Jasmine Oriental Massage & Spa Częstochowa
Filomatów, 4/7, 42-217, Częstochowa
5,0
244 opinie

Jasmine Oriental Massage & Spa Częstochowa

Filomatów, 4/7, 42-217, Częstochowa
Przedsiębiorca

Usługi


  Popularne usługi

  • Masaż balijski

   Jedną z najczęściej i najchętniej wybieranych technik masażu jest masaż balijski, wywodzący się z wyspy Bali i Jawy. Zabieg ten jest połączeniem wielu metod relaksacyjnych: akupresury, aromaterapii oraz refleksologii. Dynamiczne ugniatanie wyznaczonych partii ciała naprzemienne z płynnymi ruchami wygładzającymi wybrane miejsca, niosą spokój ducha i uśmierzają ból fizyczny. Przebieg masażu balijskiego Zadaniem masażu balijskiego jest przywrócenie równowagi wewnętrznej oraz jedności duszy i ciała. Żeby to osiągnąć, kolejno zostają uciskane konkretne części ciała. Masażysta rozciera,rozciąga i opukuje określone miejsca, koncentrując się przede wszystkim na plecach, ramionach, karku i głowie, żeby zniwelować napięcie mięśniowe oraz wprowadzić osobę masowaną w głębokie odprężenie. Podczas sesji używa dłoni i przedramion, by odblokować kanały, przez które przepływa energia. Jednym z najistotniejszych elementów zabiegu jest spokojna muzyka oraz aromaterapia. Olejki eteryczne intensyfikują uczucie zrelaksowania, ale też polepszają przemianę materii i usprawniają krążenie krwi. One of the most frequently and most frequently chosen massage techniques is the Balinese massage, originating from the island of Bali and Java. This treatment is a combination of many relaxation methods: acupressure, aromatherapy and reflexology. Dynamic kneading of selected parts of the body alternately with smooth movements smoothing selected places, bring peace of mind and relieve physical pain. Balinese massage course The task of Balinese massage is to restore internal balance and unity of soul and body. To achieve this, specific parts of the body are compressed one by one. The masseur rubs, stretches and taps specific places, focusing primarily on the back, shoulders, neck and head to eliminate muscle tension and bring the massaged person into deep relaxation. During sessions, he uses his hands and forearms to unblock the channels through which energy flows. One of the most important elements of the treatment is calm music and aromatherapy. Essential oils intensify the feeling of relaxation, but also improve metabolism and blood circulation
   Portfolio usługi Masaż balijski
   190,00 zł
   1g
   Wariant 1
   250,00 zł
   1g 30min
   Wariant 2
   300,00 zł
   2g
   Wariant 3
  • Masaż tajski olejowy

   Portfolio usługi Masaż tajski olejowy
   190,00 zł
   1g
   Wariant 1
   250,00 zł
   1g 30min
   Wariant 2
   300,00 zł
   2g
   Wariant 3
  • Masaż tajski klasyczny

   Masaż tajski klasyczny jest jednym z najczęściej i najchętniej wybieranych masaży. To właśnie z tej tradycyjnej techniki masowania, wywodzi się wiele innych zabiegów, jak choćby: masaż gorącymi kamieniami, masaż stemplami ziołowymi, masaż olejkami aromatycznymi bądź masaż stóp i nóg. Masaż klasyczny to połączenie akupresury, ajuwerdy i pasywnej jogi. Redukuje napięcia, wspomaga prawidłowy przepływ energii przez ciało, a także stymuluje przemianę materii. Classic Thai massage is one of the most frequently and most frequently chosen massages. It is from this traditional massaging technique that many other treatments are derived, such as hot stone massage, herbal stamp massage, aromatic oil massage or foot and leg massage. Classic massage is a combination of acupressure, Ayurvedic and passive yoga. It reduces tension, supports the proper flow of energy through the body, and stimulates metabolism.
   Portfolio usługi Masaż tajski klasyczny
   160,00 zł
   1g
   Wariant 1
   200,00 zł
   1g 30min
   Wariant 2
   230,00 zł
   2g
   Wariant 3

 • Masaże lecznicze - intensywne

  4 usługi
  • Masaż tajski olejowy

   Portfolio usługi Masaż tajski olejowy
   190,00 zł
   1g
   Wariant 1
   250,00 zł
   1g 30min
   Wariant 2
   300,00 zł
   2g
   Wariant 3
  • Masaż pleców ramion i głowy 60min /

