Czego szukasz?
Gdzie?
Kiedy?
Poradnia Pegaz Gdańsk Suchanino
Powstańców Warszawskich 69, 80-170, Gdańsk

Poradnia Pegaz Gdańsk Suchanino

Powstańców Warszawskich 69, 80-170, Gdańsk

Usługi


 • Konsultacje

  • Konsultacja z Logopedą (Gdańsk)

   70,00 zł
   1g
  • Konsultacja z Pedagogiem (Gdańsk)

   90,00 zł
   1g
  • Konsultacja z Rehabilitantem

   90,00 zł
   1g
  • Obserwacja Psychologiczna Dziecka poza Poradnią

   200,00 zł
   2g
  • Konsultacja z Psychologiem

   90,00 zł
   1g

 • Terapie

  • Terapia Logopedyczna

   40,00 zł
   30min
  • Terapia Logopedyczna (Gdańsk)

   70,00 zł
   1g
  • Terapia Psychologiczna (Gdańsk)

   80,00 zł
   1g
  • Terapia Rehabilitacyjna

   80,00 zł
   1g
  • Rehabilitacja Metodą Vojty

   90,00 zł
   1g
  • Rehabilitacja Metodą NDT-Bobath

   90,00 zł
   1g
  • Terapia Integracji Sensorycznej (Gdańsk)

   85,00 zł
   1g
  • Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze (Gdańsk)

   80,00 zł
   1g
  • Terapia Dysleksji (Gdańsk)

   80,00 zł
   1g
  • Terapia Dysgrafii (Gdańsk)

   80,00 zł
   1g
  • Terapia Dysortografii (Gdańsk)

   80,00 zł
   1g
  • Terapia Dyskalkulii (Gdańsk)

   80,00 zł
   1g
  • Terapia Ręki (Gdańsk)

   80,00 zł
   1g

 • Diagnozy

  • Diagnoza Logopedyczna

   90,00 zł
   1g
  • Diagnoza Neurologopedyczna

   100,00 zł
   1g:30min
  • Diagnoza Psychologiczno - Pedagogiczna (Gdańsk)

   350,00 zł
   3g
  • Diagnoza Rehabilitacyjna

   100,00 zł
   1g
  • Diagnoza Gotowości Szkolnej (Gdańsk)

   350,00 zł
   3g
  • Diagnoza Dysleksji (Gdańsk)

   350,00 zł
   3g
  • Diagnoza Dyskalkulii (Gdańsk)

   350,00 zł
   3g
  • Kompleksowa Diagnoza (Dysleksja i Dyskalkulia)

   500,00 zł
   5g
  • Diagnoza Dysortografii

   250,00 zł
   2g
  • Diagnoza Dysgrafii

   150,00 zł
   1g
  • Kompleksowa Diagnoza (Dysortografia i Dysgrafia)

   300,00 zł
   3g
  • Diagnoza Więzi Rodzinnych 5-15 lat

   300,00 zł
   2g:30min
  • Diagnoza Poziomu Rozwoju Dziecka DSR 2 m - 3 lat

   250,00 zł
   1g
  • Profil Zainteresowań Zawodowych 9-13 lat

   150,00 zł
   1g:30min
  • Badanie Poziomu Emocjonalno - Społecznego 9-13 lat

   200,00 zł
   2g
  • Badanie Osobowości Dla Dorosłych - TAT

   250,00 zł
   1g:30min
  • Diagnoza Umiejętności Cichego Czytania 10-12 lat

   150,00 zł
   1g:30min
  • Diagnoza Spektrum Autyzmu ASRS 6-18 lat

   250,00 zł
   2g
  • Badanie Rozumienia Mowy, Zasobu Słownictwa 2-6 r.ż

   200,00 zł
   1g:30min
  • Ocena Rozwoju Psychoruchowego 1 m - 9 lat - KORP

   200,00 zł
   2g
  • PEP-R Diagnoza Funkcjonalna Dzieci 6 m - 7 lat

   350,00 zł
   4g
  • Profil Zdolności Grafomotorycznych Dzieci 3-6 lat

   150,00 zł
   1g:30min
  • Diagnoza Zaburzeń Językowych Dzieci 4-8 lat - TRJ

   200,00 zł
   2g
  • Diagnoza Umiejętności Głośnego Czytania 7-8 lat

   150,00 zł
   1g:30min
  • Test AFA - Sprawność językowa dzieci z Afazją

   150,00 zł
   1g:30min
  • Diagnoza Uzależnień (Alkohol, Narkotyki)

   250,00 zł
   3g
  • Diagnoza Integracji Sensorycznej

   300,00 zł
   3g
  • Diagnoza Intelektu Dzieci Przedszkolnych WISC-R

   250,00 zł
   1g:30min
  • Wielowymiarowa Ocena Funkcjonalna IDS-P 3-5 lat

   250,00 zł
   1g:30min
  • Wielowymiarowa Ocena Funkcjonalna IDS 5-10 lat

   250,00 zł
   1g:30min
  • Pomiar Poziomu Inteligencji Ogólnej-Raven od 6 r.ż

   150,00 zł
   1g:30min
  • Diagnoza Rozwoju Umysłowego 4-10 lat Columbia

   150,00 zł
   1g:30min
  • Test Inteligencji Cattella 4-9 lat

   150,00 zł
   2g
  • Niewerbalny Test Inteligencji-Skala Leitera 3-15 l

   150,00 zł
   2g
  • Ocena Rozwoju Emocjonalnego Dzieci 3-6 lat

   150,00 zł
   2g
  • Diagnoza Spektrum Autyzmu ASRS 2-5 lat

   250,00 zł
   2g
  • Diagnoza Rodzin w Kryzysie (Rozpad Rodziny)

   400,00 zł
   3g

Zobacz nasze prace

Brak zdjęć

Ten salon nie dodał jeszcze żadnych zdjęć.

Opinie

Nie posiadasz jeszcze żadnej opinii...

Podziel się z nami swoją opinią.