Что вы ищете?
Где?
Когда?

Политика Конфиденциальности- Booksy

Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane przez Booksy?

Korzystający z naszego portalu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Booksy wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Zapisanie się do Booksy wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail) oraz informacje demograficzne (np. płeć). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.

Jaka jest polityka Booksy dotycząca plików „cookies”?

Twoja przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. „cookies”) na dysku Twojego komputera. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania portalu, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Booksy przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

 • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła;
 • lepszego dopasowania serwisów do potrzeb użytkowników;
 • tworzenia statystyk oglądalności dla poprawienia funkcjonowania portalu;

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania Twojej przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym Twojego komputera. Pamiętaj, że efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcji serwisu Booksy (logowanie, podgląd zdjęć itp.).

Szczegółowe informacja na temat plików „cookies”

System Booksy wykorzystuje tzw. pliki cookies (ciasteczka), tj. pliki tekstowe służące do zapisywania i przechowywania informacji o sposobie wykorzystywania Systemu przez Klienta. Pliki cookies są zapisywane na urządzeniu Klienta oraz przesyłane przez przeglądarkę internetową Klienta do Systemu za każdym razem, gdy Klient z niego korzysta.

Booksy wykorzystuje również informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP).

Booksy wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 • cookies sesyjne - automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;
 • cookies trwałe – przechowywane są w urządzeniu przez określony czas;
 • cookies własne - ustawiane przez System Booksy;
 • cookies podmiotów trzecich - ustawiane przez inne serwisy niż System Booksy, np. Google Analytics, Facebook, itp.

Booksy wykorzystuje informacje gromadzone przy użyciu plików cookies oraz pochodzące z logów systemowych w celu:

 • dostosowania treści, wyglądu, rozmiaru oraz innych parametrów Systemu do konkretnego urządzenia i preferencji Klienta;
 • zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Pliki cookies wykorzystywane przez System Booksy nie pozwalają Booksy na identyfikację konkretnych Klientów korzystających z Systemu.

Korzystając z Systemu Klient wyraża zgodę na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim urządzeniu.

Klient może usunąć lub zablokować instalację plików cookies za pośrednictwem zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem: http://www.aboutcookies.org/ lub http://www.cookiecentral.com/faq/.

Usunięcie lub zablokowanie plików cookies może wpłynąć na dostępność funkcjonalności Systemu, prawidłowości wyświetlania Systemu oraz utratę preferowanych ustawień stron internetowych Systemu.

W jaki sposób chronione są informacje?

Formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie zapisywania się do Booksy, a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowany jest za pomocą kodowanych sesji, które istotnie zwiększą ochronę transmisji danych w sieci Internet. Dane takie jak hasła dostępu do profili są zaszyfrowane za pomocą jednokierunkowych algorytmów szyfrowania, uniemożliwiających ich późniejsze odszyfrowanie. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez Booksy z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?

Booksy zawiera lub będzie zawierał funkcje (np. recenzje) w których wprowadzane przez użytkownika treści (np. treść i podpis opinii) stają się publicznie dostępne. Użytkownik może publikować swoje treści w tych serwisach jedynie po dokonaniu autoryzacji i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku

Booksy udostępnia każdemu użytkownikowi stronę profilową, dostępną po autoryzacji. Strona ta pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez Booksy danych osobowych o użytkowniku. W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do Booksy.

Prawo wyboru

Booksy daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych funkcji i udostępniać o sobie informacje. Większość naszych funkcji jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre funkcje wymagają zapisania się. Zapisanie się do Booksy jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil.

Pytania

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty Booksy powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tych stronach.

Booksy jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o ich kierowanie do Booksy na adres e-mail: pomoc@booksy.com lub pisemnie listem tradycyjnym na adres Booksy.

Dane osobowe

Informacje na temat podstaw prawnych i celów przetwarzania przez Booksy danych osobowych Klientów znajdziesz w Załączniku nr 1 do Polityki prywatności „Podstawy prawne i cele przetwarzania przez Booksy danych osobowych Klientów”, a danych osobowych Partnerów w Załączniku nr 2 do Polityki prywatności „Podstawy prawne i cele przetwarzania przez Booksy danych osobowych Partnerów”.

Załącznik nr 1
Podstawy prawne i cele przetwarzania przez Booksy danych osobowych Klientów.