   Masaż pleców, ramion i głowy to rodzaj tradycyjnego masażu tajskiego, łączącego elementy jogi pasywnej, ajuwedy oraz akupresury, który rozluźnia ciało, koi duszę, łagodzi bóle chroniczne i pourazowe oraz stymuluje przepływ energii. Przebieg masażu pleców, ramion i głowy Masaż pleców, ramion i głowy pomaga pozbyć się wszelkich dolegliwości wynikających z siedzącego trybu życia i nadmiernego wysiłku, redukuje napięcie mięśniowe i dyskomfort odczuwalny w okolicach kręgosłupa. Przed masażem, terapeutka przeprowadza krótką rozmowę, podczas której wspólnie z klientem zostaje ustalona dokładna technika zabiegu,rodzaj użytej maści rozgrzewającej oraz partie ciała i mięśni, na których osoba masująca skupi się najbardziej. masaż pleców Klient przez cały czas trwania zabiegu, pozostaje w luźnych ubraniach, nieutrudniających dotarcie do masowanych miejsc. Sesja odbywa się na macie, w pozycji leżącej. Masażystka najpierw stara się rozluźnić ciało, po to by przygotować je do kolejnych części zabiegu, a następnie stosując specjalne tajskie kosmetyki, koncentruje się na konkretnych mięśniach pleców, szczególną uwagę poświęcając ramionom i barkom. Za pomocą palców, dłoni, łokci i przedramion stosuje różne formy uciskowe, dotyku i opukiwania. Po regeneracji pleców,terapeutka przechodzi do masowania klatki piersiowej, ramion i rąk, a na koniec do masażu głowy, który przyczynia się do zniwelowania cyklicznie pojawiającego się bólu i migren,pozytywnie wpływając na koncentrację i myślenie. Ten rodzaj masażu należy do zabiegów intensywnych, dlatego podczas sesji, masowana osoba może odczuwać ból, wynikający z nadmiernych napięć mięśniowych. Po sesji, dyskomfort ustąpi miejsca zrelaksowaniu i uldze. Back, shoulder and head massage is a type of traditional Thai massage, combining elements of passive yoga, Ayurveda and acupressure, which relaxes the body, soothes the soul, relieves chronic and post-traumatic pain and stimulates the flow of energy. The course of a back, shoulder and head massage Back, shoulder and head massage helps to get rid of all ailments resulting from a sedentary lifestyle and excessive effort, reduces muscle tension and discomfort around the spine. Before the massage, the therapist conducts a short conversation, during which the exact technique of the treatment, the type of warming ointment used and the parts of the body and muscles on which the masseur will focus the most are determined together with the client. back massage Throughout the procedure, the client remains in loose clothes that do not hinder reaching the massaged areas. The session takes place on a mat, in a lying position. The masseuse first tries to relax the body in order to prepare it for the next parts of the treatment, and then, using special Thai cosmetics, focuses on specific back muscles, paying particular attention to the arms and shoulders. Using her fingers, hands, elbows and forearms, she uses various forms of pressure, touch and tapping. After regenerating the back, the therapist proceeds to massage the chest, arms and hands, and finally to the head massage, which contributes to the reduction of cyclical pain and migraines, positively affecting concentration and thinking. This type of massage is an intensive treatment, therefore, during the session, the massaged person may feel pain resulting from excessive muscle tension. After the session, discomfort will give way to relaxation and relief.
   Portfolio usługi Masaż pleców ramion i głowy 60min /
   160,00 zł
   1g
  • Masaż tajski klasyczny

   Masaż tajski klasyczny jest jednym z najczęściej i najchętniej wybieranych masaży. To właśnie z tej tradycyjnej techniki masowania, wywodzi się wiele innych zabiegów, jak choćby: masaż gorącymi kamieniami, masaż stemplami ziołowymi, masaż olejkami aromatycznymi bądź masaż stóp i nóg. Masaż klasyczny to połączenie akupresury, ajuwerdy i pasywnej jogi. Redukuje napięcia, wspomaga prawidłowy przepływ energii przez ciało, a także stymuluje przemianę materii. Classic Thai massage is one of the most frequently and most frequently chosen massages. It is from this traditional massaging technique that many other treatments are derived, such as hot stone massage, herbal stamp massage, aromatic oil massage or foot and leg massage. Classic massage is a combination of acupressure, Ayurvedic and passive yoga. It reduces tension, supports the proper flow of energy through the body, and stimulates metabolism.
   Portfolio usługi Masaż tajski klasyczny
   160,00 zł
   1g
   Wariant 1
   200,00 zł
   1g 30min
   Wariant 2
   230,00 zł
   2g
   Wariant 3
  • Masaż tajski sportowy

   Tajski masaż sportowy niezależnie od profesjonalności i regularności uprawiania sportu przez klientów i intensywności wysiłku fizycznego podczas treningów, dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb. Do najważniejszych założeń zabiegu należy właściwe przygotowanie ciała do aktywności fizycznej – rozgrzanie mięśni i stawów, zabezpieczenie przed ewentualnymi kontuzjami i urazami, a także regeneracja po ciężkim treningu – zmniejszenie odczuwalności zmęczenia oraz zredukowanie zakwasów. Przebieg tajskiego masażu sportowego Podczas trwania zabiegu, osoba masowana ubrana w jednorazową bieliznę, przyjmuje pozycję leżącą, najpierw na brzuchu, a następnie na plecach. Na wstępie, masażystka bazując na technice masażu klasycznego, rozgrzewa mięśnie, rozcierając, ugniatając i oklepując ciało. Zaczyna od stóp i dolnych partii nóg, rozluźniając je i rozgrzewając, po czym przechodzi do ud, pleców, klatki piersiowej, ramion, barków i rąk. Sesja kończy się masażem głowy i twarzy. Zabieg wykonywany jest dynamicznie, przy użyciu większej siły niż w przypadku masażu klasycznego, dlatego uciskanie określonych miejsc, może powodować dyskomfort. Thai sports massage, regardless of the professionalism and regularity of practicing sports by clients and the intensity of physical effort during training, is adapted to individual needs. The most important assumptions of the treatment include proper preparation of the body for physical activity - warming up muscles and joints, protection against possible injuries and injuries, as well as regeneration after a hard workout - reducing the feeling of fatigue and reducing soreness. The course of Thai sports massage During the procedure, the massaged person, dressed in disposable underwear, assumes a lying position, first on the stomach and then on the back. At the beginning, the masseuse, based on the classic massage technique, warms up the muscles by rubbing, kneading and patting the body. It starts with the feet and lower legs, relaxing and warming them up, then moves to the thighs, back, chest, arms, shoulders and hands. The session ends with a head and face massage. The treatment is performed dynamically, using more force than in the case of a classic massage, so pressing certain places may cause discomfort.
   Portfolio usługi Masaż tajski sportowy
   180,00 zł
   1g
   Wariant 1
   230,00 zł
   1g 30min
   Wariant 2

