządzenia stanowiące wyposażenie mają atesty, czyli świadectwa dopuszczenia do użytkowania i certyfikaty.

A jakie normy powinien spełniać sam lokal? Przede wszystkim musi być wyposażony w wentylację oraz osobne pomieszczenia spełniające różne funkcje – do przeprowadzania zabiegów, przechowywania urządzeń, spożywania posiłków, przechowywania odzieży własnej i ochronnej, a dla klientów poczekalnię z wieszakiem na odzież wierzchnią. Ponadto niezbędna jest łazienka dla pracowników i klientów, wyposażona w umywalkę i miskę ustępową oraz dozownik mydła w płynie i ręczniki papierowe jednorazowego użytku. Sanepid w salonie kosmetycznym dopuszcza również możliwość korzystania z ustępu znajdującego się w innej części budynku.

Przechowywanie i sterylizacja narzędzi

Salony kosmetyczne wykonują wiele zabiegów, podczas których wymagana jest nienaganna sterylność, higiena oraz zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa. Mimo że jest to oczywiste, zdarza się, że nie każdy pracownik przestrzega procedur higieniczno-dezynfekcyjnych, co może stać się przyczyną wielu potencjalnych problemów, nie tylko związanych ze zdrowiem. Sterylizacja narzędzi kosmetycznych to obowiązek nałożony przez Główny Inspektorat Sanitarny w celu zapewnienia maksymalnej higieny pracy.

Wymogi prawne dla gabinetów kosmetycznych są jednoznaczne. Aby zapobiec ryzyku zakażenia podczas wykonywania zabiegu, narzędzia muszą być bezwzględnie poddane myciu, dezynfekcji i sterylizacji po każdym użyciu.  Dotyczy to w szczególności narzędzi takich jak pęsety, cążki, końcówki do urządzeń, golarki, urządzenia do ścierania naskórka i pilniki. Każdy właściciel zatrudniający pracowników powinien regularnie przeprowadzać szkolenia z zakresu higieny pracy oraz kontrolować stan narzędzi.

Czy należy bać się kontroli Sanepidu?

Aby bez problemu przejść kontrolę sanepidu w salonie kosmetycznym, wystarczy jedynie od samego początku działać zgodnie z przepisami oraz wymaganiami sanitarnymi. Każdy właściciel i pracownik salonu musi mieć tę świadomość, że kontrolerzy sprawdzą przede wszystkim warunki higieniczne w pomieszczeniach oraz sterylność sprzętów. Jeżeli personel zachowuje wysokie standardy czystości na co dzień, nie musi się obawiać, że kontrola ze strony Sanepidu wykaże nieprawidłowości.

Może spodoba Ci się również...

Wypróbuj Booksy przez 7 dni ZA DARMO!

Odkryj zalety korzystania z Booksy, a już nigdy nie wrócisz do tradycyjnego kalendarza!