Kiedy?
pl
Poradnia Psychologiczno-Psychiatryczna Personaliti
mgr KATARZYNA RZEMPOŁUCH
Psychoterapeutka dzieci i młodzieży w trakcie szkolenia realizowanego przez Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodek Regeneracja w Warszawie. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie. Odbyła staż jako współprowadząca grupy psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Regeneracja w Warszawie. Kwalifikacje pozyskiwała również jako co-trener treningów psychologicznych i warsztatów metodycznych. Ukończyła roczne cykle szkoleń w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym: Studium Profilaktyki Uzależnień, Studium Metod Psychokorekcyjnych, Studium Pracy z Rodziną uzyskując certyfikaty TPP w zakresie profilaktyki uzależnień, psychoprofilaktyki i socjoterapii, pracy z rodziną. W ramach działalności w organizacjach pozarządowych prowadziła indywidualną pracę z rodzinami zmarginalizowanymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym, współprowadziła warsztaty dla młodzieży, pracowała z wychowankami domów dziecka i rodzin zastępczych oraz ich środowiskiem w ramach realizowanego programu usamodzielnienia. Kurator sądowy z 20-letnim doświadczeniem zarówno w sprawach karnych jak i rodzinnych i nieletnich. Od 2018 roku specjalizuje się w sprawach rodzinnych i nieletnich. Szczególną uwagę poświęca sytuacji dzieci i młodzieży wobec rozstania rodziców. Aktualnie kończy 4-letnie szkolenie na certyfikowanego Psychoterapeutę Dzieci i Młodzieży realizowane przez Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodek Regeneracja w Warszawie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W Pracowni Psychologicznej Personaliti prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Pracuje z dziećmi powyżej 9 lat.

Usługi


  • Psychoterapia dzieci i młodzieży

   220,00 zł
   50min
  • Konsultacja wstępna dzieci i mlodzieży

   220,00 zł
   1g
  • Konsultacja psychologiczna rodzicielska

   220,00 zł
   1g
  • Wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży

   220,00 zł
   50min