 • Masaże relaksujące i odprężające

  3 usługi
  • Masaż balijski

   Jedną z najczęściej i najchętniej wybieranych technik masażu jest masaż balijski, wywodzący się z wyspy Bali i Jawy. Zabieg ten jest połączeniem wielu metod relaksacyjnych: akupresury, aromaterapii oraz refleksologii. Dynamiczne ugniatanie wyznaczonych partii ciała naprzemienne z płynnymi ruchami wygładzającymi wybrane miejsca, niosą spokój ducha i uśmierzają ból fizyczny. Przebieg masażu balijskiego Zadaniem masażu balijskiego jest przywrócenie równowagi wewnętrznej oraz jedności duszy i ciała. Żeby to osiągnąć, kolejno zostają uciskane konkretne części ciała. Masażysta rozciera,rozciąga i opukuje określone miejsca, koncentrując się przede wszystkim na plecach, ramionach, karku i głowie, żeby zniwelować napięcie mięśniowe oraz wprowadzić osobę masowaną w głębokie odprężenie. Podczas sesji używa dłoni i przedramion, by odblokować kanały, przez które przepływa energia. Jednym z najistotniejszych elementów zabiegu jest spokojna muzyka oraz aromaterapia. Olejki eteryczne intensyfikują uczucie zrelaksowania, ale też polepszają przemianę materii i usprawniają krążenie krwi. One of the most frequently and most frequently chosen massage techniques is the Balinese massage, originating from the island of Bali and Java. This treatment is a combination of many relaxation methods: acupressure, aromatherapy and reflexology. Dynamic kneading of selected parts of the body alternately with smooth movements smoothing selected places, bring peace of mind and relieve physical pain. Balinese massage course The task of Balinese massage is to restore internal balance and unity of soul and body. To achieve this, specific parts of the body are compressed one by one. The masseur rubs, stretches and taps specific places, focusing primarily on the back, shoulders, neck and head to eliminate muscle tension and bring the massaged person into deep relaxation. During sessions, he uses his hands and forearms to unblock the channels through which energy flows. One of the most important elements of the treatment is calm music and aromatherapy. Essential oils intensify the feeling of relaxation, but also improve metabolism and blood circulation
   Portfolio usługi Masaż balijski
   190,00 zł
   1g
   Wariant 1
   250,00 zł
   1g 30min
   Wariant 2
   300,00 zł
   2g
   Wariant 3
  • Masaż dla kobiet w ciąży 60min

   Ten wyjątkowy masaż tajski, skupiający się na określonych partiach ciała, został stworzony z myślą o przyszłych matkach. Masaż dla kobiet w ciąży to zabieg nie tylko relaksujący, lecz także wspomagający działanie stawów i mięśni oraz poprawiający kondycję skóry. Przebieg masażu dla kobiet w ciąży Przed sesją, terapeutka przeprowadzi krótką rozmowę, podczas której należy poinformować o tym, w którym jest się miesiącu ciąży bądź, ile czasu minęło od urodzenia dziecka. Następnie zostanie wykonany delikatny masaż z użyciem hipoalergicznych olejków aromatycznych, które dodatkowo pomogą się zrelaksować oraz zadbać o stan skóry, w tym okresie szczególnie narażonej na pojawienie się rozstępów oraz cellulitu. Zabieg nie tylko regeneruje, lecz również rozświetla i odżywia cerę. Masażystka skupia się przede wszystkim na partiach ciała najbardziej obciążonych i zmęczonych, takich jak: plecy, ramiona, głowa i nogi, rozmasowuje je delikatnymi i spokojnymi ruchami, które koją nie tylko ciało, lecz również umysł. Pomija określone miejsca – okolice brzucha, lędźwi oraz piersi, niektóre części masuje częściowo, pod różnymi kątami,które pozwalają w bezpieczny sposób wykonać zabieg. This unique Thai massage, focusing on specific parts of the body, was created with expectant mothers in mind. Massage for pregnant women is not only a relaxing treatment, but also also supporting the functioning of joints and muscles and improving the condition of the skin. The course of massage for pregnant women Before the session, the therapist will conduct a short conversation, during which you should inform about the month of pregnancy or how much time has passed since the birth of the child. Then, a gentle massage with the use of hypoallergenic aromatic oils will be performed, which will additionally help to relax and take care of the condition of the skin, which is particularly vulnerable to the appearance of stretch marks and cellulite during this period. The treatment not only regenerates, but also brightens and nourishes the skin. The masseuse focuses primarily on the most burdened and tired parts of the body, such as the back, arms, head and legs, she massages them with gentle and calm movements that soothe not only the body but also the mind. It skips certain places - the abdomen, loins and breasts, some parts are partially massaged, at different angles, which allow you to safely perform the procedure.
   Portfolio usługi Masaż dla kobiet w ciąży 60min
   200,00 zł
   1g
   Wariant 1
   260,00 zł
   1g 30min
   Wariant 2
  • Masaż na cztery ręce

