Czego szukasz?
Gdzie?
Kiedy?
Dec Clinic
Targ Rybny 10 A, 80-838, Gdańsk
5,0
799 opinii

Dec Clinic

Targ Rybny 10 A, 80-838, Gdańsk

Usługi


  Popularne usługi

  • Wonder

   350,00 zł
   1g
  • Konsultacja z analizą składu ciała urządzaniem ...

   Konsultacja kosmetologiczna z komputerową analizą składu ciała - możemy w łatwy sposób zobrazować stan Twojego ciała. Konsultacja bazuje na dokładnym wywiadzie (omawiamy stan zdrowia, styl życia, analizujemy obszar zabiegowy, wyznaczamy cel terapii kosmetologicznej i ustalamy plan zabiegowy). Wszystko to otrzymujesz spisane w postaci Karty Piękna. Jak przygotować się do wizyty? 1. Pomiar należy przeprowadzać 3-4 godziny po posiłku. Wcześniej należy unikać napojów o właściwościach moczopędnych lub zawierających kofeinę. 2. Aby mieć pewność, że rozkład płynów w organizmie jest jednostajny: po wzięciu kąpieli, korzystaniu z sauny lub wykonywaniu czynności powodujących znaczne pocenie się należy przeprowadzić pomiar dopiero 3-4 godziny po albo przed powyższymi czynnościami. 3. Unikać picia alkoholu na 24 godziny przed pomiarem. 4. Ubrać jak najlżejsze ubranie. 5. Przed pomiarem należy unikać gwałtownych przemieszczeń z pozycji siedzącej do stojącej. Płyny w organizmie spływają wtedy w dół, do dolnych części ciała, co zaburza wyniki analizy. 6. Skład i masa ciała zmieniają się w ciągu dnia. W związku z tym pomiary kontrolne powinny być przeprowadzane zawsze w tym samym czasie. Pomiar rano jest zalecany osobom, które stoją długi czas w ciągu dnia. 7. Podczas pomiaru należy utrzymywać właściwą postawę. 8. Pomiaru dokonuje się na bosaka. ENG: Cosmetology consultation with computer analysis of body composition - we can easily visualize the condition of your body. The consultation is based on a thorough interview (we discuss the state of health, lifestyle, analyze the treatment area, set the goal of cosmetology therapy and establish a treatment plan). You get all this written down in the form of a Beauty Card. How to prepare for the visit? 1. The measurement should be carried out 3-4 hours after a meal. Drinks with diuretic or caffeine-containing properties should be avoided beforehand. 2. To ensure that the distribution of fluids in the body is even: after taking a bath, using the sauna or performing activities that cause heavy sweating, measure only 3-4 hours after or before the above activities. 3. Avoid drinking alcohol 24 hours before the measurement. 4. Wear the lightest clothes possible. 5. Before the measurement, avoid sudden movements from sitting to standing position. Fluids in the body then flow down to the lower parts of the body, which distorts the results of the analysis. 6. Body composition and weight change throughout the day. Therefore, control measurements should always be carried out at the same time. Measurement in the morning is recommended for people who stand for a long time during the day. 7. Maintain proper posture during measurement. 8. The measurement is taken barefoot.
   50,00 zł
   30min
  • Konsultacja z analizą stanu cery urządzaniem Mo...

   Konsultacja kosmetologiczna z komputerową analizą stanu cery - możemy bliżej poznać Twoją skórę. Polecana szczególnie jeśli zmagasz się z problemem skórnym i oczekujesz kompleksowej terapii. Konsultacja bazuje na dokładnym wywiadzie (omawiamy stan zdrowia, styl życia, analizujemy stan cery, wyznaczamy cel terapii kosmetologicznej, ustalamy plan zabiegowy i schemat pielęgnacji domowej). Wszystko to otrzymujesz spisane w postaci Karty Piękna. Jak przygotować się do wizyty? 1. Najlepiej przyjść bez makijażu, aby analiza za pomocą urządzenia była jak najbardziej wiarygodna. 2. Należy przypomnieć sobie nazwy kosmetyków, które są używane w pielęgnacji domowej (można zrobić ich zdjęcia lub je ze sobą przynieść) oraz leków i suplementów, które są przyjmowane. 3. Jeśli w przeszłości były wykonywane zabiegi medycyny estetycznej/w gabinecie kosmetycznym/leczenie dermatologiczne, również warto mieć je na uwadze. ENG: Cosmetology consultation with a computer skin analysis - we can get to know your skin better. Recommended especially if you are struggling with a skin problem and expect comprehensive therapy. The consultation is based on a thorough interview (we discuss health, lifestyle, analyze the condition of the skin, set the goal of cosmetology therapy, establish a treatment plan and home care regimen). You get all this written down in the form of a Beauty Card. How to prepare for the visit? 1. It is best to come without make-up, so that the analysis using the device is as reliable as possible. 2. Recall the names of cosmetics that are used in home care (you can take pictures of them or bring them with you) as well as drugs and supplements that are taken. 3. If you have had aesthetic medicine treatments/in a beauty salon/dermatological treatment in the past, you should also keep them in mind.
   100,00 zł
   1g

