Korzystamy z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie oraz prezentować Ci dopasowane do Ciebie treści. Klikając „AKCEPTUJĘ” wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy pliki cookies znajdziesz w Polityce Prywatności.

Porady dla salonów

Jak finansować działalność salonu fryzjerskiego i kosmetycznego

Jak finansować działalność salonu fryzjerskiego i kosmetycznego Jak finansować działalność salonu fryzjerskiego i kosmetycznego

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (w tym salony kosmetyczne i fryzjerskie) stanowią serce naszej gospodarki. Jednak na drodze rozwoju i umacniania pozycji rynkowej tych firm stoją liczne bariery, a do podstawowych przeszkód należą ograniczenia finansowe.

Największe problemy z dostępem do zewnętrznych form finansowania mają osoby rozpoczynające działalność gospodarczą oraz firmy mikro. Nie posiadają one najczęściej historii kredytowej ani majątku wystarczającego do zabezpieczenia kredytu, a tym samym zdolności kredytowej. Niedobór środków finansowych uniemożliwia z kolei inwestycje, które są niezbędne do poprawy konkurencyjności danego przedsiębiorstwa i związanego z tym wzrostu obrotów. Zdarza się, że to właśnie z tego powodu małe firmy bankrutują w pierwszym roku działalności.

Spróbuję pokrótce wyjaśnić, jakie możliwości finansowania mają salony.

Niezależnie od tego, czy dopiero zakładacie salon czy już go prowadzicie, macie do wyboru trzy podstawowe źródła finansowania. Możecie skorzystać z:

  • kapitałów obcych,
  • kapitałów własnych,
  • funduszy europejskich.

Finasowanie z kapitałów obcych

Do kapitałów obcych zaliczamy następujące narzędzia:

kredyt inwestycyjny

W tym wypadku banki często wymagają prowadzenia działalności przez okres 12 miesięcy. Jednak w niektórych bankach już na starcie można się starać o taki kredyt – warunkiem jest dobry biznes plan salonu (fryzjerskiego, kosmetycznego). Okres kredytowania wynosi nawet 25 lat. Zabezpieczenie kredytu stanowią zakupione środki trwałe. Kredyt może obejmować 80% wydatków inwestycyjnych, więc trzeba się liczyć z wkładem własnym w wysokości 20%. Jeśli kredyt wypłacany jest w transzach, bo zaciągnęliśmy go na jakąś większą inwestycję, remont czy przebudowę salonu, należy dopilnować wszelkich formalności związanych z zakończeniem kolejnych etapów inwestycji. Niedopełnienie formalności może spowodować blokadę wypłaty kolejnych transz.

kredyt obrotowy

Polega on na tym, że na rachunku firmowym przyznany jest limit środków, z których możemy korzystać w trakcie trwania umowy kredytowej. Każdy wpływ na rachunek pomniejsza zadłużenie i zwiększa kwotę do dyspozycji. Oprocentowanie pobierane jest zwykle na koniec miesiąca tylko od wykorzystanej kwoty kredytu obrotowego. Należy jednak uważać, ponieważ wiele banków wprowadza dodatkowe oprocentowanie od niewykorzystanej kwoty kredytu, co stanowi dodatkowy koszt. Banki mają w swojej ofercie kredyty obrotowe zabezpieczone (na różne sposoby) oraz niewymagające zabezpieczeń (ale to się wiąże z większymi kosztami). Wybór formy kredytu zwykle zależy od kwoty kredytu oraz wyników finansowych firmy. Należy zawsze pamiętać, aby środki od kontrahentów przepływały przez rachunek firmowy w banku, w którym korzystamy z kredytu obrotowego, ponieważ jeżeli wnioskujemy o kredyt obrotowy w nowym banku, wzoruje się on na historii obrotów z innego banku, a w momencie przedłużania kredytu weryfikowane są już tylko obroty w danym banku. Kredyt obrotowy na rachunku kredytowym to dobre rozwiązanie dla salonów, które potrzebują środków na realizowanie bieżących zobowiązań, np. na zapłatę faktur za dostawę towarów i usług, pokrycie wynagrodzeń pracowniczych, opłacanie składek ZUS oraz innych pilnych wydatków związanych z prowadzeniem firmy, czy też na krótkoterminowe inwestycje. Kwota kredytu dla małych przedsiębiorstw, w zależności od oferty banku, waha się od kilku tysięcy do nawet 1,5 mln zł. Okres kredytowania wynosi od 12 miesięcy do 10 lat.

kredyt z gwarancją de minimis

To kredyt obrotowy, z tą jednak różnicą, że Bank Gospodarstwa Krajowego zabezpiecza spłatę kredytu obrotowego, na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w wyznaczonym terminie. Jeżeli do tego dojdzie, BGK dokona wypłaty z gwarancji na rzecz banku kredytującego, a przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić BGK wypłaconą z gwarancji kwotę wraz odsetkami. Przedsiębiorca może uzyskać gwarancję do 60% kwoty kredytu, do kwoty 3,5 mln zł i maksymalnie na 27 miesięcy. Starając się o taką formę kredytu, wraz z wnioskiem do banku składa się również wniosek u udzielenie gwarancji. Taki rodzaj kredytowania to dobry wybór dla firm, które mają krótką historię kredytową lub nie posiadają wystarczających zabezpieczeń. Na uwagę zasługuje także niski koszt zabezpieczenia, brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji oraz to, że wszystkie formalności załatwia się bezpośrednio w banku kredytującym. Dzięki zabezpieczeniu kredytu gwarancją, bank jest bardziej skłonny do udzielenia finansowania niż w wypadku, gdyby firma wnioskowała o kredyt bez zabezpieczeń. Często może to również mieć przełożenie na marżę kredytu czy wysokość prowizji ze względu na obniżenie ryzyka transakcji.

pożyczka hipoteczna

To rozwiązanie dla właścicieli salonów, którzy dysponują nieruchomością nieobciążoną hipoteką. Cel kredytu to dowolny cel biznesowy. Okres spłaty jest długi (od 15 do nawet 30 lat), a oprocentowanie niskie (w granicach 5,3–8,4%). Kwota kredytu zależy od wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu; większość banków oferuje pożyczki do 70% wartości nieruchomości. W niektórych bankach istnieje również możliwość zabezpieczenia na kilku nieruchomościach. Kosztem pożyczki będzie również prowizja wahająca się od 0% do 4,5%.

kredyt kupiecki

To nic innego, jak odroczenie płatności na późniejszy termin ustalony z dostawcą. Kredyt kupiecki daje możliwość zakupu niezbędnych produktów (np. kosmetyków) przy odroczonej płatności. Stanowi źródło pozyskiwania środków na finansowanie bieżącej działalności przez salony, które nie mogą skorzystać z kredytu bankowego – zwłaszcza, gdy dysponują one zbyt małym kapitałem własnym. Taka forma wsparcia jest swoistym kredytem zaufania udzielonym firmie, co dla dostawcy często przekłada się na zwiększenie lojalności, a przez to sprzedaży i zysku.

leasing

To umowny stosunek cywilnoprawny. W ramach leasingu jedna ze stron umowy przekazuje drugiej stronie prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres – w zamian za ustalone ratalne opłaty. Korzyść płynąca z leasingu dla leasingobiorcy to niewielkie zaangażowanie własnego kapitału. Możliwy jest leasing na 100% wartości przedmiotu. Wkład własny w przedmiot leasingu obniża jego koszty. Kolejną korzyść stanowi optymalizacja obciążeń podatkowych (tarcza podatkowa): całość raty leasingowej można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu, zmniejszając tym samym kwotę podatku dochodowego. W wypadku finansowania kredytem w koszty wliczymy jedynie odsetki od kredytu. Mamy też możliwość rozliczenia podatku VAT. Na rynku istnieją specjalne oferty leasingu skierowane do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą związaną z opieką zdrowotną, w tym do osób kierujących gabinetami kosmetologicznymi. W ramach takiego leasingu można finansować zarówno aparaturę, urządzenia medyczne oraz sprzęt medyczny, jak i sprzęt komputerowy. Dokumenty dotyczące dochodu nie są wymagane.

Finasowanie z kapitałów obcych

finansowanie społecznościowe (crowdfunding)

To forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność. Finansowanie polega na dokonywaniu drobnych wpłat przez osoby zainteresowane projektem w zamian za określone wcześniej świadczenie. Jeśli macie jakiś ciekawy projekt związany z Waszym salonem, poważniejszy (taki jak wydanie poradnika kosmetycznego) czy bardziej szalony (usunięcie wąsów wszystkim paniom w Waszym mieście), przedstawcie projekt internautom na jednej z platform crowdfundingowych, np. wspieram.to lub polakpotrafi.pl. Inspiracji możecie poszukać także w anglojęzycznym portalu kickstarter.com.

Doradca pomoże wybrać właściwe finansowanie

Doradca pomoże wybrać właściwe finansowanie

Jeśli są Wam obce terminy takie jak oprocentowanie nominalne, prowizja, gwarancja de minimis, leasing operacyjny, finansowy, zwrotny; kiedy nie wiecie, czy kredyt obrotowy jest tym samym, co limit odnawialny w rachunku – zasięgnijcie porady doradcy finansowego. Takie porady są bezpłatne. Wybierzcie osobę niezależną, która pracuje w zawodzie przynajmniej kilka lat. Doradcę możecie znaleźć np. na goldenline.pl, tam też sprawdzić jego drogę zawodową i poznać opinie o jego pracy.

Finansowanie salonu z kapitałów własnych

Działalność salonu można zasilać również kapitałem własnym i ta forma finansowania jest bardzo powszechna, szczególnie w wypadku mikroprzedsiębiorstw.

Do kapitałów własnych zaliczamy:

finansowanie z zatrzymanego zysku, czyli samofinansowanie

Całość lub część wypracowanych przez salon zysków jest przeznaczana na jego rozwój. Do określenia wielkości zysku, który należałoby zatrzymać w firmie, konieczne jest dobre budżetowanie, czyli zaplanowanie wpływów, niezbędnych wydatków oraz wielkości „poduszki finansowej”. Poduszka to nic innego, jak oszczędności na tzw. czarną godzinę. To właśnie takie zabezpieczenie zapewnia miękkie lądowanie w wypadku nagłego zdarzenia lub niespodziewanych wydatków. Pomoże przetrzymać najtrudniejszy okres, miesiąc, dwa czy nawet pół roku. W tym czasie jest szansa na poprawę kondycji finansowej salonu. W dobrym planowaniu budżetu niezbędny będzie dobry system CRM, czyli system do zarządzania relacjami z klientem. Dzięki niemu możemy dokonywać analiz minionych okresów i korzystać z planowania strategicznego.

finansowanie odpisami amortyzacyjnymi

Wielkość znaczenia odpisów amortyzacyjnych zależy od wielkości majątku trwałego, struktury jego wieku oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli wielkości stosowanych stawek amortyzacyjnych. Stanowią one koszt księgowy, choć nie są wydatkiem. W ten sposób zmniejszają podstawę opodatkowania. Korzystanie z takiego finansowania pozwala na krótkoterminowe finansowanie projektów inwestycyjnych, jednak należy pamiętać, że prawidłowa kalkulacja rentowności powinna uwzględniać koszty odtworzenia bazy środków trwałych. W branży odnowy biologicznej jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę szybkość zmian technologii w urządzeniach zabiegowych oraz mody na poszczególne terapie.

Finansowanie przy użyciu funduszy europejskich

Do istotnych form finansowania w nadchodzących latach trzeba również zaliczyć fundusze europejskie na lata 2014–2020.

Programy na ten okres to Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia, Pomoc Techniczna, Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instytut Sąsiedztwa oraz Programy Regionalne.

Do końca października 2014 roku powinny zostać zatwierdzone wszystkie wytyczne programów centralnych i regionalnych. Będzie wiadomo, o jakie środki można się starać. Nabory do pierwszych programów rozpoczną się na początku 2015 roku.

Bieżące informacje można znaleźć na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronach regionalnych organizacji funduszy europejskich.

Warto trzymać rękę na pulsie, ponieważ do tej pory w ramach dotacji można było uzyskać nawet do 80% wartości projektu.

W kolejnych latach będzie też zmieniać się forma udzielania wsparcia na szkolenia. Małopolska jest pierwszym obszarem, w którym będzie testowana dystrybucja środków publicznych w formie bonów szkoleniowych. W ramach testu z bonów będzie mogło skorzystać 180 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z regionu. W zależności od efektów programu, w 2015 roku zostanie on wprowadzony w innych województwach. O szczegóły można dopytać w swoim wojewódzkim urzędzie pracy.

Podsumowanie

Trzy niezbędne narzędzia, które pozwolą dobrze zarządzać finansami salonu, to doradca finansowy, system CRM i rozwaga.

Doradca pozwoli przeanalizować aktualną sytuację finansową salonu i będzie znał wymagania konkretnych banków, a także obowiązujące promocje. System do zarządzania relacjami z klientem ułatwi dobre budżetowanie i liczenie rentowności. Planowanie inwestycji i budżetu leży u podstaw operacyjnych procesów CRM, takich jak zarządzanie kontaktami, wydarzeniami i kampaniami. Mając na bieżąco informacje o kosztach wizyty czy akcji promocyjnej, zakupach oraz poziomie sprzedaży, można ograniczać nieplanowane koszty dodatkowe oraz pilnować płynności finansowej.

Autor: Ewa Góra-Zastawny

Od 7 lat związana z branżą beauty. Instruktorka nordic walking i kinezygerontoprofilaktyki. Masażystka. Trener i egzaminator Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych w dziedzinie e-marketingu.

Zobacz także