   300,00 zł
   1g
   Masaż na 4 ręce
   Masaż na 4 ręce

 • Masaże pielęgnacyjne - odnowa biologiczna

  6 usług
  • Tajski masaż stemplami

   Tajski masaż stemplami to połączenie aromaterapii, akupresury oraz terapii termicznej, praktykowane od setek lat w Tajlandii. Zabieg wykonywany jest przy użyciu bawełnianych torebeczek wypełnionych mieszaniną określonych ziół i przypraw o właściwościach leczniczych. Przebieg tajskiego masażu stemplami Masaż z wykorzystaniem stempli ziołowych jest zabiegiem terapeutycznym, wywodzącym się z tradycyjnej tajskiej sztuki lecznictwa. Odpowiednio przygotowaną mieszaniną naturalnych ziół wypełnia się bawełniany materiał, który następnie obwiązuje się sznurkiem. Obecnie, przed przejściem do głównego zabiegu, bawełniane torebeczki podgrzewane są w olejku eterycznym, który dodatkowo pobudza zmysły. W samych stemplach umieszczone są różnego rodzaju organiczne składniki, takie jak: trawa cytrynowa, która rozgrzewa, stymuluje układ krążenia i trawienny, korzystnie wpływa na pamięć i koncentrację, pomaga w walce z gorączką, działa antydepresyjnie, pobudza do działania oraz zwiększa zasoby energetyczne zielona herbata, która nawilża, łagodzi podrażnienia, pomaga w walce z cellulitem, wygładza, ujędrnia i oczyszcza skórę, jak również działa przeciwbakteryjnie kamfora działająca przeciwzapalnie, przeciwgrzybicznie i dezynfekująco, ponadto wstrzymuje łuszczenie się skóry kurkuma eliminująca szkodliwe wolne rodniki, polepszająca krążenie krwi, a także działająca przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie mięta pomagająca zredukować nerwobóle i bóle mięśniowe oraz działająca przeciwzapalnie cynamon ujędrniający i poprawiający napięcie skóry, korzystnie wpływający na układ krwionośny i limfatyczny. Thai stamp massage is a combination of aromatherapy, acupressure and thermal therapy, practiced for hundreds of years in Thailand. The treatment is performed using cotton bags filled with a mixture of specific herbs and spices with healing properties. The course of Thai stamp massage Massage with the use of herbal stamps is a therapeutic treatment derived from the traditional Thai art of healing. A properly prepared mixture of natural herbs is filled with cotton material, which is then tied with a string. Currently, before proceeding to the main treatment, cotton bags are heated in essential oil, which additionally stimulates the senses. The stamps themselves contain various types of organic ingredients, such as: lemongrass, which warms, stimulates the circulatory and digestive systems, has a positive effect on memory and concentration, helps fight fever, has antidepressant properties, stimulates action and increases energy resources green tea, which moisturizes, soothes irritations, helps fight cellulite, smoothes, firms and cleanses the skin, as well as has antibacterial properties camphor with anti-inflammatory, antifungal and disinfecting properties, and also stops skin peeling turmeric that eliminates harmful free radicals, improves blood circulation, as well as anti-inflammatory and antibacterial mint that helps reduce neuralgia and muscle pain and has anti-inflammatory properties cinnamon firming and improving skin tone, positively affecting the circulatory and lymphatic systems.
   Portfolio usługi Tajski masaż stemplami
   260,00 zł
   1g 30min
   Wariant 1
   310,00 zł
   2g
   Wariant 2
  • Rytuał balijski

   Rytuał balijski to jeden z najbardziej relaksujących zabiegów orientalnych, który zapewnia głębokie odprężenie oraz gładką i zdrowo wyglądającą skórę. Spokojna muzyka, aromatyczne świece sprawią, że Twoja dusza pogrąży się w stanie błogości, a ciało w harmonii wewnętrznej. Przebieg rytuału balijskiego Rytuał balijski to wybranego peelingu całego ciała, trwającego około 30 minut oraz masażu balijskiego relaksującego. Tradycyjny masaż balijski spala ze sobą trzy techniki wywodzące się z Chin i Indii: akupresurę, aromaterapię i refleksologię. Głównym jego założeniem jest ekspresyjne uciskanie oraz ugniatanie poszczególnych części ciała dłońmi i przedramionami, przeplecione niespiesznymi, płynnymi ruchami, które rozluźniają napięte mięśnie, przywracają stan równowagi psychicznej i fizycznej oraz wprowadzają w nastrój wyciszenia i spokoju. The Balinese ritual is one of the most relaxing oriental treatments that provides deep relaxation and smooth and healthy-looking skin. Calm music, aromatic candles will make your soul plunge into a state of bliss, and your body into internal harmony. The course of the Balinese ritual The Balinese ritual is a selected body scrub lasting about 30 minutes and a relaxing Balinese massage. Traditional Balinese massage combines three techniques originating from China and India: acupressure, aromatherapy and reflexology. Its main assumption is expressive compression and kneading of individual parts of the body with hands and forearms, interspersed with unhurried, smooth movements that relax tense muscles, restore mental and physical balance and bring a mood of calm and tranquility.
   Portfolio usługi Rytuał balijski
   280,00 zł
   1g 30min
   Wariant 1
   320,00 zł
   2g
   Wariant 2
  • Rytuał z masłem shea

   Rytuał z masłem Shea to niezwykle relaksujące i odżywcze połączenie masażu i peelingu, które nawilża, regeneruje i odmładza suchą, wrażliwą i zniszczoną przez promieniowanie UV skórę. Przebieg rytuału z Masłem Shea Rytuał z masłem Shea to połączenie peelingu całego ciała oraz masażu. Sesja rozpoczyna się od peelingu. Jeszcze przed rozpoczęciem rytuału, terapeutka podgrzewa masło Shea do temperatury około 40 stopni, po to by wzmocnić działanie odprężające i terapeutyczne. Zabieg wykonywany jest w konkretnej kolejności. Korzyści rytuału z Masłem Shea Zbawienne działanie Masła Shea na skórę jest doceniane od wieków. Karité: łagodzi podrażnienia skóry redukuje widoczność blizn wygładza i zmiękcza niweluje rozstępy przyspiesza gojenie ran odżywia uelastycznia nawilża nawet najgłębsze warstwy skóry spowalnia starzenie się skóry, redukuje pierwsze efekty starzenia zapobiega przesuszeniom wywołanym przez promieniowanie UV zabezpiecza skórę przed wysuszeniem poprawia stan paznokci. Ritual with Shea butter is an extremely relaxing and nourishing combination of massage and peeling that moisturizes, regenerates and rejuvenates dry, sensitive and UV-damaged skin. The course of the ritual with Shea Butter The ritual with Shea butter is a combination of whole body peeling and massage. The session starts with peeling. Even before the ritual begins, the therapist heats Shea butter to a temperature of about 40 degrees to enhance the relaxing and therapeutic effect. The procedure is performed in a specific order. Benefits of the ritual with Shea Butter The beneficial effects of Shea Butter on the skin have been appreciated for centuries. Karite: soothes skin irritations reduces the visibility of scars smoothes and softens eliminates stretch marks accelerates wound healing nourishes makes it more flexible moisturizes even the deepest layers of the skin slows down skin aging, reduces the first effects of aging prevents drying caused by UV radiation protects the skin from drying out improves the condition of nails
   Portfolio usługi Rytuał z masłem shea
   280,00 zł
   1g 30min
   Wariant 1
   320,00 zł
   2g
   Wariant 2
  • Masaż stóp i nóg z refleksologią 60min

