1. Trener Personalny
  2. Banino, powiat kartuski, pomorskie