Korzystamy z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie oraz prezentować Ci dopasowane do Ciebie treści. Klikając „AKCEPTUJĘ” wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy pliki cookies znajdziesz w Polityce Prywatności.

Porady dla salonów

Odpowiedzialność społeczna w branży hair & beauty

Odpowiedzialność społeczna w branży hair & beauty Odpowiedzialność społeczna w branży hair & beauty

Aktywność coraz większej liczby salonów urody nie ogranicza się wyłącznie do świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych czy spa. Wiarygodność marki i zaufanie do niej są budowane nie tylko przez jakość obsługi, ale również przez odpowiedzialność społeczną biznesu, czyli działania na rzecz rynku pracy, środowiska naturalnego, zdrowia oraz lokalnej społeczności. Oto przykłady działań prospołecznych, które pomagają kształtować wizerunek salonu urody jako firmy odpowiedzialnej społecznie.

Wielu właścicieli salonów tworzy swoje małe imperia z pasją, a po osiągnięciu stabilnej pozycji na lokalnym rynku zastanawia się, co jeszcze można zrobić, by ugruntować pozytywny wizerunek swojej firmy oraz korzystnie wyróżnić się spośród konkurencji. Coraz więcej doświadczonych przedsiębiorców z branży kosmetycznej rozumie, że zysk finansowy firmy nie jest jedynym miernikiem jej sukcesu. Ważne okazują się też etyczne prowadzenie działalności, rozważne gospodarowanie zasobami środowiska naturalnego, tak by mogły się nimi cieszyć również kolejne pokolenia, oraz wrażliwość na potrzeby pracowników i całego otoczenia, w którym działa salon urody.

Działania z zakresu odpowiedzialności społecznej salonu urody

Czym właściwie jest odpowiedzialność społeczna w biznesie? To działania nienastawione bezpośrednio na osiągnięcie zysku, podejmowane z własnej inicjatywy przedsiębiorcy lub personelu jego firmy i niewymagane przepisami prawnymi. Te inicjatywy powinny przynosić korzyści innym ludziom, całym społecznościom lub środowisku.

Przykładowo zatem formą takiego działania na rzecz personelu nie będzie zapewnienie cyklicznych badań lekarskich i zakup wyposażenia na potrzeby tworzonego stanowiska pracy, bo te obowiązki wynikają bezpośrednio z Kodeksu pracy. Natomiast dodatkowym działaniem na rzecz załogi może być tworzenie elastycznego grafiku, który pomoże młodym rodzicom pogodzić pracę z obowiązkami domowymi.

Dlaczego warto prowadzić salon odpowiedzialny społecznie?

Wiele działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu można wpisać w codzienną pracę salonu. Te dodatkowe elementy aktywności gabinetu spa, zakładu fryzjerskiego i kosmetycznego pozytywnie wpływają na całokształt prowadzenia biznesu. Nie wiążą się one zwykle z dodatkowymi kosztami, długoterminowo mogą umocnić pozycją rynkową właściciela salonu, a także pomóc zbudować reputację wartościowego partnera biznesowego. Dzięki takim inicjatywom łatwiej zatrzymać przy sobie ambitnych, wartościowych pracowników i klientów, a przez to zwiększyć zyski oraz obniżyć koszty działalności.

Każdy salon korzysta z zasobów naturalnych oraz lokalnego rynku pracy i powinien nauczyć się je szanować, bo przejrzyste reguły rynkowe, a także zdrowsze i czystsze środowisko są równie cenne, jak dobrze zmotywowani pracownicy.

Od czego zacząć tworzenie strategii odpowiedzialności społecznej w salonie urody?

1. Zastanów się, jakie działania nienastawione bezpośrednio na zysk podejmował Twój salon w ostatnich latach; uwzględnij zwłaszcza te na rzecz:

 • poprawy warunków pracy,
 • środowiska naturalnego,
 • uczciwego prowadzenia biznesu,
 • kształcenia świadomości konsumenckiej,
 • lokalnej społeczności.

2. Wielu fryzjerów i wiele kosmetyczek ma na koncie taką aktywność, choć nie zawsze sobie to uświadamia. Przemyśl swoją dotychczasową aktywność prospołeczną i zastanów się, które działanie przyniosło zauważalne efekty wizerunkowe. W ocenie pomogą Ci rozmowy z klientami, dostawcami i personelem. Jeśli dostrzegli, zapamiętali jakieś akcje i ocenili je pozytywnie, to warto zastanowić się nad ich kontynuowaniem.

