Czego szukasz?
Świnna, powiat żywiecki, śląskie
Kiedy?

Psychoterapia Świnna, powiat żywiecki, śląskie (3)

  Mapa
  • Usługa mobilna

   Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne SUBTENI

   24.9 km Jana III Sobieskiego 16A, Pokój nr16, 32-650, Kęty

   MŁODZIEŻ

   130,00 zł
   1g

   DZIECKO (0-14 LAT)

   130,00 zł
   1g

   MŁODZIEŻ-pierwsze spotkanie

   150,00 zł
   1g
  • Strefa Motyla. Centrum Wsparcia Dzieci I Młodzieży w Kętach

   25.1 km Wszystkich Świętych 11, I Piętro, 32-650, Kęty

   Konsultacja psychologiczna

   Konsultacja psychologiczna to forma profesjonalnej i zgodnej z etyką zawodu pomocy, która polega na omówieniu aktualnych trudności w różnych obszarach życia, np. emocji, relacji rówieśniczych lub rodzinnych, funkcjonowania społecznego. W trakcie konsultacji osoba zgłaszająca trudności ma szansę dokładnie je rozpoznać oraz określić ich przyczyny, a także może wspólnie zaplanować dalsze kroki w celu rozwiązania ich.
   150,00 zł
   55min

   Terapia psychologiczna

   130,00 zł
   45min

   EEG Biofeedback - wizyta diagnostyczna

   EEG Biofeedback (Neurofeedback) - czyli biologiczne sprzężenie zwrotne, jest naukowo opracowaną metodą usprawniania funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, która wykorzystuje trwające przez całe życie plastyczne zdolności mózgu, polegające na tworzeniu nowych połączeń synaptycznych i wygaszaniu połączeń już istniejących. EEG Biofeedback to forma wpływania i kontrolowania fal mózgowych, które są wyrazem aktywności mózgu. Poszczególne zakresy częstotliwości fal są obrazem gotowości mózgu do nauki, obrazują koncentrację uwagi, umiejętności relaksacji, ale również lęk, stres, napięcie emocjonalne. Celem treningów jest takie zoptymalizowanie pracy mózgu, by przy jednoczesnej relaksacji posiadać umiejętność pełnej koncentracji. Poprzez trening Biofeedback możemy wygaszać niepożądane częstotliwości fal i wzmacniać częstotliwości pożądane, a przez to usprawniać funkcjonowanie naszego mózgu, poprawić koncentrację uwagi, zwiększyć możliwości radzenia sobie ze stresem, poprawić swoją samoocenę, podnieść swoją odporność. Zasada działania EEG Biofeedback polega na komputerowej analizie zapisu fal mózgowych pacjenta, podłączonego do aparatury za pomocą elektrod. Zadaniem pacjenta jest kontrolowanie parametrów wideogry za pomocą swoich myśli. Terapeuta podczas treningu tak dostosowuje jego parametry by stymulować powstawanie nowych połączeń - wzorców lub hamować te niewłaściwe. Z terapii EEG Biofeedback mogą korzystać ludzie zdrowi chcący usprawnić pracę swojego mózgu jak również dzieci i dorośli z różnymi schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeniami psychosomatycznymi, chorobami narządowymi. Wskazania do terapii Ludzie zdrowi Biofeedback może być stosowany u ludzi zdrowych w celu zwiększenia efektywności pracy mózgu. Treningi doskonalące zalecane są szczególnie dla uczniów, studentów, artystów, muzyków, sportowców, dziennikarzy, biznesmenów, menadżerów, kadry zarządzającej itp. Dla osób zdrowych wystarczy 20 treningów by osiągnąć: • poprawę możliwości intelektualnych, • zwiększenie umiejętności kontroli swoich emocji, • lepsze radzenie sobie ze stresem, • poprawę nastroju i podniesienie samooceny, • lepsze i szybsze przyswajanie wiadomości, • doskonalenie pamięci i koncentracji uwagi, • szybszą i skuteczniejszą naukę języków obcych Dzieci i młodzież Obecnie EEG Biofeedback stosowany jest coraz częściej u dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi ze szczególnym uwzględnieniem takich zaburzeń jak: • zaburzenia koncentracji uwagi, • zaburzenia procesów uczenia się, • zaburzenia zachowania, • nadpobudliwość psychoruchowa ADHD, • zaburzenia pamięci i uwagi ADD, • lęki, agresja, • dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, • zaburzenia rozwoju mowy, • zaburzenia nastroju, • zaburzenia snu, • zaburzona samoocena , • zaburzenia funkcji poznawczych, • nadmierne zmęczenie Choroby - Biofeedback wspomaga także leczenie wielu chorób o podłożu neurologicznym, psychologiczny i psychiatrycznym: migreny i bóle głowy, ból przewlekły, • urazy głowy i udary mózgu, • moczenie nocne, • depresja, nerwice, uzależnienia, • lęki, • autyzm, agresja, • anoreksja, bulimia, • dziecięce porażenie mózgowe, • zaburzenia snu, Biofeedback – pierwsze badanie Wszystkie wizyty odbywają się po wcześniejszym zarejestrowaniu się telefonicznym. Na pierwszą wizytę należy zarezerwować sobie około 1 h. Składa się na nią: • wywiad informacyjny W trakcie pierwszego spotkania przeprowadzany jest wywiad z rodzicem (w przypadku dziecka) lub z samym pełnoletnim pacjentem w celu zebrania podstawowych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, sytuacji społeczno- rodzinnej, wskazaniach do terapii i oczekiwaniach pacjenta. Ważną rolę odgrywa również udostępnienie posiadanych wyników z badania EEG, opinii psychologiczno-pedagogicznych, neurologicznych itp. • badanie QEEG – polega ono na przeprowadzeniu zapisu fal mózgowych z minimum 4 punktów wyznaczonych na czaszce pacjenta. W kolejnych punktach przypinane są elektrody na każdej półkuli mózgowej oraz 2 elektrody uszne. W trakcie krótkich sesji badania pacjent leży nieruchomo wygodnie na fotelu i stara się rozluźnić. Za pomocą elektrod przeprowadzane są kolejno zapisy fal mózgowych z poszczególnych punktów przy oczach otwartych oraz przy oczach zamkniętych. • omówienie wyników zapisu QEEG w świetle przedstawionych problemów pacjenta • zaplanowanie terapii, przebiegu treningu i przedstawienie zasad działania EEG Biofeedback
   120,00 zł
   50min
  • Karla Salon

   24.0 km Cieszyńska 90, 93-378, Bielsko-Biała, Górna

   Akademia Juniora

   200,00 zł
   3g
   Ciało 1 obszar
   + więcej wariantów (1)

   testowa zasób

   40,00 zł
   30min

   testowe badanie

   200,00 zł
   1g