Kiedy?
pl
STREFA HARMONII
Ewelina Wiesiołek
Jako pedagog resocjalizacyjny, pracujący dotychczas w pionie rodzinnym, łączę wiedzę specjalistyczną z takich dziedzin, jak: kuratela rodzinna, psychotraumatologia, psychologia oraz edukacja seksualna. Rozpoznaję nieadaptacyjne sposoby zachowania, wyrażania emocji i komunikowania się. Pomagam podopiecznym w wypracowaniu wyborów i takiego sposobu bycia, który służy ich dobrostanowi emocjonalnemu. https://strefaharmonii-gdynia.pl/zespol/ewelina-wiesiolek-pedagog-gdynia/

Usługi


  • Strefa Pedagog (dla dorosłych)

    2 usługi

  • Strefa Pedagog (dla młodzieży od 12 r.ż.)

    2 usługi