 1. Booksy przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Klientów.
 2. Klient jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, w szczególności znajdujących się na jego Profilu, Koncie albo w Systemie.
 3. Klient, zamieszczając swoje dane w Systemie:
  1. wyraża zgodę na to, że jego imię oraz zdjęcie udostępnione przez niego w Profilu będą dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet;
  2. Partnerzy będą kontaktować się z nim bezpośrednio na podany przez niego podczas Rejestracji adres e-mail lub nr telefonu.
 4. Klient przy tworzeniu Konta może wyrazić odpowiednie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych i komunikacji elektronicznej w innych celach nich wykonanie umowy zawartej z Booksy.
 5. Istotą Systemu oraz Aplikacji dla Biznesu jest umożliwienie Partnerom świadczenia Usług na rzecz Klientów oraz umożliwienie Klientom korzystania z Usług Partnerów, promując jednocześnie oferowane usługi przez Booksy oraz Usługi Partnerów. W związku z tym Booksy i Partner przetwarzają dane osobowe Klientów we własnych celach, zatem są odrębnymi administratorami ich danych osobowych. Gdy Klient za pomocą Aplikacji dokonuje Rezerwacji usługi Partnera:
  1. dochodzi do zawarcia umowy między Klientem a Partnerem o świadczenie przez Partnera Usług na rzecz Klienta,
  2. Klient może w Aplikacji dodatkowo udzielić Partnerowi zgód na przetwarzanie przez niego danych osobowych (na komunikację elektroniczną, na profilowanie) w innych celach niż w celu wykonania umowy z Klientem,
  3. Booksy udostępnia Partnerowi za pomocą Aplikacji dane osobowe Klienta potrzebne do świadczenia przez niego Usług na rzecz tego Klienta,
  4. Partner staje się administratorem danych osobowych takiego Klienta, w związku z czym zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w RODO i ponosi za to odpowiedzialność wynikającą z przepisów.
 6. Z uwagi na fakt, że istotą funkcjonowania Systemu jest dokonywanie Rezerwacji Usług, która wiąże się z koniecznością potwierdzenia Rezerwacji i terminu wykonania Usługi, Klient po dokonaniu Rezerwacji będzie otrzymywał za pośrednictwem Systemu, korespondencję e- mail/push lub wiadomości sms zawierające ww. potwierdzenia. Potwierdzenia te nie zawierają treści marketingowych ani handlowych, a jedynie informacje dotyczące Rezerwacji.
 7. Gdy Partner będzie korzystać z narzędzi dostępnych w ramach usług Booksy (m.in. kalendarz wizyt, przypomnienia, marketing) – Booksy będzie w niezbędnym zakresie w imieniu Partnera przetwarzać dane Klienta na zasadach określonych w zawartej z Partnerem – zgodnie z art. 28 RODO – umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Partner nadal będzie administratorem jego danych osobowych.
 8. Cele w jakich Partner będzie mógł przetwarzać dane Klienta będą uzależnione od tego, czy i jakich zgód Klient udzielił Partnerowi na przetwarzanie jego danych osobowych, czy tych zgód nie wycofał lub nie zgłosił sprzeciwu wobec przetwarzania przez Partnera jego danych osobowych.
 9. Szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych i celów przetwarzania przez Booksy danych osobowych Klientów dostępne są w poniższej tabeli.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe - szczegółowe informacje znajdziesz poniżej:
Administrator danych osobowych Administrator danych osobowych
Booksy International sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-722), ul. Łucka 2/4/6, lok. U 4, 00-845 Warszawa, KRS: 0000515914, NIP 9512381607 (Booksy);
Dane kontaktowe administratora Można się z nami skontaktować:
 1. telefonicznie na nr: +48 570 027 321;
 2. na adres e-mail: rodo@booksy.com;
 3. pisemnie, na adres: Booksy International sp. z o. o., ul. Łucka 2/4/6, lok. U 4, 00-845 Warszawa;
 4. poprzez formularz elektroniczny na stronie: https://booksy.com/pl-pl/contact.html.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Booksy Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:
 1. na adres e-mail: rodo@booksy.com
 2. pisemnie, na adres: Booksy International sp. z o. o., ul. Łucka 2/4/6, lok. U4, 00-845 Warszawa.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
 1. zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z serwisu Booksy, aby umożliwić korzystanie przez Ciebie z usług podmiotów współpracujących z Booksy (Partnerów), w szczególności poprzez udostępnienie Twoich danych Partnerowi, gdy zawrzesz z nim umowę za pomocą serwisu Booksy – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. marketingu produktów lub usług Booksy (z wyłączeniem marketingu bezpośredniego) – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu odbywać się będzie w realizacji prawnie uzasadnionego interesu Booksy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość prowadzenia marketingu własnych produktów i usług;
 3. marketingu bezpośredniego produktów lub usług Booksy – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Booksy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest możliwość prowadzenia marketingu własnych produktów i usług, polegającego na bezpośredniej komunikacji z Tobą w celu reklamy i promocji usług Booksy;
 4. profilowania/grupowania (tj. prowadzenia analiz, które mogą dotyczyć również danych osobowych, oraz grupowania klientów – w celu dostosowania naszych produktów lub usług oraz ich marketingu do Twoich preferencji, a także do preferencji zidentyfikowanych przez nas określonych grup klientów) – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu odbywać się będzie w realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Booksy lub Partnerów (m.in. w postaci ankiet telefonicznych, sms-owych lub e-mailowych) - co jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Booksy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług interesujących klientów oraz poziomu ich zadowolenia z usług Booksy lub usług Partnerów;
