Depilacja światłem
Gdzie?
Kiedy?

Depilacja Światłem (4)