 • Konsultacja kosmetologiczna

  5 usług
  • Konsultacja - ciało

   Konsultacja kosmetologiczna ciała bazuje na profesjonalnym wywiadzie i obejrzeniu skóry (analizujemy obszar zabiegowy, wyznaczamy cel terapii kosmetologicznej i ustalamy plan zabiegowy). Wszystko to otrzymujesz spisane w postaci Karty Piękna. ENG: Body cosmetology consultation is based on a professional interview and examination of the skin (we analyze the treatment area, set the goal of cosmetology therapy and establish a treatment plan). You get all this written down in the form of a Beauty Card.
   Darmowa
   15min
  • Konsultacja - medycyna estetyczna

   Darmowa
   15min
  • Konsultacja - twarz

   Konsultacja kosmetologiczna twarzy bazuje na profesjonalnym wywiadzie i obejrzeniu skóry (diagnozujemy stan cery, wyznaczamy cel terapii kosmetologicznej, ustalamy plan zabiegowy i schemat pielęgnacji domowej). Wszystko to otrzymujesz spisane w postaci Karty Piękna. ENG: Face cosmetology consultation is based on a professional interview and skin examination (we diagnose the condition of the skin, set the goal of cosmetology therapy, establish a treatment plan and home care regimen). You get all this written down in the form of a Beauty Card.
   Darmowa
   30min
  • Konsultacja z analizą składu ciała urządzaniem ...

   Konsultacja kosmetologiczna z komputerową analizą składu ciała - możemy w łatwy sposób zobrazować stan Twojego ciała. Konsultacja bazuje na dokładnym wywiadzie (omawiamy stan zdrowia, styl życia, analizujemy obszar zabiegowy, wyznaczamy cel terapii kosmetologicznej i ustalamy plan zabiegowy). Wszystko to otrzymujesz spisane w postaci Karty Piękna. Jak przygotować się do wizyty? 1. Pomiar należy przeprowadzać 3-4 godziny po posiłku. Wcześniej należy unikać napojów o właściwościach moczopędnych lub zawierających kofeinę. 2. Aby mieć pewność, że rozkład płynów w organizmie jest jednostajny: po wzięciu kąpieli, korzystaniu z sauny lub wykonywaniu czynności powodujących znaczne pocenie się należy przeprowadzić pomiar dopiero 3-4 godziny po albo przed powyższymi czynnościami. 3. Unikać picia alkoholu na 24 godziny przed pomiarem. 4. Ubrać jak najlżejsze ubranie. 5. Przed pomiarem należy unikać gwałtownych przemieszczeń z pozycji siedzącej do stojącej. Płyny w organizmie spływają wtedy w dół, do dolnych części ciała, co zaburza wyniki analizy. 6. Skład i masa ciała zmieniają się w ciągu dnia. W związku z tym pomiary kontrolne powinny być przeprowadzane zawsze w tym samym czasie. Pomiar rano jest zalecany osobom, które stoją długi czas w ciągu dnia. 7. Podczas pomiaru należy utrzymywać właściwą postawę. 8. Pomiaru dokonuje się na bosaka. ENG: Cosmetology consultation with computer analysis of body composition - we can easily visualize the condition of your body. The consultation is based on a thorough interview (we discuss the state of health, lifestyle, analyze the treatment area, set the goal of cosmetology therapy and establish a treatment plan). You get all this written down in the form of a Beauty Card. How to prepare for the visit? 1. The measurement should be carried out 3-4 hours after a meal. Drinks with diuretic or caffeine-containing properties should be avoided beforehand. 2. To ensure that the distribution of fluids in the body is even: after taking a bath, using the sauna or performing activities that cause heavy sweating, measure only 3-4 hours after or before the above activities. 3. Avoid drinking alcohol 24 hours before the measurement. 4. Wear the lightest clothes possible. 5. Before the measurement, avoid sudden movements from sitting to standing position. Fluids in the body then flow down to the lower parts of the body, which distorts the results of the analysis. 6. Body composition and weight change throughout the day. Therefore, control measurements should always be carried out at the same time. Measurement in the morning is recommended for people who stand for a long time during the day. 7. Maintain proper posture during measurement. 8. The measurement is taken barefoot.
   50,00 zł
   30min
  • Konsultacja z analizą stanu cery urządzaniem Mo...