3. Wsłuchaj się w to, co mówią Twoi współpracownicy. Być może zaproponują zmiany w działaniu salonu, które będą niewielkie, ale z ich punktu widzenia okażą się istotne oraz przyczynią się do polepszenia samopoczucia personelu i zadowolenia z wykonywanych zajęć.

4. Rozmawiaj z klientami, dostawcami i osobami z otoczenia Twojego biznesu (czyli tzw. interesariuszami), czytaj prasę lokalną. Dowiesz się, w jakie przedsięwzięcia użyteczne społecznie może się zaangażować Twój salon urody.

5. Zwracaj szczególną uwagę na najczęściej podejmowane w rozmowach i artykułach prasowych kwestie, które bezpośrednio korespondują z działalnością usługową oraz wiążą się z możliwościami Twojej branży.

6. Zacznij od działań na niewielką skalę, a jeśli te zamysły się powiodą, stopniowo poszerzaj aktywność prospołeczną. Nic na siłę! Lepiej zrobić mniej i rozważniej niż dużo i niedbale, a przez to zrazić do takich inicjatyw swój zespół i klientów.

7. Planowane działania prospołeczne wpisz do swojego planu aktywności na najbliższy rok. Jeśli z realizacją któregoś z nich wiążą się wydatki, uwzględnij je w biznesplanie.

8. Realizuj swoje pomysły i zwracaj uwagę na oddźwięk, z jakim się spotkały. Te najbardziej udane warto wpisać do planu działań na kolejne lata.

9. O dodatkowej aktywności swojej i zespołu warto taktownie informować klientów salonu oraz interesariuszy, np. przez zamieszczanie notek na stronie firmowej oraz postów w mediach społecznościowych.

Dobre praktyki, czyli przykładowe działania odpowiedzialnego społecznie salonu urody

Do wyboru masz bardzo wiele działań społecznych ukierunkowanych bądź na Twoich pracowników i etykę biznesową, bądź na ekologię, pomoc potrzebującym itp. Dla swojego salonu wybierz te działania, które będą najbliższe Twoim przekonaniom i w które z chęcią się zaangażujesz.

Dobre praktyki na rzecz ładu organizacyjnego i etyki biznesowej

 • Do takich działań należy angażowanie się w sprawność oraz etykę działania zespołu. Wyznacz jasne reguły postępowania, które będą wsparciem dla pracowników w ich codziennych obowiązkach oraz w sytuacjach trudnych i stresowych. Omawiajcie zaistniałe sytuacje konfliktowe i wspólnie podejmujcie decyzje o ich rozwiązaniu; niech pracownicy wiedzą, że w zespole nie ma tematów tabu i mogą liczyć na solidarne wsparcie.
 • Na forum zespołu omawiajcie biznesplan, plany dotyczące rozwoju salonu, a także ewentualne zmiany dostawców i kontrahentów. Kontrowersyjne decyzje, w miarę możliwości, podejmujcie kolegialnie, np. poprzez głosowanie. Niech pracownicy czują, że mają wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, a ich głos się liczy.
 • Ważnym działaniem na rzecz personelu uznawanym za działanie prospołeczne jest wprowadzenie jasnego i klarownego systemu motywacyjnego. Rozliczanie kierownictwa z zadań powiązanych z wysokością premii, a także informowanie o blaskach i cieniach finansowych firmy pomagają w rozwiązywaniu nieporozumień w kwestiach finansowych.
 • Dyskusje z osobami z otoczenia salonu o działaniu firmy i planach jej rozwoju pomagają uniknąć konfliktów. Przykładowo przedyskutowanie planów remontowych ze wspólnotą mieszkaniową budynku, w którym znajduje się salon, sprawiają, że przyszły remont nie będzie powodować polemiki w trakcie jego trwania, bo wszystkie sporne kwestie zostały wyjaśnione w fazie projektowej.

Działania na rzecz praw człowieka i uczciwych praktyk konsumenckich

 • System awansu zawodowego salonu, dostęp do wyższych stanowisk, a także możliwość korzystania ze staży i szkoleń powinny być przejrzyste i propagować równe szanse pracowników obu płci. Zakaz dyskryminacji powinien obejmować także względy wieku, rasy, wyznania, czy orientacji seksualnej.
 • Organizowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych oraz umożliwienie im staży nie tylko ocieplą wizerunek salonu, ale też przyczynią się do pozyskania cennych pracowników i stażystów. Warto też przypomnieć o tym, że zatrudnianie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności zmniejsza koszty pracy. Pracodawcy mogą liczyć na obniżenie wysokości składek na PFRON, dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych oraz dofinansowanie ich składek ZUS.
 • Wśród działań na rzecz uczciwych praktyk konsumenckich jest poszanowanie praw własności, czyli klarowne działanie w takich kwestiach, jak opłacanie tantiem i firmowych opłat radiowo-telewizyjnych, a także uczciwe postępowanie w zakresie praw autorskich do tekstów oraz zdjęć użytych na stronie firmowej i jej drukach reklamowych.
 • Firma może się też włączyć w działania prokonsumenckie, np. poprzez edukowanie na temat praw konsumentów, świadomego wyboru stosowanych kosmetyków (można zwracać uwagę klientów na to, jak ważna jest znajomość składu kupowanych produktów, w tym zawartych w nich potencjalnych alergenów).

