Kiedy?
pl
Poradnia Psychologiczno-Psychiatryczna Personaliti
mgr KAMIL ROGULSKI
Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Mazowieckim Szpitalu Psychiatrycznym w Drewnicy, na Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Wolskim w Warszawie czy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju i Pomocy Qzmianom w Warszawie. Obecnie w trakcie 4 letniego szkolenia w Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Oprócz pracy terapeutycznej pomaga osobom indywidualnym i grupom w rozwoju kompetencji komunikacyjnych i społecznych, gdzie łączy pogłębioną wiedzę psychologiczną z konkretnymi narzędziami i technikami rozwoju kompetencji miękkich. Ukończył między innymi Szkołę trenerów w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. W swojej pracy kładzie szczególny nacisk na budowanie zaufania i empatyczną relację z klientem. Jego podejście opiera się na głębokim zrozumieniu unikalnych potrzeb i doświadczeń każdej osoby, co umożliwia skuteczne wsparcie w procesie terapeutycznym. W pracy z pacjentami stawia sobie za cel wspieranie ich w odkrywaniu głęboko ukrytych uczuć, myśli i wzorców zachowań, co pozwala na zrozumienie i przepracowanie konfliktów wewnętrznych i wdrażaniu realnych zmian w życiu. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Usługi


  • Psychoterapia dorosłych

   190,00 zł
   50min
  • Konsultacja wstępna dorosłych

   190,00 zł
   1g