   Konsultacja kosmetologiczna z komputerową analizą stanu cery - możemy bliżej poznać Twoją skórę. Polecana szczególnie jeśli zmagasz się z problemem skórnym i oczekujesz kompleksowej terapii. Konsultacja bazuje na dokładnym wywiadzie (omawiamy stan zdrowia, styl życia, analizujemy stan cery, wyznaczamy cel terapii kosmetologicznej, ustalamy plan zabiegowy i schemat pielęgnacji domowej). Wszystko to otrzymujesz spisane w postaci Karty Piękna. Jak przygotować się do wizyty? 1. Najlepiej przyjść bez makijażu, aby analiza za pomocą urządzenia była jak najbardziej wiarygodna. 2. Należy przypomnieć sobie nazwy kosmetyków, które są używane w pielęgnacji domowej (można zrobić ich zdjęcia lub je ze sobą przynieść) oraz leków i suplementów, które są przyjmowane. 3. Jeśli w przeszłości były wykonywane zabiegi medycyny estetycznej/w gabinecie kosmetycznym/leczenie dermatologiczne, również warto mieć je na uwadze. ENG: Cosmetology consultation with a computer skin analysis - we can get to know your skin better. Recommended especially if you are struggling with a skin problem and expect comprehensive therapy. The consultation is based on a thorough interview (we discuss health, lifestyle, analyze the condition of the skin, set the goal of cosmetology therapy, establish a treatment plan and home care regimen). You get all this written down in the form of a Beauty Card. How to prepare for the visit? 1. It is best to come without make-up, so that the analysis using the device is as reliable as possible. 2. Recall the names of cosmetics that are used in home care (you can take pictures of them or bring them with you) as well as drugs and supplements that are taken. 3. If you have had aesthetic medicine treatments/in a beauty salon/dermatological treatment in the past, you should also keep them in mind.
   100,00 zł
   1g

 • Medycyna estetyczna - Plazma

  4 usługi
  • Plazma - kurze łapki

   600,00 zł
   1g
  • Plazma - lifting powiek

   600,00 zł
   1g
  • Plazma - włókniaki miękkie

   200,00 zł
   40min
  • Plazma - zmarszczki palacza

   600,00 zł
   1g

 • Medycyna estetyczna - U...ntnego laserem Q-switch

  4 usługi
  • Brwi - usuwanie makijażu permanentnego

   200,00 zł
   30min
  • Usuwanie tatuażu - Obszar ciała do 10 cm

   300,00 zł+
   30min
  • Usuwanie tatuażu - Obszar ciała do 20 cm

   450,00 zł+
   1g
  • Usuwanie tatuażu - Obszar ciała do 30 cm

   700,00 zł
   1g 30min

 • Medycyna estetyczna - Botox

  5 usług
  • Botox 1 strefa

   450,00 zł+
   30min
  • Botox 2 strefy

   850,00 zł
   30min
  • Botox 3 strefy

   1 350,00 zł
   30min
  • Botox - usta, zmarszczki palacza

   450,00 zł
   30min
  • Botox - żuchwa, bruksizm

   500,00 zł
   30min

 • Medycyna estetyczna - Lipoliza iniekcyjna

  2 usługi
  • Lipoliza głęboka - podbródek

   550,00 zł
   1g
  • Lipoliza iniekcyjna - chomiczki

   550,00 zł+
   40min

 • Medycyna estetyczna - HIFU

  10 usług
  • HIFU - biust

   800,00 zł
   40min
  • HIFU - ciało (brzuch lub uda)