   Refleksologia stóp i nóg, mimo, że obejmuje jedynie masaż dolnych partii nóg, wpływa znamiennie na inne organy wewnętrzne, dzięki określonym punktom na stopach. Meridiany łączą się z poszczególnymi narządami, właściwe ukierunkowanie przepływającej przez nie energii, wspomaga leczenie dolegliwości oraz przywraca równowagę. Przebieg masażu stóp i nóg Przed zabiegiem, terapeuta przeprowadzi krótki wywiad, podczas którego zapyta o ogólny stan zdrowia klienta, ewentualne dolegliwości, przebyte urazy, choroby oraz operacje. Na tym etapie, warto nadmienić o aktywności fizycznej, kondycji psychicznej, rytmie snu oraz diecie, dzięki czemu, masażystka będzie mógł dobrać technikę indywidualnie do potrzeb osoby masowanej. Masaż stóp i nóg wykonywany jest w pozycji leżącej na plecach i zaczyna się od obmycia stóp ciepłą wodą. Następnie terapeuta nanosi na skórę specjalną mieszaninę olejków i balsamów, które wmasowuje w palce, kostki, podeszwę i grzbiet stopy, łydki oraz kolana,zaczynając od lewej nogi. Uciskanie określonych miejsca, przyczynia się do zlikwidowania blokad, dzięki czemu krew, energia oraz wszelkie impulsy nerwowe mogą swobodnie przepływać, nie powodując żadnych dolegliwości. Dopełnieniem zabiegu, jest krótki masaż głowy i ramion. Bezpośrednio po masażu, zaleca się nie brać kąpieli, ponieważ substancje odżywcze uwalniają się do organizmu jeszcze przez kilka następnych godzin. Feet and leg reflexology, although it only involves the massage of the lower parts of the legs, significantly affects other internal organs thanks to specific points on the feet. Meridians connect with individual organs, proper direction of the energy flowing through them, supports the treatment of ailments and restores balance. The course of foot and leg massage Before the procedure, the therapist will conduct a short interview, during which he will ask about the client's general health, possible ailments, past injuries, diseases and surgeries. At this stage, it is worth mentioning about physical activity, mental condition, sleep rhythm and diet, thanks to which the masseuse will be able to choose the technique individually to the needs of the massaged person. Foot and leg massage is performed in the supine position and begins with washing the feet with warm water. Then the therapist applies a special mixture of oils and balms to the skin and massages them into the toes, ankles, sole and back of the foot, calves and knees, starting with the left leg. Compressing specific places contributes to the elimination of blockages, thanks to which blood, energy and all nerve impulses can flow freely without causing any discomfort. The treatment is complemented by a short head and shoulder massage. Immediately after the massage, it is recommended not to take a bath, because the nutrients are released into the body for the next few hours.
   Portfolio usługi Masaż stóp i nóg z refleksologią 60min
   140,00 zł
   1g
  • Hinduski masaż głowy

   Masaż głowy to stosowana od wieków tradycja pokoleniowa. Metoda uznawana przez wielbicieli masaży za niezastąpiony środek antydepresyjny i rozluźniający. Zabieg obejmuje masaż głowy, twarzy, szyi, ramion, barek i górnej partii pleców. Hinduski masaż głowy nie ma sobie równych. Skuteczny w walce i eliminacją skutków zmęczenia, złego nastroju i samopoczucia. Jeśli zmagasz się z nieustającym poczuciem napięcia i przesilenia ten masaż otworzy przed Tobą nową drogę do szybkiej regeneracji organizmu i odbudowania Twojej witalności. Jeśli zaś Twoja skóra głowy i kondycja włosów wymaga natychmiastowej pomocy, to nie możesz przejść obojętnie obok tej metody. Poprawa ukrwienia skóry głowy, dotlenienie, odżywienie cebulek i stymulacja wzrostu nowych włosów, stanowią niepodważalne efekty stosowania masażu głowy, a systematyczność w tym zakresie skutecznie hamuje proces łysienia. Podaruj sobie chwile tylko dla siebie. Inwestuj w swoje dobre samopoczucie. Oczyść swój umysł i ciało z negatywnych emocji i stresów. Masaż relaksacyjny to kojąca przystań stworzona specjalnie dla Ciebie. Head massage is a generational tradition that has been used for centuries. A method recognized by massage enthusiasts as an irreplaceable antidepressant and relaxing agent. The treatment includes a massage of the head, face, neck, shoulders, shoulders and upper back. Indian head massage is second to none. Effective in fighting and eliminating the effects of fatigue, bad mood and well-being. If you struggle with a constant sense of tension and crisis, this massage will open a new way for you to quickly regenerate your body and rebuild your vitality. If your scalp and hair condition require immediate help, then you cannot pass by this method indifferently. Improvement of blood supply to the scalp, oxygenation, nourishment of bulbs and stimulation of new hair growth are indisputable effects of using head massage, and regularity in this respect effectively inhibits the process of baldness. Treat yourself to moments just for yourself. Invest in your well-being. Clear your mind and body of negative emotions and stress. A relaxing massage is a soothing haven created especially for you.
   Portfolio usługi Hinduski masaż głowy
   160,00 zł
   1g
  • Masaż twarzy kobido