 6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych - przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym zakresie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Booksy (art. 6 ust.1 lit. f RODO), jakim jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 7. wypełniania ciążących na Booksy obowiązków prawnych, wynikających z właściwych przepisów prawa – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlega Booksy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 8. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Booksy (w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemie Booksy, tworzenie modeli statystycznych) - takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Booksy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest analiza i rozwój działalności;
 9. wdrażania nowych lub rozwijania rozwiązań/funkcjonalności systemów/aplikacji Booksy (rozwój funkcjonalności aplikacji, testowanie wprowadzanych nowych rozwiązań, analiza rodzaju koniecznych do wprowadzenia nowych funkcjonalności, tworzenie narzędzi/raportów analitycznych itp.) – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Booksy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest rozwijanie i zapewnianie bezpieczeństwa działania systemów/aplikacji Booksy.
Przetwarzanie danych przez Partnerów Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z usług podmiotów współpracujących z Booksy (Partnerów) i za pomocą serwisu Booksy zarezerwujesz wizytę/usługę u Partnera, Booksy – wykonując zawartą z Tobą umowę o korzystanie z serwisu Booksy – udostępni danemu Partnerowi Twoje dane w zakresie niezbędnym do tego, by mógł on wykonać wybraną przez Ciebie usługę. Partner będzie wtedy przetwarzać Twoje dane jako osobny administrator w celu wykonania zawartej przez niego z Tobą umowy o świadczenie wybranej przez Ciebie usługi i samodzielnie będzie ponosić odpowiedzialność z tym związaną.
Będziesz mógł też odrębnie udzielić Partnerowi zgód na przetwarzanie przez niego Twoich danych w innych celach. Partner, realizując własne cele (np. marketing), będzie mógł też korzystać z narzędzi udostępnianych mu przez Booksy. Wtedy Booksy w imieniu takiego Partnera będzie kierować do Ciebie marketing, rekomendacje lub informacje o promocjach.
Profilowanie/grupowanie Informujemy, że dokonujemy profilowania/grupowania klientów, aby w sposób możliwie odpowiadający ich i Twoim preferencjom świadczyć nasze usługi oraz kierować reklamy, przypomnienia, rekomendacje i promocje. Takie profilowanie/grupowanie może być dokonywane na podstawie następujących danych:
 1. aktywności na stronie oraz w aplikacji Booksy;
 2. geolokalizacji;
 3. płci;
 4. godzin korzystania z usług Booksy;
 5. czasu ostatniej aktywności na stronie lub w aplikacji Booksy;
 6. analizy zdjęć w serwisie Booksy, które Ci się podobały.
Wyjaśniamy przy tym, że Booksy nie stosuje inwazyjnych praktyk profilowania i śledzenia w celach marketingowych lub reklamowych.
Możesz zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania Twoich danych osobowych, wysyłając do nas e-mail na adres: rodo@booksy.com, dzwoniąc na numer: +48 570 027 321 lub kontaktując się poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: https://booksy.com/pl-pl/contact.html.
Kategorie odbiorców danych Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
 1. Partnerzy;
 2. spółki z grupy kapitałowej Booksy;
 3. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);
 4. podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
 5. nasi podwykonawcy i inne podmioty, z którymi współpracujemy.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Twoje dane nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Okres przechowywania danych Twoje dane będziemy przetwarzać:
 1. w celu zawarcia i wykonania umowy - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń;
 2. w celu marketingu produktów lub usług (z wyłączeniem marketingu bezpośredniego) - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 3. w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Booksy - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 4. w celu profilowania/grupowania – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 5. badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 6. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia tych roszczeń;
 7. wypełniania obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 8. w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby – przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 9. w celu wdrażania nowych lub rozwijania rozwiązań/funkcjonalności systemów/aplikacji Booksy – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
Twoje prawa Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do przenoszenia danych; w celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z Booksy: poprzez e-mail rodo@booksy.com telefonicznie: +48 570 027 321 poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: https://booksy.com/pl-pl/contact.html
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Prawo do wycofania zgody Możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko przetwarzania danych, które Booksy będzie przetwarzać na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. W tym celu możesz wysłać do nas e-mail na adres: rodo@booksy.com, zadzwonić na numer: +48 570 027 321 lub skontaktować się poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: https://booksy.com/pl-pl/contact.html.
Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
Prawo do sprzeciwu Możesz w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Booksy w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wysyłając do nas e-mail na adres: rodo@booksy.com, dzwoniąc na numer: +48 570 027 321 lub kontaktując się poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: https://booksy.com/pl-pl/contact.html.
Booksy nie będzie wtedy wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że Booksy wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W razie zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego – w każdym przypadku Booksy zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.
Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy, na korzystanie z serwisu Booksy oraz realizacji pozostałych ww. celów. W zakresie, w którym Booksy przetwarza dane na podstawie zgody – zgoda nie musi być przez Ciebie wyrażona w celu skorzystania z usług Booksy.