   1 000,00 zł+
   1g 30min
  • HIFU - czoło

   550,00 zł
   30min
  • HIFU - oczy

   550,00 zł
   30min
  • HIFU - okolica ust

   550,00 zł
   30min

 • Medycyna estetyczna - Mezoterapia igłowa

  11 usług
  • Mezoterapia ciało - zabieg ujędrniający

   250,00 zł
   40min
  • Mezoterapia igłowa - dekolt

   350,00 zł+
   1g
  • Mezoterapia igłowa - dłonie

   250,00 zł
   30min
  • Mezoterapia igłowa - okolice oczu

   250,00 zł
   45min
  • Mezoterapia igłowa - skóra głowy

   200,00 zł+
   30min

 • Medycyna estetyczna - Kwas hialuronowy

  8 usług
  • Cienie pod oczami Fine Lines

   750,00 zł
   45min
  • Wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym usie...

   750,00 zł
   1g
  • Wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym usie...

   750,00 zł
   1g
  • Wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym usie...

   750,00 zł
   1g
  • Wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym usie...

   750,00 zł
   1g

 • Medycyna estetyczna - Volumetria twarzy

  5 usług
  • Foxy Eyes

   1 000,00 zł
   1g
  • Modelowanie brody

   800,00 zł
   1g
  • Modelowanie nosa

   800,00 zł
   1g
  • Modelowanie policzków

   1 600,00 zł
   1g
  • Modelowanie żuchwy

   1 600,00 zł
   1g

 • Medycyna estetyczna - Stymulatory tkankowe

  6 usług
  • Stymulatory tkankowe - okolica oka

   600,00 zł
   1g
  • Stymulatory tkankowe - policzki

   800,00 zł
   1g
  • Stymulatory tkankowe - skóra głowy

   400,00 zł
   30min
  • Stymulatory tkankowe - szyja

   800,00 zł
   1g
  • Stymulatory tkankowe - twarz

   1 200,00 zł
   1g

 • Medycyna estetyczna - Modelowanie ust

  2 usługi
  • Powiększanie i modelowanie ust - usta na płasko

   900,00 zł
   1g
  • Powiększanie i modelowanie ust - usta wypełnienie

   700,00 zł+
   1g

 • Ginekologia estetyczna - HIFU

  5 usług
  • Konsultacja HIFU - Ginekologia estetyczna

   Darmowa
   15min
  • Nietrzymanie moczu, obkurczanie, atrofia

   1 000,00 zł+
   1g
  • Redukcja tkanki tłuszczowej okolic blizn cesars...

   500,00 zł
   1g
  • Redukcja tkanki tłuszczowej wzgórka łonowego

   700,00 zł
   1g
  • Rewitalizacja krocza i ujędrnienie warg sromowych

   500,00 zł
   1g

 • Kosmetologia twarzy - Zabiegi PCA Skin

  7 usług
  • PCA Skin - Terapia dla cery dojrzałej problemat...

   Obowiązuje przedział cenowy w zależności od ułożonej procedury zabiegowej. ENG: There is a price range depending on the treatment procedure arranged.
   350,00 zł+
   1g
  • PCA Skin - Terapia dla cery nastoletniej lub ce...

   300,00 zł
   1g
  • PCA Skin - Terapia dla cery suchej i odwodnionej

   Obowiązuje przedział cenowy w zależności od ułożonej procedury zabiegowej. ENG: There is a price range depending on the treatment procedure arranged.
   350,00 zł+
   1g
  • PCA Skin - Terapia dla cery wrażliwej i naczyni...

   Obowiązuje przedział cenowy w zależności od ułożonej procedury zabiegowej. ENG: There is a price range depending on the treatment procedure arranged.
   350,00 zł+
   1g
  • PCA Skin - Terapia dla cery z przebarwieniami

   Obowiązuje przedział cenowy w zależności od ułożonej procedury zabiegowej. ENG: There is a price range depending on the treatment procedure arranged.
   350,00 zł+
   1g

 • Kosmetologia twarzy - Zabiegi PRO XN

  5 usług
  • PRO XN - Acne Rescue Treatment - twarz, szyja, ...

