Wromed

Wromed

Wieloletni staż pracy oraz regularne szkolenia personelu umożliwiają utrzymanie wysokiego poziomu usług w gabinecie WROMED. Oferujemy pomoc z zakresu ginekologii, endokrynologii oraz medycyny estetycznej. Oferta zabiegów i badań jest stale poszerzana, dzięki czemu ilość pacjentów w przychodni wzrasta, natomiast ceny utrzymywane są na przystępnym poziomie.

Услуги

  1. Radom
  2. Wromed