   Portfolio usługi Masaż twarzy kobido
   220,00 zł
   1g 30min

 • Masaże wyciszające - ciepłe

  5 usług
  • Masaż Lomi Lomi

   Masaż Lomi Lomi to relaksacyjny i regenerujący masaż orientalny, którego głównym założeniem jest dzielenie się radością oraz głębokim odprężeniem przenikającym duszę i ciało. W Polsce pojawił się stosunkowo niedawno, chociaż technika wykonywania tego zabiegu rozprzestrzeniła się po świecie w drugiej połowie XX wieku. W czasie sesji, masowaną osobę przykrywa ręcznik, odsłaniający jedynie konkretne partie ciała. Okolice intymne nie są odkrywane. Klient kładzie się na stole, najpierw na brzuchu, a następnie na plecach. Masażysta w odpowiedni sposób naciska konkretne miejsca na ciele. Wykorzystuje do tego otwarte dłonie, poduszki, opuszki palców, zgięte palce, jak również nadgarstki, przedramiona, łokcie oraz barki. Terapeuta głaszcze nimi, pociera, uciska, obejmuje, kołysze. Ani na moment nie zaprzestaje kontaktu ze skórą masowanej osoby. Jest to najlżejszy masaż z naszej oferty. Lomi Lomi massage is a relaxing and regenerating oriental massage, the main goal of which is to share joy and deep relaxation permeating the soul and body. In Poland, it appeared relatively recently, although the technique of performing this procedure spread around the world in second half of the twentieth century. During the session, the massaged person is covered with a towel, revealing only specific parts of the body. Intimate areas are not revealed. The client lies down on the table, first on his stomach and then on his back. The masseur presses specific places on the body in the right way. It uses open palms, pads, fingertips, bent fingers as well wrists, forearms, elbows and shoulders. The therapist strokes them, rubs them, presses them, embraces them, rocks them. It does not stop contact with the skin of the massaged person for a moment. It is the lightest massage from our offer.
   Portfolio usługi Masaż Lomi Lomi
   220,00 zł
   1g
   Wariant 1
   270,00 zł
   1g 30min
   Wariant 2
  • Masaż świecą

   Masaż świecą jest jednym z tradycyjnych zabiegów relaksacyjnych, który łączy masaż, aromaterapię oraz płomienie świec. Ciepły wosk nie tylko relaksuje i odżywia, lecz również poprawia nastrój, oczyszcza umysł oraz koi nerwy. Przebieg masażu świecą Masaż z wykorzystaniem świecy jest całkowicie bezpieczny. Przed rozpoczęciem sesji,masażysta przeprowadza krótką rozmowę, po to by uzyskać informacje dotyczące wystąpienia ewentualnych reakcji alergicznych przy kontakcie z używanymi podczas zabiegu składnikami. Świece do masażu są, bowiem aromatyzowane mieszaniną określonych olejków eterycznych. Do wyboru są między innymi świece: różane, cytrusowe, kawowe, kokosowe,jaśminowe, lawendowe, z wosku pszczelego. Każdy z elementów został dobrany tak, aby skóra została odżywiona witaminami i kwasami tłuszczowymi, a umysł i dusza zostały rozluźnione i zharmonizowane. Ponieważ zabieg ten łączy aromaterapię, każdemu klientowi zaleca się indywidualne wybranie zapachu oraz poinformowanie o swoich oczekiwaniach. Kilkanaście minut przed masażem, terapeuta zapala świecę, po to, by zdążyła się rozgrzać do odpowiedniej temperatury. Osoba masowana natomiast relaksuje się i wycisza przed sesją. Po upływie pożądanego czasu, klient zajmuje miejsce na łóżku, zaś masażysta przystępuje do wykonania zabiegu. Ciepły wosk ze zgaszonej świecy leje na kark i plecy klienta, a następnie rozprowadza po skórze olejek. Podczas sesji, kilkukrotnie terapeuta zapala świecę, aby rozgrzać wosk. Po masażu, zaleca się nie brać kąpieli przez kilka najbliższych godzin, po to by nie zmyć ze skóry odżywczych składników. Candle massage is one of the traditional relaxation treatments that combines massage, aromatherapy and candle flames. Warm wax not only relaxes and nourishes, but also improves mood, clears the mind and soothes the nerves. The course of massage with a candle Candle massage is completely safe. Before the session begins, the masseur conducts a short conversation in order to obtain information on the occurrence of possible allergic reactions when in contact with the ingredients used during the treatment. Massage candles are flavored with a mixture of specific essential oils. You can choose from rose, citrus, coffee, coconut, jasmine, lavender and beeswax candles. Each of the elements has been selected so that the skin is nourished with vitamins and fatty acids, and the mind and soul are relaxed and harmonized. Since this treatment combines aromatherapy, each client is recommended to select the fragrance individually and inform about their expectations. Several minutes before the massage, the therapist lights a candle so that it has time to warm up to the right temperature. The massaged person, on the other hand, relaxes and calms down before the session. After the desired time, the client takes a place on the bed, and the masseur proceeds to perform the procedure. Warm wax from the extinguished candle is poured onto the client's neck and back, and then spreads the oil over the skin. During the session, the therapist lights a candle several times to warm up the wax. After the massage, it is recommended not to take a bath for the next few hours, so as not to wash away the nutrients from the skin.
   Portfolio usługi Masaż świecą
   200,00 zł
   1g
   Wariant 1
   250,00 zł
   1g 30min
   Wariant 2
  • Masaż gorącym olejkiem kokosowym

   Masaż gorącym olejkiem kokosowym to zabieg rozgrzewający, regenerujący i nawilżający skórę, który jest połączeniem akupresury i ajurwedy. Olej kokosowy dzięki cennym witaminom i minerałom dogłębnie odżywia, rozluźnia napięte mięśnie, niweluje ból oraz harmonizuje umysł i ciało, wprowadzając osobę masowaną w stan głębokiego relaksu. Przebieg masażu gorącym olejkiem kokosowym Masaż gorącym olejkiem kokosowym obejmuje masaż całego ciała. Zabieg wykonywany jest w pozycji leżącej. Najpierw osoba masowana kładzie się na brzuchu, a terapeutka powolnymi, delikatnymi ruchami wmasowuje olejek kokosowy w ciało (zaczynając od nóg) tak, aby jak najwięcej substancji odżywczych wniknęło w głąb ciała. Po zakończeniu masażu pierwszej nogi, masażystka przykrywa ją ręcznikiem, po czym przechodzi do rozmasowania drugiej nogi i kolejnych partii ciała. Następnie, klient zmienia pozycję na plecy, terapeutka natomiast masuje klatkę piersiową, ręce i przedramiona. Sesja kończy się masażem twarzy i głowy. Massage with hot coconut oil is a warming, regenerating and moisturizing treatment, which is a combination of acupressure and Ayurveda. Coconut oil, thanks to valuable vitamins and minerals, deeply nourishes, relaxes tense muscles, eliminates pain and harmonizes mind and body, putting the massaged person into a state of deep relaxation. The course of massage with hot coconut oil Massage with hot coconut oil includes a full body massage. The procedure is performed in the supine position. First, the massaged person lies on his stomach, and the therapist, with slow, gentle movements, massages coconut oil into the body (starting from the legs) so that as much nutrients as possible penetrate the body. After finishing the massage of the first leg, the masseuse covers it with a towel, and then proceeds to massage the second leg and other parts of the body. Then, the client changes the position on the back, while the therapist massages the chest, hands and forearms. The session ends with a face and head massage.
   Portfolio usługi Masaż gorącym olejkiem kokosowym
   210,00 zł
   1g
   Wariant 1
   250,00 zł
   1g 30min
   Wariant 2
   290,00 zł
   2g
   Wariant 3
  • Masaż gorącymi kamieniami

   Masaż gorącymi kamieniami to niezwykle odprężający, rozluźniający mięśnie, redukujący zmęczenie i stres zabieg, pochodzący z Chin i Indii. Jeżeli czujesz się przemęczony i osłabiony, ta technika relaksacyjno – uzdrawiająca, pomoże Ci odzyskać utraconą energię i polepszy Twoje samopoczucie. Na czym polega masaż gorącymi kamieniami? Jednym z głównych założeń masażu gorącymi kamieniami jest odblokowanie przepływu energii, która wedle wierzeń medyków z Dalekiego Wschodu, niemogąca swobodnie przepływać wzdłuż kanałów energetycznych, przyczynia się do problemów zdrowotnych. Zabieg ten regeneruje organizm, niweluje zmęczenie, oczyszcza z toksyn, łagodzi również różnego rodzaju bóle mięśniowe. Zanim jednak przystąpi się do sesji, należy pamiętać o umyciu i natłuszczeniu ciała. Kamienie bazaltowe wykorzystywane podczas zabiegu, pozyskuje są z dna oceanu, rozgrzane do temperatury oscylującej wokół 50 stopni, przez długi czas utrzymują ciepło, dzięki czemu pobudzają krążenie krwi i limfy oraz odżywiają skórę. Kamienie umieszcza się w miejscach kontuzjowanych, podatnych na urazy i obrzęki (na czole, twarzy, gardle, klatce piersiowej, brzuchu, nogach, palcach, dłoniach, wzdłuż kręgosłupa oraz na stopach osoby masowanej). W zależności od dolegliwości, klient kładzie się na brzuchu bądź plecach, a terapeutka układa kamienie w okolicach czakr. Następnie, masażystka w delikatny sposób przesuwa po skórze kamienie zanurzone w oliwie z oliwek i olejkach do aromaterapii. Ciepło kamyków, rozluźnia, dotlenia skórę oraz poprawia jej elastyczność. Hot stone massage is an extremely relaxing, muscle-relaxing, fatigue and stress-reducing treatment, originating from China and India. If you feel tired and weak, this relaxation and healing technique will help you regain lost energy and improve your well-being. What is hot stone massage? One of the main assumptions of hot stone massage is to unblock the flow of energy, which, according to the beliefs of Far Eastern medics, cannot flow freely along energy channels and contributes to health problems. This treatment regenerates the body, eliminates fatigue, cleanses of toxins, and relieves various types of muscle pain. However, before starting the session, remember to wash and lubricate the body. Basalt stones used during the treatment are obtained from the bottom of the ocean, heated to a temperature of around 50 degrees, they retain heat for a long time, thanks to which they stimulate blood and lymph circulation and nourish the skin. The stones are placed in injured places, prone to injuries and swelling (on the forehead, face, throat, chest, abdomen, legs, fingers, hands, along the spine and on the feet of the massaged person). Depending on the ailment, the client lies on his stomach or back, and the therapist places stones around the chakras. Then, the masseuse gently slides stones dipped in olive oil and aromatherapy oils over the skin. The warmth of the pebbles relaxes, oxygenates the skin and improves its elasticity.
   Portfolio usługi Masaż gorącymi kamieniami
   240,00 zł
   1g
   Wariant 1
   270,00 zł
   1g 30min
   Wariant 2
  • Masaż firmowy Jasmine

   Masaż autorski łączy w sobie elementy relaksującego masażu : balijskiego, leczniczego masażu tajskiego, refleksoterapii, masażu dłoni oraz mocno kojącego nerwy masażu gorącymi kamieniami. W tym opracowanym przez nas masażu doświadczysz głębokiego odprężenia, dużej dawki energii oraz błogiego relaksu. Elementy masażu tajskiego złagodzą Twoje dolegliwośći bólowe pleców, stawów oraz poprawią ich elastyczność. Masaż balijski głęboko cię odpręży, refleksoterapia pobudzi Twój organizm do pracy, a masaż dłoni i gorące kamienie odblokują przepływ energii w twoim ciele. Wytworzone ciepło podczas masażu relaksuje oraz łagodzi różnego rodzaju napięcia w ciele. Przy pomocy naszych terapeutek dołożyliśmy wszelkich starań aby nasz masaż był wyjątkowy, oryginalny i niepowtarzalny!!
   Portfolio usługi Masaż firmowy Jasmine
   300,00 zł
   1g 30min
   Wariant 1
   350,00 zł
   2g
   Wariant 2