Dobre praktyki w miejscu pracy

 • Salon urody może pokazać, że jest przyjazny pracownikom, zapewniając im możliwości rozwojowe w postaci szkoleń nie tylko branżowych, ale też prozdrowotnych (np. z zakresu pierwszej pomocy), a także propagując profilaktykę prozdrowotną poprzez np. bezpłatne badania w godzinach pracy. Ich celem jest wczesne wykrycie chorób cywilizacyjnych takich jak cukrzyca, choroby serca czy też nowotwory.
 • Przyjazna rodzinie firma może wprowadzać prorodzinne rozwiązania, np. w postaci elastycznego czasu pracy oraz dzielenia etatu na zajęcia w salonie. Rozwiązania te ułatwiają godzenie życia zawodowego z rolą młodego rodzica. Większe firmy wdrażają specjalne programy ułatwiające powrót do pracy osób po urlopie rodzicielskim. W mniejszych salonach urody wystarczy, że właściciel i zespół będą przychylnie spoglądali na to, iż ich koleżanka lub kolega godzi obowiązki zawodowe z wyzwaniami związanymi z wychowaniem dzieci.
 • W odpowiedzialnym społecznie salonie powinno się znaleźć miejsce na pokój lub kącik przyjazny rodzicom, w którym klienci lub personel mogą spokojnie przewinąć swoją latorośl, ewentualnie może to być również przestrzeń przeznaczona na zabawę, w której dziecko klienta lub pracownika miło spędzi czas, podczas gdy jego rodzic zadba o urodę swoją lub klienta.
 • Odpowiedzialna społecznie firma wspiera wolontariat pracowniczy, aprobuje i umożliwia zespołowi wzięcie udziału w takiej działalności, jak aktywność na rzecz lokalnego schroniska dla zwierząt, domu seniora, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, domu dziecka, akcja Szlachetna paczka, Klub 8, sprzątanie świata i inne lokalne akcje, które odbywają się cyklicznie (np. porządkowanie terenu wokół jeziora będącego atrakcją turystyczną). Jeśli dana działalność personelu angażuje pracowników i ich rodziny, warto pomyśleć nad włączeniem w tę akcję całej firmy i objęciem jej patronatem.
 • Odpowiedzialności społecznej dowodzi także zachęcanie członków zespołu oraz ich rodzin do rozwijania swoich hobby, nie tylko tych zawodowych, przez organizowanie spotkań z pasjonatami oraz ekspertami. Odpowiedzialna firma może także objąć przyjaznym wsparciem rozwiązywanie rodzinnych problemów zespołu. Jeśli pracownicy salonu chcą wziąć kredyt hipoteczny, pracodawca może na ich wniosek wspomóc ich wysiłek, organizując spotkanie ze specjalistą w tym zakresie – ekspertem rynku nieruchomości, który wesprze zainteresowanych fachową wiedzą.
 • Odpowiedzialny pracodawca może zapewnić pracownikom dodatkowy pakiet medyczny. Członkowie zespołu mogą z niego skorzystać w przypadku ciężkich chorób lub jeśli pojawi się konieczność specjalistycznych konsultacji lekarskich.
 • Salon urody może też premiować wybitnie zdolne dzieci pracowników stypendiami na uczestnictwo w zajęciach pozaszkolnych, tj. współfinansowaniem kursów językowych, zajęć dodatkowych o charakterze edukacyjnym oraz zakupu podręczników i książek.