   Cera trądzikowa ze zmianami zapalnymi, łojotokiem, odwodniona ze zmianami trądzikowymi, naczyniowa na podłożu łojotokowym. ENG: Acne skin with inflammatory changes, seborrhea, dehydrated skin with acne lesions, vascular skin on seborrheic basis.
   450,00 zł
   1g
  • PRO XN - Zabieg III stopnia - twarz

   Cera dojrzała, z objawami fotostarzenia, wymagająca antyoksydacji. ENG: Mature skin, with signs of photoaging, requiring anti-oxidation.
   650,00 zł
   1g
  • PRO XN - Zabieg III stopnia - twarz, szyja

   Cera dojrzała, z objawami fotostarzenia, wymagająca antyoksydacji. ENG: Mature skin, with signs of photoaging, requiring anti-oxidation.
   750,00 zł
   1g
  • PRO XN - Zabieg II stopnia - twarz, szyja, dekolt

   Cera wrażliwa, z trądzikiem różowatym, objawami starzenia, wymagająca antyoksydacji. ENG: Sensitive skin, with rosacea, signs of aging, requiring anti-oxidation.
   450,00 zł
   1g
  • PRO XN - Zabieg I stopnia - twarz, szyja, dekolt

   Cera odwodniona, z zaburzoną barierą hydrolipidową, nadwrażliwa, wymagająca antyoksydacji. ENG: Dehydrated skin, with a disturbed hydrolipid barrier, hypersensitive, requiring anti-oxidation.
   350,00 zł
   1g

 • Kosmetologia twarzy - Zabiegi Thalgo

  7 usług
  • Thalgo - Absolute Hydration Ritual - twarz, szy...

   380,00 zł
   1g 30min
  • Thalgo - Aquarelle - twarz, szyja, dekolt

   350,00 zł
   1g 30min
  • Thalgo - Beauty Hydration Ritual - twarz, szyja...

   350,00 zł
   1g 30min
  • Thalgo - Cold Cream Ritual - twarz, szyja, dekolt

   380,00 zł
   1g 30min
  • Thalgo - Re-Balancing Treatment - twarz, szyja,...

   300,00 zł
   1g 15min

 • Kosmetologia twarzy - Kwasy/peelingi chemiczne

  6 usług
  • Dottore Rossatore xpress

   Cera wrażliwa, naczyniowa, z trądzikiem różowatym. ENG: Sensitive, couperose skin with rosacea.
   300,00 zł
   1g
  • Dottore Rossatore xpress - Pakiet 3 zabiegów

   830,00 zł
   1g
  • Kwas PRX-T33

   Cera trądzikowa, ze zmarszczkami, przebarwieniami, bliznami. ENG: Acne skin, with wrinkles, discolorations, scars.
   350,00 zł
   45min
  • Kwas PRX-T33 - Pakiet 3 zabiegów

   900,00 zł
   45min
  • Kwas Yellow Peel Mediderma

   Cera dojrzała, z trądzikiem, przebarwieniami. ENG: Mature skin, with acne, discolorations.
   330,00 zł
   45min

 • Kosmetologia twarzy - Mezoterapia mikroigłowa

  6 usług
  • Mezoterapia mikroigłowa z ampułką - szyja i dekolt

   650,00 zł
   1g 15min
  • Mezoterapia mikroigłowa z ampułką - twarz

   450,00 zł
   1g
  • Mezoterapia mikroigłowa z ampułką - twarz i szyja

   550,00 zł
   1g 15min
  • Mezoterapia mikroigłowa z peelingiem chemicznym...

   500,00 zł
   1g
  • Mezoterapia mikroigłowa z Xanthohumol Recovery ...

   550,00 zł
   1g

 • Kosmetologia twarzy - Termolifting RF mikroigłowy

  8 usług
  • Termolifting RF mikroigłowy - powieka górna i d...

   380,00 zł
   1g
  • Termolifting RF mikroigłowy - twarz

   850,00 zł
   2g
  • Termolifting RF mikroigłowy - twarz - pakiet 3 ...

