Korzystamy z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie oraz prezentować Ci dopasowane do Ciebie treści. Klikając „AKCEPTUJĘ” wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy pliki cookies znajdziesz w Polityce Prywatności.

Porady dla salonów

Finansowanie salonu urody dzięki środkom unijnym

Finansowanie salonu urody dzięki środkom unijnym Finansowanie salonu urody dzięki środkom unijnym

Osoby marzące o nowym salonie urody oraz właściciele takich firm zazwyczaj nie mają funduszy własnych na rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności biznesowej. Dlatego przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie sięgają po komercyjne kredyty bankowe, pożyczki i leasing czy finansowanie społecznościowe (o czym szczegółowo można przeczytać w artykule pt. „Jak finansować działalność salonu kosmetycznego i fryzjerskiego”). Jednak wachlarz możliwości przedsiębiorcy nie byłby pełny

Pieniądze dla salonów urody ze środków unijnych mogą pochodzić z:

Regionalnych Programów Operacyjnych dla każdego województwa realizowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 • Fundusz Rozwoju Regionalnego wspiera finansowo słabiej rozwinięte regiony Unii Europejskiej, by pobudzić ich wzrost, a tym samym zmniejszyć dysproporcje pomiędzy najgorzej i najlepiej rozwiniętymi obszarami. Udaje się m.in. dzięki aktywizacji i rozwojowi przedsiębiorczości.
 • W przypadku tych funduszy unijnych ważny jest wiek osoby starającej się o dofinansowanie dla salonu kosmetycznego lub fryzjerskiego.

Programu Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Środki finansowe z EFS najczęściej pomagają osobom prywatnym w podnoszeniu ich kwalifikacji i poszukiwaniu pracy.
 • Część środków z funduszy europejskich, zwłaszcza z EFS, może trafić wyłącznie do osób zakładających nowy biznes.

Funduszy pożyczkowych, np. JEREMIE

 • Nazwa ta jest skrótem angielskiego określenia Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises, oznaczającego wspólne europejskie zasoby dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
 • O pożyczki z tej inicjatywy europejskiej mogą się starać właściciele niewielkich biznesów – nawet jeśli nie mają historii kredytowej ani zabezpieczenia o wystarczającej wartości (dzięki któremu otrzymaliby kredyt w banku). Warto pomyśleć o tego typu wsparciu, bo całkowite koszty pożyczki preferencyjnej są znacznie niższe niż komercyjnych pożyczek i kredytów, proponowanych w banku.

Środki z JEREMIE właściciele salonów urody mogą przeznaczyć m.in. na:

 • unowocześnienie, czyli zakup samochodu, nowych maszyn i wyposażenia salonu,
 • nowe przedsięwzięcie, np. poszerzenie oferty o saunę i zakup jej wyposażenia,
 • instalację solarną lub wiatrową, dzięki której salon urody będzie energooszczędny,
 • informatyzację,
 • dostosowanie salonu kosmetycznego, fryzjerskiego lub spa do wymogów unijnych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy.

Wysokość pożyczki zależy nie tylko od potrzeb osoby starającej się o wsparcie, ale także od dostępności środków w instytucji, która pośredniczy w rozdzielaniu unijnych pieniędzy. Aktualne informacje o tym, gdzie w każdym regionie można skorzystać z pożyczek, kredytów i poręczeń w ramach JEREMIE, a także obowiązujące wytyczne na temat wniosków są dostępne na stronie http://www.jeremie.com.pl/. Informacji o pożyczkach ze środków unijnych można też zasięgnąć w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Salon na miarę europejską

Salon na miarę europejską

Fundusze europejskie pomogły rozwinąć skrzydła niejednej początkującej właścicielce salonu piękności i wesprzeć nowe pomysły doświadczonych kosmetyczek i fryzjerów. Jednak staranie się o tego typu wsparcie, a także rozliczanie wniosków nie jest proste.

Zanim zaczniemy się ubiegać o dofinansowanie na rozwój gabinetu kosmetycznego, warto:

 1. Zasięgnąć rad osób z naszego otoczenia, którym udało się poprawnie przejść wszystkie procedury.
 2. Poczytać porady specjalistów na stronach internetowych poświęconych unijnemu wsparciu i uzbroić się w cierpliwość. Przydadzą się one zwłaszcza, jeśli nasz wniosek będzie rozpatrywany w trybie konkursowym. W tym przypadku trzeba się wykazać nie tylko uporem, doskonałym pomysłem i umiejętnością uczenia się na własnych błędach (jeśli mamy możliwość uzupełniania niekompletnego wniosku), ale też odpowiednią formą. W poznaniu wzorcowej formy pomagają m.in. materiały zamieszczone na stronach internetowych urzędów marszałkowskich i poradniki pisane przez praktyków na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
 3. Skorzystać z porad firm, które specjalizują się w pozyskiwaniu funduszy unijnych i wypełnianiu wniosków. Choć zwykle taka usługa sporo kosztuje, to jednak specjaliści mają doświadczenie, będą za przedsiębiorcę pilnować terminów i dbać o skuteczność, zwłaszcza jeśli ich honorarium jest ściśle powiązane z rezultatem starań. Przed wynajęciem takiego usługodawcy warto poznać jego ofertę, warunki współpracy, referencje oraz wcześniejsze dokonania. Doświadczenie ekspertów jest tym ważniejsze, że w wielu województwach nadal udziela się przedsiębiorcom pożyczek na start, a rozdzielane w ramach tych projektów środki (m.in. na nowy lokal i sprzęt do salonów urody) pochodzą z poprzedniego systemu finansowania.

Założenie nowego salonu urody za środki unijne

Dostęp do funduszy europejskich – zarówno na nowy salon, jak i na rozwój działającego już biznesu – uzależniony jest obecnie od wieku wnioskodawcy:

Osoby, które nie ukończyły 29 lat, mogą się starać o dotację w europejskim Programie Wiedza Edukacja Rozwój.

 • Program Wiedza Edukacja Rozwój jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z programu mogą skorzystać młodzi ludzie, którzy nie przekroczyli 29 lat i zamierzają założyć nowy salon urody. Od lipca 2015 roku mogą oni zabiegać o pomoc w założeniu działalności gospodarczej w lokalnych urzędach pracy. Warunkami aplikowania są rejestracja i status osoby bezrobotnej.
 • Młodzi niezarejestrowani w urzędach pracy będą mogli wystąpić o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na start własnego salonu dopiero jesienią 2015 roku. Powinni się skierować do wyspecjalizowanych instytucji pośredniczących w rozdzielaniu funduszy unijnych. Będą to, podobnie jak w poprzednich latach, przede wszystkim organizacje i instytucje pozarządowe, takie jak np. fundacje i regionalne centra inicjatyw gospodarczych. To za ich pośrednictwem będzie można złożyć wniosek o dofinansowanie, a pracujący w tych instytucjach doradcy umożliwią chętnym uczestnictwo w bezpłatnych szkoleniach. Po wyłonieniu pośredników w konkursach regionalnych ich dane kontaktowe będzie można poznać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Adresy i dane kontaktowe punktów można znaleźć na stronie: funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/.
 • Każdy starający się o dofinansowanie na otwarcie salonu fryzjerskiego lub kosmetycznego otrzyma indywidualną diagnozę, po czym zostanie skierowany na szkolenie z prowadzenia działalności, na staż albo otrzyma dotację na otwarcie firmy. Maksymalna kwota wsparcia ma wynieść sześciokrotną wysokość średniego wynagrodzenia, czyli ok. 20 tys. zł.
 • Nowe firmy kosmetyczne i fryzjerskie, bez względu na to, czy powstały na bazie kapitału własnego czy dzięki dotacji europejskiej, korzystają w naszym kraju również ze wsparcia pomostowego, czyli przewidzianych w polskim prawie 6–12-miesięcznych ulg w płaceniu należności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby, które ukończyły 29 lat, mogą się starać o wsparcie z Programów Operacyjnych 2014–2020 (w każdym województwie).

Dotacje bezzwrotne

Dotacje bezzwrotne

Europejskie programy regionalne dla początkujących przedsiębiorców na lata 2014–2020, obejmujące dotacje na założenie nowej działalności usługowej, takiej jak salon urody, oraz szkolenia dla przedsiębiorców.

Dotacje z RPO na założenie własnego salonu kosmetycznego po 29. roku życia. Największe szanse na ich uzyskanie mają grupy o mniejszych możliwościach na rynku pracy. Wyodrębniono pięć takich grup. Są to:

 • kobiety,
 • osoby po 50. roku życia,
 • niepełnosprawni,
 • długotrwale bezrobotni,
 • osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi.

Znaczy to, że dotację bezzwrotną na wymarzony nowy salon kosmetyczny lub fryzjerski może otrzymać raczej kobieta niż mężczyzna, a 55-latka ma większe szanse niż np. 35-latka.

Od lipca 2015 roku osoby bezrobotne będą mieć dostęp do tych środków w lokalnych urzędach pracy, a konkursy dla osób niezarejestrowanych w urzędach pracy zostaną ogłoszone jesienią 2015 roku – po wyłonieniu podmiotów pośredniczących spośród organizacji pozarządowych Maksymalna wysokość przyznawanych środków, podobnie jak w przypadku osób młodych, ma wynieść sześciokrotną wysokość średniego wynagrodzenia, czyli ok. 20 tys. zł.

Środki zwrotne

Zaplanowane w RPO na lata 2014–2020 wsparcie dla nowych firm, takich jak salony urody, to nie tylko dotacje bezzwrotne, ale również takie instrumenty finansowe, jak pożyczki i poręczenia albo rozwiązania mieszane, czyli składające się z części dotacyjnej i zwrotnej.

 1. W trzecim kwartale 2015 roku w urzędach marszałkowskich powstanie szczegółowy podział. Wskaże on, na jakie cele będzie można uzyskać dotacje, a na jakie – wyłącznie pożyczki.
 2. Każdy zainteresowany wsparciem europejskim na starcie swojego biznesu kosmetycznego powinien pójść lub zadzwonić do najbliższego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Tam też przekazywane są aktualne informacje o podziale środków w urzędach marszałkowskich. Adresy i dane kontaktowe punktów można znaleźć na przywołanej już wcześniej stronie funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/.
 3. Dodatkowo nowe firmy kosmetyczne i fryzjerskie, bez względu na to, czy powstały na bazie kapitału własnego czy dzięki dotacji europejskiej, korzystają w naszym kraju również ze wsparcia pomostowego, czyli przewidzianych w polskim prawie 6–12-miesięcznych ulg w płaceniu należności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Środki europejskie na rozwój salonu urody

W każdym polskim województwie trwają obecnie prace, które uszczegółowią zasady dofinansowania rozwijających się firm w ramach programów regionalnych RPO na lata 2014–2020. Do września 2015 roku będzie wiadomo, jakie rodzaje wydatków (i do jakiej wysokości) będą mogły być dofinansowane. Fundusze te zostaną uruchomione do końca 2015 roku, ale warto już dziś poznać najnowsze doniesienia z urzędów marszałkowskich, dostępne na ich stronach i za pośrednictwem doradców z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Wiadomo już, że środki z RPO dla doświadczonych przedsiębiorców (takich jak właściciele działających salonów urody) będzie można przeznaczyć na rozszerzanie działalności gospodarczej i wprowadzanie nowych produktów bądź usług. W szczególności mają to być:

 • prace budowlane lub remontowe w salonie,
 • kupno sprzętów i maszyn do zabiegów kosmetycznych,
 • zakup lub rozwój usług albo e-usług, np. szkoleniowych,
 • promowanie realizowanego przez siebie projektu,
 • wprowadzenie systemów zarządzania przedsiębiorstwem lub relacjami z klientem,
 • rozwój e-handlu,
 • rozwój elektronicznego biznesu (typu B2B),
 • zwiększenie eksportu przez udział w krajowych i międzynarodowych targach kosmetycznych lub fryzjerskich,
 • rozwój handlu (np. marketing w salonie urody).

Zakończenie

Przedsiębiorczy właściciele i właścicielki salonów hair&beauty, nim zaczną wypełniać wniosek o środki unijne na założenie lub rozwój własnej firmy, zastanawiają się, czy warto zainwestować czas w procedury, które nigdy nie gwarantują pewnego efektu. Są tacy, którzy polecają fryzjerom i kosmetyczkom sięgnąć nie po dotacje, ale po preferencyjne pożyczki dofinansowane z Unii Europejskiej, bo ich uzyskanie jest łatwiejsze niż zdobycie środków bezzwrotnych.

Eksperci są jednak zgodni, że warto korzystać z każdego unijnego wsparcia, bo dzięki niemu w Polsce powstało wiele nowych salonów urody, a te już istniejące zyskały impuls do rozwoju. Możliwość zdobycia środków bezzwrotnych, dofinansowania nawet 80 proc. wartości planowanej inwestycji lub pożyczki z najniższym dostępnym na rynku oprocentowaniem pobudza kreatywność nawet tych kosmetyczek, które od lat nie śmiały nawet marzyć o rozwoju zawodowym.

Te rozwiązania powinny zainteresować większość właścicieli salonów fryzjerskich, kosmetycznych i spa, zwłaszcza tych, którzy chcą doposażyć swój salon, a także osoby rozpoczynające tego typu działalność gospodarczą. Ci, którzy sięgnęli po środki unijne, wiedzą, że warto mierzyć wysoko, by spełniać własne marzenia. Na ten krok dobrze się zdecydować możliwie najszybciej, bo nie wiemy, jaka oferta pomocy dla właścicieli salonów urody będzie dostępna od 2021 roku.

Autor: Agnieszka K.

Zobacz także