Załącznik nr 2
Informacje na temat przetwarzania przez Booksy danych osobowych Klientów Partnerów i danych osobowych Partnerów.

 1. Administratorem danych osobowych Partnerów, będących osobami fizycznymi, jest Booksy. Obowiązek informacyjny, o który mowa w art. 13 RODO Booksy wypełnia wobec Partnerów przy Rejestracji Konta. Treść klauzuli informacyjnej dostępna jest w tabeli na końcu załącznika.
 2. Booksy i Partner przetwarzają dane osobowe Klientów we własnych celach, zatem są odrębnymi administratorami ich danych osobowych.
 3. Gdy Klient za pomocą Aplikacji dokonuje Rezerwacji usługi Partnera:
  1. dochodzi do zawarcia umowy między Klientem a Partnerem o świadczenie przez Partnera Usług na rzecz Klienta,
  2. Klient może w Aplikacji udzielić Partnerowi zgód na przetwarzanie przez niego danych osobowych (np. na komunikację elektroniczną) w innych celach niż w celu wykonania umowy z Klientem,
  3. Booksy udostępnia Partnerowi za pomocą Aplikacji dane osobowe Klienta potrzebne do świadczenia przez niego Usług na rzecz tego Klienta.
  4. Partner staje się administratorem danych osobowych takiego Klienta, w związku z czym zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w RODO i ponosi za to odpowiedzialność wynikającą z przepisów.
 4. W celu umożliwienia Booksy świadczenia na rzecz Partnera usług w ramach Aplikacji, do których niezbędne jest przetwarzanie:
  1. danych osobowych Klientów, którzy dokonali Rezerwacji usług Partnera,
  2. danych osobowych osób, którymi Partner posługuje się korzystając z Aplikacji (pracowników, zleceniobiorców itp.),
  3. konieczne jest powierzenie przez Partnera przetwarzania danych osobowych takich osób, w związku z czym Partner i Booksy zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Partner jest świadomy, że rozwiązanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych skutkować będzie niemożliwością świadczenia przez Booksy usług na rzecz Partnera na podstawie Umowy w zakresie wymagającym przetwarzania danych, których administratorem jest Partner, w związku z czym wraz z rozwiązaniem Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – zgodnie z art. 475 §1 Kodeksu cywilnego – wygasają zobowiązania Booksy w tym zakresie.
 6. Gdy Partner będzie korzystać z narzędzi dostępnych w ramach usług Booksy (m.in. kalendarz wizyt, przypomnienia, marketing) – Booksy będzie w imieniu Partnera przetwarzać dane Klienta na zasadach określonych w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Partner nadal będzie administratorem jego danych osobowych.
 7. Cele w jakich Partner będzie mógł przetwarzać dane Klienta będą uzależnione od tego, czy i jakich zgód Klient udzielił Partnerowi na przetwarzanie jego danych osobowych, czy tych zgód nie wycofał lub nie zgłosił sprzeciwu wobec przetwarzania przez Partnera jego danych osobowych.
 8. Partner jest także administratorem danych osobowych Klienta, z którym zawrze umowę poza Aplikacją (np. w salonie). Jeśli wprowadzi te dane do Aplikacji nadal jest ich administratorem, a Booksy przetwarza je w imieniu Partnera na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 9. Booksy przetwarza dane, w tym dane osobowe, Partnera jedynie w zakresie umożliwiającym prawidłowe świadczenie usług i prawidłową realizację Umowy. Booksy nie odpowiada za zakres danych osobowych Klientów zbieranych przez Partnerów i za legalność zbierania tych danych przez Partnerów. Szczegółowe zobowiązania stron z tym związane zawiera Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe - szczegółowe informacje znajdziesz poniżej:
Administrator danych osobowych Administrator danych osobowych
Booksy International sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-722), ul. Łucka 2/4/6, lok. U 4, 00-845 Warszawa, KRS: 0000515914, NIP 9512381607 (Booksy);
Dane kontaktowe administratora Można się z nami skontaktować:
 1. telefonicznie na nr: +48 570 027 321;
 2. na adres e-mail: rodo@booksy.com;
 3. pisemnie, na adres: Booksy International sp. z o. o., ul. Łucka 2/4/6, lok. U 4, 00-845 Warszawa;
 4. poprzez formularz elektroniczny na stronie: https://booksy.com/pl-pl/contact.html.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Booksy Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:
 1. na adres e-mail: rodo@booksy.com
 2. pisemnie, na adres: Booksy International sp. z o. o., ul. Łucka 2/4/6, lok. U4, 00-845 Warszawa.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
 1. zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z serwisu Booksy, aby umożliwić korzystanie przez Ciebie z usług podmiotów współpracujących z Booksy (Partnerów), w szczególności poprzez udostępnienie Twoich danych Partnerowi, gdy zawrzesz z nim umowę za pomocą serwisu Booksy – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. marketingu produktów lub usług Booksy (z wyłączeniem marketingu bezpośredniego) – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu odbywać się będzie w realizacji prawnie uzasadnionego interesu Booksy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość prowadzenia marketingu własnych produktów i usług;
 3. marketingu bezpośredniego produktów lub usług Booksy – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Booksy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest możliwość prowadzenia marketingu własnych produktów i usług, polegającego na bezpośredniej komunikacji z Tobą w celu reklamy i promocji usług Booksy;
 4. profilowania/grupowania (tj. prowadzenia analiz, które mogą dotyczyć również danych osobowych, oraz grupowania klientów – w celu dostosowania naszych produktów lub usług oraz ich marketingu do Twoich preferencji, a także do preferencji zidentyfikowanych przez nas określonych grup klientów) – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu odbywać się będzie w realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Booksy lub Partnerów (m.in. w postaci ankiet telefonicznych, sms-owych lub e-mailowych) - co jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Booksy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług interesujących klientów oraz poziomu ich zadowolenia z usług Booksy lub usług Partnerów;
 6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych - przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym zakresie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Booksy (art. 6 ust.1 lit. f RODO), jakim jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 7. wypełniania ciążących na Booksy obowiązków prawnych, wynikających z właściwych przepisów prawa – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlega Booksy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 8. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Booksy (w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemie Booksy, tworzenie modeli statystycznych) - takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Booksy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest analiza i rozwój działalności;
 9. wdrażania nowych lub rozwijania rozwiązań/funkcjonalności systemów/aplikacji Booksy (rozwój funkcjonalności aplikacji, testowanie wprowadzanych nowych rozwiązań, analiza rodzaju koniecznych do wprowadzenia nowych funkcjonalności, tworzenie narzędzi/raportów analitycznych itp.) – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Booksy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest rozwijanie i zapewnianie bezpieczeństwa działania systemów/aplikacji Booksy.
Przetwarzanie danych przez Partnerów Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z usług podmiotów współpracujących z Booksy (Partnerów) i za pomocą serwisu Booksy zarezerwujesz wizytę/usługę u Partnera, Booksy – wykonując zawartą z Tobą umowę o korzystanie z serwisu Booksy – udostępni danemu Partnerowi Twoje dane w zakresie niezbędnym do tego, by mógł on wykonać wybraną przez Ciebie usługę. Partner będzie wtedy przetwarzać Twoje dane jako osobny administrator w celu wykonania zawartej przez niego z Tobą umowy o świadczenie wybranej przez Ciebie usługi i samodzielnie będzie ponosić odpowiedzialność z tym związaną.
Będziesz mógł też odrębnie udzielić Partnerowi zgód na przetwarzanie przez niego Twoich danych w innych celach. Partner, realizując własne cele (np. marketing), będzie mógł też korzystać z narzędzi udostępnianych mu przez Booksy. Wtedy Booksy w imieniu takiego Partnera będzie kierować do Ciebie marketing, rekomendacje lub informacje o promocjach.
Profilowanie/grupowanie Informujemy, że dokonujemy profilowania/grupowania klientów, aby w sposób możliwie odpowiadający ich i Twoim preferencjom świadczyć nasze usługi oraz kierować reklamy, przypomnienia, rekomendacje i promocje. Takie profilowanie/grupowanie może być dokonywane na podstawie następujących danych:
 1. aktywności na stronie oraz w aplikacji Booksy;
 2. geolokalizacji;
 3. płci;
 4. godzin korzystania z usług Booksy;
 5. czasu ostatniej aktywności na stronie lub w aplikacji Booksy;
 6. analizy zdjęć w serwisie Booksy, które Ci się podobały.
Wyjaśniamy przy tym, że Booksy nie stosuje inwazyjnych praktyk profilowania i śledzenia w celach marketingowych lub reklamowych.
Możesz zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania Twoich danych osobowych, wysyłając do nas e-mail na adres: rodo@booksy.com, dzwoniąc na numer: +48 570 027 321 lub kontaktując się poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: https://booksy.com/pl-pl/contact.html.
Kategorie odbiorców danych Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
 1. Partnerzy;
 2. spółki z grupy kapitałowej Booksy;
 3. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);
 4. podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
 5. nasi podwykonawcy i inne podmioty, z którymi współpracujemy.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Twoje dane nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Okres przechowywania danych Twoje dane będziemy przetwarzać:
 1. w celu zawarcia i wykonania umowy - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń;
 2. w celu marketingu produktów lub usług (z wyłączeniem marketingu bezpośredniego) - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 3. w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Booksy - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 4. w celu profilowania/grupowania – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 5. badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 6. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia tych roszczeń;
 7. wypełniania obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 8. w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby – przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 9. w celu wdrażania nowych lub rozwijania rozwiązań/funkcjonalności systemów/aplikacji Booksy – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
Twoje prawa Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do przenoszenia danych; w celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z Booksy: poprzez e-mail rodo@booksy.com telefonicznie: +48 570 027 321 poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: https://booksy.com/pl-pl/contact.html
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Prawo do wycofania zgody Możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko przetwarzania danych, które Booksy będzie przetwarzać na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. W tym celu możesz wysłać do nas e-mail na adres: rodo@booksy.com, zadzwonić na numer: +48 570 027 321 lub skontaktować się poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: https://booksy.com/pl-pl/contact.html.
Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
Prawo do sprzeciwu Możesz w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Booksy w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wysyłając do nas e-mail na adres: rodo@booksy.com, dzwoniąc na numer: +48 570 027 321 lub kontaktując się poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: https://booksy.com/pl-pl/contact.html.
Booksy nie będzie wtedy wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że Booksy wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W razie zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego – w każdym przypadku Booksy zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.
Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy, na korzystanie z serwisu Booksy oraz realizacji pozostałych ww. celów. W zakresie, w którym Booksy przetwarza dane na podstawie zgody – zgoda nie musi być przez Ciebie wyrażona w celu skorzystania z usług Booksy.
Ostatnia aktualizacja: 21 września 2020