Ekologiczny salon urody

 • Salon kosmetyczny i spa może w ramach działań ekologicznych wspierać zrównoważony transport, czyli działanie transportu publicznego i rowerowego, przez promowanie wśród pracowników korzystania z tych form przejazdu, a także przez włączanie się kierownictwa do tego nurtu. Nie bez znaczenia są też małe gesty, takie jak uczestnictwo w Dniu bez Samochodu i innych akcjach tego typu.
 • Firma fryzjerska lub kosmetyczna może też się włączyć w podnoszenie świadomości wśród konsumentów, zwracając uwagę na ekologiczny aspekt używania opakowań zwrotnych lub używanie kosmetyków bez zbędnych opakowań. Warto też przyjąć spójną politykę firmy w zakresie opakowań jednorazowych – np. nie pakować kupionych kosmetyków w długo ulegającą biodegradacji folię, ale stosować papierowe lub wielorazowe torebki firmowe.
 • Duże znaczenie ma też prowadzenie ekobiura – salon urody może większość korespondencji z klientami (zaproszenia, przypomnienia o wizycie, podziękowania) załatwiać poprzez korespondencję elektroniczną i system wiadomości SMS, co pozwala zredukować liczbę wydruków. Mniejsza liczba wydruków, które nie są niezbędne księgowo, wydatnie ogranicza też powierzchnię konieczną do archiwizacji.
 • Działaniem na rzecz środowiska naturalnego jest m.in. zastosowanie ekologicznych form ogrzewania, a w codziennej praktyce firmy również nieużywanie produktów ze składnikami odzwierzęcymi, tych, które były testowane na zwierzętach, a także takich, które po trafieniu do ścieków są szkodliwe dla organizmów.

Zaangażowanie w działania i rozwój społeczności lokalnej

Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej dają najszersze możliwości zastosowania przez salon urody, ponieważ w ich zakres wchodzi wiele potencjalnych działań, w tym:

 • Tworzenie nowych miejsc pracy, a także przynależność firmy do organizacji pracodawców lub wspieranie tego typu lokalnych organizacji, np. skupionych w Konfederacji Lewiatan.
 • Rozwój kompetencji pracowniczych osób młodych oraz seniorów przez udział w projektach, które obejmują zapewnianie praktyk studenckich i staży dla osób przekwalifikowujących się.
 • Uczestnictwo w lokalnych inicjatywach na rzecz rozwoju ekonomicznego, np. w lokalnych klastrach edukacyjnych, współtworzeniu ze szkołami zawodowymi tzw. kierunków zamawianych, których absolwenci mają ułatwiony start zawodowy w biznesie lub usługach.
 • Promowanie ochrony lokalnych dóbr kultury, sztuki oraz dziedzictwa lokalnego przez uczestnictwo w programach o zasięgu lokalnym w zakresie kultury i sztuki, np. współpraca z miejscowymi instytucjami kultury przez włączanie się w organizację działań na rzecz zabytków, rozwój lokalnej turystyki, działania patronackie, fundowanie nagród itp.
 • Udział w lokalnych akcjach dotyczących społecznej odpowiedzialności. np. w zakresie aktywności fizycznej, bezpieczeństwa na drodze, promowania dobrego i pomocnego sąsiedztwa, inicjatyw charytatywno-filantropijnych, takich jak wspieranie działań lokalnych fundacji oraz stowarzyszeń, edukacji dzieci i młodzieży, a także dorosłych przez wspieranie bezpłatnych kursów samodoskonalących, profilaktyki zdrowotnej, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie organizacji pozarządowych i aktywnej współpracy z lokalnymi uczelniami.

Podsumowanie

Właściciele oraz personel salonów kosmetycznych, fryzjerskich i spa żyją w otoczeniu społecznym, a ciągły kontakt z klientami, dostawcami, a także innymi interesariuszami czyni ich wrażliwym i pełnym empatii barometrem lokalnych problemów. To z ulubioną fryzjerką i kosmetyczką klienci rozmawiają o trudnościach na rynku pracy, lokalnych problemach i najnowszych projektach ekologicznych czy na rzecz miejscowych zabytków. Salony urody bardzo często wychodzą naprzeciw pojawiającym się przeciwnościom sygnalizowanym przez personel, dostawców i klientów, spieszą ze wsparciem, biorą udział w akcjach na rzecz lokalnego stowarzyszenia prokobiecego i najbliższej szkoły, do której uczęszczają dzieci pracowników, lub angażują się w wolontariat na rzecz zaprzyjaźnionej fundacji działającej na rzecz zwierząt. Ważne jest, by działania te prowadzić regularnie, by nie były zbyt obciążające finansowo i by nie wymagały od personelu zbyt częstego poświęcania czasu zarezerwowanego dla rodziny.

Świadoma działalność odpowiedzialna społecznie powinna nie tylko być skutecznym postępowaniem na rzecz małej ojczyzny i jej mieszkańców, ale również kształtować pozytywny wizerunek salonu urody. Trudno te dwa elementy wypośrodkować, ale warto próbować, bo potrzeba empatii oraz altruizmu, a także poczucia się częścią większej społeczności są w ludziach głęboko zakorzenione, zaś zysk z działalności gospodarczej nie jest jedynym dążeniem realizowanym podczas prowadzenia własnego salonu urody.

Autor: Agnieszka K.

Zobacz także