Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej - bezwarunkowy element każdego salonu
Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej – bezwarunkowy element każdego salonu

Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej – bezwarunkowy element każdego salonu

Inne, Wszystkie,

Po czym poznać, że salon beauty świadczy usługi na wysokim poziomie? Niewątpliwie po profesjonalnym podejściu do klienta, a w tym przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z elementów BHP są środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, bez których żaden salon kosmetyczny i fryzjerski nie może funkcjonować. 

Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej w salonie 

Do środków ochrony indywidualnej pracownika i klienta należą podstawowe elementy wyposażenia, bez których prowadzenie salonu jest nie możliwe. Ich głównym celem jest ochrona pracowników i klientów przed zagrożeniami pochodzenia fizycznego, biologicznego i chemicznego. Zgodnie z art. 237 § 1 Kodeksu pracy zapewnienie środków ochrony indywidualnej stanowi obowiązek pracodawcy. Będąc pracodawcą spoczywa na Tobie konieczność dostarczenia pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej, których rolą jest zabezpieczenie przed działaniami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia, które występują w środowisku pracy. Poza tym na pracodawcy ciąży obowiązek informacyjny. Oznacza to, że zatrudniając pracownika należy poinformować go o sposobach posługiwania się wspomnianymi środkami. 

Środki ochrony zbiorowej skupiają się natomiast na ochronie grupy ludzi przed negatywnymi czynnikami wpływającymi na organizm ludzki w miejscu pracy. Do zagrożeń tych należą m.in.: hałas, pożar, zapylenie czy drgania. A zatem środki te mają służyć jednoczesnej ochronie pojedynczych osób, jak również grupy ludzi przed szkodliwymi czynnikami występującymi w środowisku pracy. 

Czym są środki ochrony indywidualnej i zbiorowej? 

Środki ochrony indywidualnej pracownika to m.in.: 

 • rękawiczki jednorazowe
 • fartuch ochronny
 • maseczka ochronna na twarz, używana np. podczas pedicure
 • okulary ochronne 

Środki ochrony indywidualnej klienta to m.in.: 

 • ręcznik 
 • peniuar 
 • opaska lub czepek 
 • maska ochronna 
 • peleryna fryzjerska długa
 • pelerynka fryzjerska krótka 
 • kryza fryzjerska 
 • okulary ochronne
 • bielizna jednorazowa 
 • peleryny wiskozowe 

Środki ochrony zbiorowej to m.in.: 

 • parawany
 • osłony 
 • system wentylacyjny

Zagrożenia w salonie kosmetycznym i fryzjerskim 

Niewątpliwie najpoważniejszymi zagrożeniami, które mogą mieć miejsce w salonach beauty są zagrożenia chemiczne. Wykorzystywane podczas zabiegów kosmetycznych i fryzjerskich substancje mogą spowodować zagrożenia, takie jak np. reakcje alergiczne. Wobec tego, stosowanie jednorazowych rękawiczek, okularów ochronnych oraz masek na twarz jest nieodzowne, zwłaszcza podczas wykorzystywania preparatów działających drażniąco na skórę lub oczy.  

Do zagrożeń biologicznych przyczyniają się wirusy, bakterie, grzyby i pasożyty. Często osoby korzystające z usług salonów są nieświadome, że są nosicielami. Zdarza się również, że pracownik salonu również nie jest świadomy swojego stanu zdrowia. W tym przypadku niezbędne są  środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające przed bezpośrednim zetknięciem z krwią czy innymi płynami ustrojowymi człowieka np. rękawiczki, maseczki, fartuchy. 

Z kolei do zagrożeń fizycznych zaliczamy m.in. hałas, pyły, oświetlenie czy temperaturę. Jak przeciwdziałać tego rodzaju zagrożeniom? Ważne jest m.in. zapewnienie odpowiedniego oświetlenia ogólnie w salonie, jak i stanowiskach pracy. W miejscach, w których wykonywanie usług wymaga precyzji, oświetlenie powinno wynosić minimalnie 500 luxów. Zapewni to widoczność wszystkich szczegółów oraz pozwoli na oddanie naturalnych kolorów. Należy także zwracać uwagę na natężenie hałasu. Jeśli jest zbyt wysoki, tzn. nie można swobodnie usłyszeć tego co mówi współpracownik czy klient znajdujący się w odległości około 1 m, powinno się podjąć działania zmniejszające poziom hałasu. W tym celu można pomyśleć o zastosowaniu urządzeń (np. suszarki, golarki, klimatyzatory) o mniejszej emisji hałasu. Problem mogą rozwiązać także ekrany akustyczne postawione między głośnymi stanowiskami pracy lub zastosowanie na ścianach materiałów pochłaniających dźwięk. 

Prowadzenie działalności w zakresie kosmetyki oraz fryzjerstwa wiąże się z dostosowaniem do odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jednak nie chodzi wyłącznie o samo dostosowanie do regulacji prawnych, ale – co najważniejsze – o zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom salonu. 

Jakie środki ochrony indywidualnej wybrać?

Jak wiesz, na pracodawcę nałożony jest obowiązek dostarczenia pracownikowi środków ochrony indywidualnej, spełniających określone przepisami wymagania. W związku z tym zakup tych środków powinien być poprzedzony ich dokładnym doborem. Ważne przy tym jest przeanalizowanie informacji dotyczących stosowania tych środków w uwzględnieniu obowiązków związanych z wykonywaną pracą. Mowa tutaj o takich czynnikach jak: rodzaj oraz stężenie wykorzystywanych substancji; pozycja, w której pracownik pracuje; części ciała pracownika  narażone na kontakt z substancjami szkodliwymi i niebezpiecznymi itp. Takich czynników jest wiele, dużo zależy od specyficznych elementów, które mogłyby negatywnie wpływać na stan zdrowia, jak również od samopoczucia pracownika.
Warto przy kupnie środków ochrony indywidualnej zwrócić uwagę, czy dany środek został oznaczony znakiem CE, który jest umieszczony na wyrobie jako deklaracja producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania związane z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i środowiska.
Co ważne, pracownik, któremu nie zostały przydzielone odpowiednie środki ochrony indywidualnej może odmówić wykonywania pracy, aż do czasu ich otrzymania.

Może spodoba Ci się również...

Wypróbuj Booksy przez 7 dni ZA DARMO!

Odkryj zalety korzystania z Booksy, a już nigdy nie wrócisz do tradycyjnego kalendarza!