Czego szukasz?
Gdzie?
Kiedy?

Projekty Unijne - Booksy

DOTACJE NA INNOWACJE

„Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych związanych z obsługą innowacyjnego projektu mobilnej rezerwacji usług”

Nazwa Beneficjenta: „BOOKSY” Sp. z o.o.
Wartość projektu: 3 093 000,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 1 314 525,00 PLN
Okres realizacji marzec 2014–listopad 2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego