Czego szukasz?
Gdzie?
Kiedy?
Ośrodek Regeneracja
Patrycja Klimek-Wierzbicka
Jestem abs...olwentką psychologii na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie (specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia), a wcześniej farmacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyłam całościowe czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji oraz Ośrodku ReGeneRacja. Jestem również terapeutką Play Therapy – niedyrektywnej terapii poprzez zabawę, objętej ścisłymi standardami międzynarodowej organizacji Play Therapy International. Pracuję psychoterapeutycznie z dziećmi i nastolatkami. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuję się również w obszarze klinicznej diagnozy psychologicznej. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia z tej dziedziny, [m.in](<http://m.in/>). neuropsychologię kliniczną dziecka, psychologię traumy dzieci i młodzieży, szkolenia z diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu (w tym z posługiwania się protokołem obserwacyjnym ADOS-2), ADHD ([m.in](<http://m.in/>). z wykorzystywania w diagnozie komputerowego testu MOXO), zaburzeń rozwoju językowego, przyczyn trudności szkolnych i in. Posiadam uprawnienia do stosowania licznych narzędzi diagnostycznych rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Przez wzgląd na moje zainteresowania oraz wykształcenie, w procesie diagnozy łączę biologiczne oraz psychologiczne rozumienie specyfiki funkcjonowania dziecka i jego trudności. Zawodowo jestem związana z Ośrodkiem Regeneracja, Oddziałem Psychiatrycznym dla Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie. Współpracuję również z Uniwersytetem SWPS w ramach prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku psychologia, studiów podyplomowych z klinicznej diagnozy psychologicznej oraz badań naukowych realizowanych przy Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu SWPS. Swoje wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywałam [m.in](<http://m.in/>). w I Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS, Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, jednej z warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych, Fundacji Promocji Karmienia Piersią, a także wspierając rodziny w okresie okołoporodowym. W ReGeneRacji Zajmuję się psychoterapią dzieci i młodzieży oraz diagnozą psychologiczną.
rozwiń

Usługi


 • PSYCHOTERAPEUTA DZIECIĘCY

  2 usługi
  • 01. PSYCHOTERAPEUTA DZIECIĘCY - Pierwsza konsu...

   Dokonując płatności akceptują Państwo warunki polityki zwrotów stosowanej w przypadku odwołania, zmiany lub nie pojawienia się na umówionym spotkaniu. Na pierwsze spotkanie zapraszani są rodzice lub opiekunowie dziecka. Ważne, by na konsultacji pojawili się oboje rodzice – perspektywa widzenia sytuacji przez każdego z nich jest niezwykle ważna. Zazwyczaj odbywa się jedna lub dwie konsultacje wstępne z rodzicami, które służą rozpoznaniu problemów, z jakimi zgłaszają się oraz poznaniu historii i aktualnej sytuacji życiowej dziecka. Kolejnym etapem są konsultacje z dzieckiem. Ilość tych spotkań uzależniona jest od wielu czynników, przede wszystkim od złożoności i natury problemu, zwykle to dwie lub trzy konsultacje. Mają one na celu sformułowanie diagnozy psychologicznej oraz służą nawiązaniu kontaktu z dzieckiem. Po nich ponownie zapraszani są rodzice dziecka, by omówić przedstawione przez psychoterapeutę obserwacje dotyczące diagnozy problemów i wspólnie wybrać najlepszą formę pomocy dziecku i jego rodzinie. Każda forma pomocy wymaga zgody i akceptacji rodziców, a jest to podyktowane nie tylko względami natury prawnej, ale także troską o efektywność pomocy dziecku. Bardzo małe dzieci uczestniczą w spotkaniach konsultacyjnych, a także w psychoterapii razem z rodzicami/rodzicem. Dotyczy to szczególnie matek z niemowlętami, które zgłaszają się w związku z niepokojem dotyczącym rozwoju dziecka czy relacji z nim. Wspólne sesje są proponowane także wówczas gdy z innych ważnych powodów dziecko nie może pozostać bez rodzica. Rodzice i opiekunowie dziecka zwykle zgłaszają się na konsultację do psychoterapeuty, gdy u dzieci występują objawy – reakcje, zachowania, skargi, które nasilając się poważnie zakłócają ich rozwój, a także funkcjonowanie całej rodziny. Mogą to być np. konflikty z bliskimi osobami w rodzinie, z rówieśnikami, problemy w nauce, zachowania impulsywne i trudności w ich kontrolowaniu, zaburzenia odżywiania czy obniżony nastrój i przeżycia o charakterze depresyjnym. U młodszych dzieci zdarzają się takie problemy jak lękliwość lub agresywność, zaburzenia snu i jedzenia, trudności w osiągnięciu kontroli nad czynnościami wydalniczymi, niezdolność do bawienia się.
   220,00 zł
   50min
   dla rodziców w sprawie dziecka, wiek 0-5 lat- ze specjalistą psychoterapii dzieci i młodzieży
   + więcej wariantów (3)
  • 02. PSYCHOTERAPEUTA DZIECIĘCY - kolejna konsult...

   Dokonując płatności akceptują Państwo warunki polityki zwrotów stosowanej w przypadku odwołania, zmiany lub nie pojawienia się na umówionym spotkaniu. Usługa dla osób, które są już gośćmi naszego Ośrodka. Długość procesu konsultacyjnego jest ustalana podczas pierwszego spotkania w naszym Ośrodku. Prosimy rezerwować kolejne wizyty u terapeuty, z którym proces został rozpoczęty. Usługę można rezerwować również w przypadku gdy terapeuta / psychiatra zaleci spotkania u innej osoby.
   220,00 zł
   50min
   ze specjalistą psychoterapii dzieci i młodzieży
   + więcej wariantów (1)

 • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻOWY

  2 usługi
  • 01. PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻOWY - Pierwsza kons...

   Dokonując płatności akceptują Państwo warunki polityki zwrotów stosowanej w przypadku odwołania, zmiany lub nie pojawienia się na umówionym spotkaniu. Konsultacja wstępna to pierwsza rozmowa z psychoterapeutą w naszym ośrodku. Jej celem jest głębsze zrozumienie sytuacji, która jest powodem zgłoszenia. Zebranie w bezpośredniej rozmowie najważniejszych informacji pozwala zdecydować, czy jest potrzebna pomoc, a jeśli tak, to jaka i w jakiej formie. Spotkanie kończy się wspólnym ustaleniem dalszego trybu postępowania. Jeżeli w wyniku konsultacji okaże się, ze potrzebna jest specjalistyczna pomoc, może się okazać, że będzie ona zaproponowana u innej osoby. Kogo zapraszamy na pierwsza konsultację? Na spotkanie, które trwa 50 minut, zapraszamy rodziców z nastolatkiem.
   200,00 zł
   50min
   dla nastolatka i rodziców, wiek 13-18 lat z psychoterapeutą
   + więcej wariantów (4)
  • 02. PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻOWY - Kolejna konsu...

   Dokonując płatności akceptują Państwo warunki polityki zwrotów stosowanej w przypadku odwołania, zmiany lub nie pojawienia się na umówionym spotkaniu. Usługa dla osób, które są już gośćmi naszego Ośrodka. Długość procesu konsultacyjnego jest ustalana podczas pierwszego spotkania w naszym Ośrodku. Prosimy rezerwować kolejne wizyty u terapeuty, z którym proces został rozpoczęty. Usługę można rezerwować również w przypadku gdy terapeuta / psychiatra zaleci spotkania u innej osoby.
   220,00 zł
   50min
   ze specjalistą psychoterapii dzieci i młodzieży
   + więcej wariantów (2)

 • DIAGNOZA DZIECI I MŁODZIEŻY

  7 usług
  • 01. DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA - pierwsza konsulta...

   Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży jest procesem polegającym na formułowaniu i weryfikowaniu hipotez dotyczących mechanizmów powstania i utrzymywania się zgłaszanych trudności i objawów dziecka. W jej skład wchodzi ocena właściwości psychofizycznych dziecka, ocena możliwości realizacji potrzeb wieku rozwojowego oraz analiza wpływu kontekstu edukacyjno-rodzinnego na obraz kliniczny dziecka. Integralną częścią diagnozy psychologicznej jest także sformułowanie zaleceń terapeutycznych, wychowawczych i/lub edukacyjnych. Proces diagnostyczny obejmuje: 1. Spotkanie z obojgiem rodziców (pierwsza konsultacja, która trwa 90 min., jeżeli dziecko jest po raz pierwszy zgłaszane do Ośrodka, lub 50 min., jeśli dziecko korzystało wcześniej z innych usług naszych specjalistów): rozmowa na temat obserwowanych trudności oraz dotychczasowych sposobów radzenia sobie dziecka i rodziny, pozyskanie informacji o dotychczasowym rozwoju dziecka (wywiad rozwojowy), wypełnienie kwestionariuszy diagnostycznych przez rodziców. 2. Spotkania z dzieckiem (2-4 konsultacje po 50 min.): przeprowadzenie wystandaryzowanych testów psychologicznych, wypełnienie kwestionariuszy diagnostycznych przez dziecko, obserwacja kliniczna podczas wspólnej zabawy/rozmowy. 3. Spotkania z rodzicami, w których może również uczestniczyć dziecko (1 lub 2 konsultacje po 50 min.): podsumowanie wyników oraz omówienie wniosków z diagnozy, omówienie rekomendowanych interwencji psychologicznych, zalecanych dostosowań edukacyjnych i wychowawczych. Liczba spotkań diagnostycznych ustalana jest na pierwszej konsultacji w ramach kontraktu diagnostycznego i jest zależna od założonych celów diagnozy oraz rodzaju niezbędnych badań. Prosimy o przesłanie mailowo na pierwszą konsultację całej posiadanej dokumentacji dotyczącej dziecka (np. opinii psychologicznych, pedagogicznych, opinii od nauczycieli, orzeczeń, zaświadczeń lekarskich, książeczki zdrowia itp.). Mail biura: biuro@osrodekregeneracja.pl
   200,00 zł
   50min
   dla dziecka, które korzystało wcześniej z innych usług w naszym Ośrodku
   + więcej wariantów (1)
  • Badanie ADOS-2 + kwestionariusz ASRS z opisem

   650,00 zł
   50min
  • Badanie ADOS-2 z opisem

   600,00 zł
   50min
  • Badanie kwestionariuszem ASRS

   150,00 zł
   50min
  • Badanie kwestionariuszem Conners 3

   150,00 zł
   50min