   2 100,00 zł
   2g
  • Termolifting RF mikroigłowy - twarz, szyja

   1 200,00 zł
   2g 15min
  • Termolifting RF mikroigłowy - twarz, szyja, dekolt

   1 600,00 zł
   2g 30min

 • Kosmetologia twarzy - T...ifting falami radiowymi

  12 usług
  • Pakiet 3 zabiegów - Termolifting RF - Dekolt

   940,00 zł
   40min
  • Pakiet 3 zabiegów - Termolifting RF - Szyja

   750,00 zł
   30min
  • Pakiet 3 zabiegów - Termolifting RF - Twarz

   940,00 zł
   1g 10min
  • Pakiet 3 zabiegów - Termolifting RF - Twarz, sz...

   1 800,00 zł
   2g
  • Termolifting RF - Dekolt

   350,00 zł
   40min

 • Kosmetologia twarzy - Laserowy peeling węglowy

  3 usługi
  • Peeling Węglowy - Twarz

   250,00 zł
   1g 30min
  • Peeling Węglowy - Twarz i Szyja

   400,00 zł
   1g 40min
  • Peeling Węglowy - Twarz, Szyja i Dekolt

   600,00 zł
   1g 50min

 • Kosmetologia ciała - Kriolipoliza Cooltech

  2 usługi
  • Kriolipoliza Cooltech - 2 przyłożenia

   Obszary do wyboru: brzuch, boczki, bryczesy, uda wewnętrzne, ramiona. ENG: Areas to choose from: belly, sides, breeches, inner thighs, arms.
   750,00 zł
   2g
  • Kriolipoliza Cooltech - 4 przyłożenia

   Obszary do wyboru: brzuch, boczki, bryczesy, uda wewnętrzne, ramiona. ENG: Areas to choose from: belly, sides, breeches, inner thighs, arms.
   1 350,00 zł
   2g

 • Kosmetologia ciała - Wonder

  3 usługi
  • Wonder

   350,00 zł
   1g
  • Wonder - Pakiet 10 zabiegów

   2 900,00 zł
   1g
  • Wonder - Pakiet 5 zabiegów

   1 600,00 zł
   1g

 • Kosmetologia ciała - Że...ntycellulitowe Abacosun

  12 usług
  • Modelowanie ciała żelazkiem antycellulitowym Ab...

   250,00 zł
   1g 10min
  • Modelowanie ciała żelazkiem antycellulitowym Ab...

   150,00 zł
   30min
  • Modelowanie ciała żelazkiem antycellulitowym Ab...

   150,00 zł
   30min
  • Modelowanie ciała żelazkiem antycellulitowym Ab...

   200,00 zł
   50min
  • Pakiet 10 zabiegów Żelazkiem Antycellulitowym -...

   2 200,00 zł
   1g 10min

 • Kosmetologia ciała - VelaShape

  8 usług
  • Pakiet 5 zabiegów VelaShape - brzuch

   900,00 zł
   40min
  • Pakiet 5 zabiegów VelaShape - uda

   1 150,00 zł
   50min
  • Pakiet 5 zabiegów VelaShape - uda + pośladki

   1 215,00 zł
   1g
  • Pakiet 5 zabiegów VelaShape - uda + pośladki + ...

   1 575,00 zł
   1g 30min
  • VelaShape - brzuch

   200,00 zł
   40min

 • Kosmetologia ciała - Termolifting falami radiowymi

  13 usług
  • Pakiet 10 zabiegów Termolifting RF - dowolna pa...

   2 900,00 zł
   1g 10min
  • Pakiet 5 zabiegów Termolifting RF - Boczki

   810,00 zł
   30min
  • Pakiet 5 zabiegów Termolifting RF - Brzuch

   900,00 zł
   40min
  • Pakiet 5 zabiegów Termolifting RF - dowolna par...

   1 570,00 zł
   1g 10min
  • Pakiet 5 zabiegów Termolifting RF - Ramiona

   810,00 zł
   30min

 • Kosmetologia ciała - Termolifting RF mikroigłowy

  6 usług
  • Termolifting RF mikroigłowy - blizny 10 cm x 10 cm

   500,00 zł
   1g 30min
  • Termolifting RF mikroigłowy - blizny 3 cm x 3 cm

   450,00 zł
   1g 15min
  • Termolifting RF mikroigłowy - brzuch

   800,00 zł
   1g 30min
  • Termolifting RF mikroigłowy - kolana

   600,00 zł
   1g 30min
  • Termolifting RF mikroigłowy - ramiona

   600,00 zł+
   1g 30min

 • Kosmetologia ciała - Mezoterapia mikroigłowa

  2 usługi
  • Mezoterapia mikroigłowa z peelingiem chemicznym...

   500,00 zł
   1g
  • Mezoterapia mikroigłowa z peelingiem chemicznym...

   350,00 zł
   45min

 • Kosmetologia ciała - Laser frakcyjny CO2

  5 usług
  • Laser frakcyjny CO2 - blizny 10 cm x 10 cm

   500,00 zł
   30min
  • Laser frakcyjny CO2 - blizny 3 cm x 3 cm

   350,00 zł
   20min
  • Laser frakcyjny CO2 - dłonie

   400,00 zł
   1g
  • Laser frakcyjny CO2 - rozstępy 10 cm x 10 cm

   500,00 zł
   30min
  • Laser frakcyjny CO2 - rozstępy 3 cm x 3 cm

   350,00 zł
   20min

 • Kosmetologia ciała - Laserowy peeling węglowy

  2 usługi
  • Peeling Węglowy - Dłonie

   100,00 zł
   45min
  • Peeling Węglowy - Plecy 1/2

   350,00 zł
   1g 30min

 • Kosmetologia ciała - Zabiegi na biust

  5 usług
  • HIFU - biust

   800,00 zł
   30min
  • Mezoterapia igłowa - biust

   400,00 zł
   30min
  • Pakiet 5 zabiegów Termolifting RF - Biust

   1 350,00 zł
   40min
  • Termolifting RF - biust

   300,00 zł
   40min
  • Termolifting RF mikroigłowy - biust

   600,00 zł+
   1g 30min

 • Depilacja laserowa - Depilacja laserowa

  30 usług
  • Laser diodowy - baczki

   100,00 zł
   30min
  • Laser diodowy - bikini głębokie damskie

   300,00 zł
   45min
  • Laser diodowy - bikini płytkie damskie

   200,00 zł
   30min
  • Laser diodowy - broda

   100,00 zł
   30min
  • Laser diodowy - brzuch

   200,00 zł
   30min

 • Stylizacja brwi i rzęs - Stylizacja brwi i rzęs

  5 usług
  • Henna brwi i rzęs

   65,00 zł
   45min
  • Henna pudrowa brwi

   150,00 zł
   1g
  • Henna pudrowa brwi + lifting i laminacja rzęs

   350,00 zł
   2g
  • Laminacja brwi + henna

   200,00 zł
   1g
  • Lifting i laminacja rzęs + henna

   250,00 zł
   1g 15min

Zobacz nasze prace

Udogodnienia

 • Internet (Wi-Fi)

 • Akceptacja kart płatniczych

 • Przyjazne dla dzieci

Opinie

Opinie w Booksy są w 100% prawdziwe! Dlatego mogą wystawiać je tylko użytkownicy, którzy zrealizowali daną usługę.
5.0/5
Na podstawie 799 opinii
 • 5
  792
 • 4
  5
 • 3
  1
 • 2
  1
 • 1
  0
Profesjonalne usługi
Polecam
Polecam
Konsultacja - medycyna estetyczna Lipoliza iniekcyjna - chomiczki Wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym usie...
pracownik: Barbara Dobosz
Bardzo profesjonalnie wykonany zabieg. Polecam p. Dobosz i Jej klinike🙂
Polecam
Polecam
Zabieg depilacji jak zawsze wykonany fachowo i całkowicie bezbolesny , czas spędzony na wizycie odprężający.Super.
Jak zawsze pełen profesjonalizm.
Botox 1 strefa
pracownik: Barbara Dobosz
Profesjonalnie jak zawsze! Serdecznie polecam!
Polecam
Zabiegi jak zawsze na wysokim poziomie i w miłej atmosferze.
Zabieg wykonany profesjonalnie w bardzo miłej atmosferze. Dziękuję Pani Ewo 🙂
Polecam
Jak zawsze-powyżej oczekiwań.
Polecam
Polecam
Stałe miejsce zabiegów. Zawsze wychodzę zadowolona i zrelaksowana.
Jak zawsze super!!!
U Pani Basi jak zawsze pełen profesjonalizm :) efekt już po 2 zabiegu niesamowity, jestem bardzo zadowolona!
Polecam
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • ...
 • 40