 • Masaże dla dwojga

  8 usług
  • Masaż dla dwojga balijski

   560,00 zł
   2g
   Masaż dla dwojga balijski
   Masaż dla dwojga balijski
  • Masaż dla dwojga tajski olejowy

   320,00 zł
   1g
   Masaż dla dwojga tajski olejowy
   Masaż dla dwojga tajski olejowy
  • Masaż dla dwojga tajski olejowy

   440,00 zł
   1g 30min
   Masaż dla dwojga tajski olejowy
   Masaż dla dwojga tajski olejowy
  • Masaż dla dwojga tajski olejowy

   560,00 zł
   2g
   Masaż dla dwojga tajski olejowy
   Masaż dla dwojga tajski olejowy
  • Masaż dla dwojga tajski klasyczny

   290,00 zł
   1g
   Masaż dla dwojga tajski klasyczny
   Masaż dla dwojga tajski klasyczny
  • Masaż dla dwojga balijski

   440,00 zł
   1g 30min
   Masaż dla dwojga balijski
   Masaż dla dwojga balijski
  • Masaż dla dwojga tajski klasyczny

   320,00 zł
   1g 30min
   Masaż dla dwojga tajski klasyczny
   Masaż dla dwojga tajski klasyczny
  • Masaż dla dwojga tajski klasyczny

   380,00 zł
   2g
   Masaż dla dwojga tajski klasyczny
   Masaż dla dwojga tajski klasyczny

Nasze portfolio

Udogodnienia

 • Parking

 • Internet (Wi-Fi)

 • Akceptacja kart płatniczych

 • Program lojalnościowy

Opinie

Opinie, przy których widoczny jest znacznik „Zweryfikowany użytkownik Booksy” to opinie, co do których Booksy zapewnia, że pochodzą od zarejestrowanych użytkowników Booksy, którzy faktycznie skorzystali z danej usługi. Wyłącznie po zrealizowaniu danej usługi, zarejestrowany użytkownik Booksy uzyskuje możliwość opublikowania opinii.
5.0/5
Na podstawie 244 opinii
 • 5
  239
 • 4
  2
 • 3
  2
 • 2
  1
 • 1
  0
Masaż tajski klasyczny
pracownik: ~ NUT
👍🏼👍🏼👍🏼
Odpowiedź: mar 4, 2024
Jasmine Oriental Massage & Spa Częstochowa
dziękujemy!!!
Masaż tajski klasyczny
pracownik: ~ NUT
Super dziękuję
Odpowiedź: mar 3, 2024
Jasmine Oriental Massage & Spa Częstochowa
dziękujemy ślicznie!!
Masaż tajski olejowy
pracownik: ~ NELA
Relax x1000! Dziękuję ❤️
Odpowiedź: mar 3, 2024
Jasmine Oriental Massage & Spa Częstochowa
pięknie dziękujemy <3
Masaż stóp i nóg z refleksologią 60min
pracownik: ~ NUT
Oceniam masaz max. na 3
Odpowiedź: lut 25, 2024
Jasmine Oriental Massage & Spa Częstochowa
Dziękujęmy za opinie. Przykro nam , że dzisiejszy masaż nie spełnił Pana oczekiwań... Proszę dać nam jeszcze szansę. 🤗 Pozdrawiamy serdecznie:)
Masaż dla dwojga tajski klasyczny
Polecam, idealne miejsce do relaksu, bardzo przyjazna atmosfera.
Odpowiedź: lut 25, 2024
Jasmine Oriental Massage & Spa Częstochowa
Bardzo dziękujemy 🌸zapraszamy ponownie 🤗
Masaż dla dwojga balijski
Gorąco polecam
Masaż gorącymi kamieniami
pracownik: ~ PIKA
Cudowny relaksujący, rozgrzewający masaż, szkoda że tak krótko, zdecydowanie godzina to za mało 🙈
Masaż dla dwojga tajski olejowy
Polecam !
Odpowiedź: lut 19, 2024
Jasmine Oriental Massage & Spa Częstochowa
dziękujemy!! <3
Masaż dla kobiet w ciąży 60min
pracownik: ~ PIKA
Bardzo fajne miejsce :) Polecam
Odpowiedź: lut 19, 2024
Jasmine Oriental Massage & Spa Częstochowa
Dziękujemy ślicznie :*
Masaż dla dwojga balijski
przemiła obsługa, masaż bardzo relaksujący Polecamy 👌🏼
Odpowiedź: lut 18, 2024
Jasmine Oriental Massage & Spa Częstochowa
Bardzo dziękujemy 🌹🥰 zapraszamy ponownie 🤗
Hinduski masaż głowy
pracownik: ~ RENY
Było super! 🤗
Odpowiedź: lut 16, 2024
Jasmine Oriental Massage & Spa Częstochowa
dziękujemy <3
Masaż dla dwojga tajski olejowy
Było rewelacyjnie! Jesteśmy z mężem zrelaksowani i zadowoleni 🥰 polecamy!
Odpowiedź: lut 16, 2024
Jasmine Oriental Massage & Spa Częstochowa
Dziękujemy ślicznie!
Masaż dla dwojga balijski
Oceniam masaż na 4
Odpowiedź: lut 16, 2024
Jasmine Oriental Massage & Spa Częstochowa
Dziękujemy za opinie, proszę powiedzieć jakie były Pani zastrzeżenia? Mamy nadzieje, że dadzą nam Państwo jeszcze jedną szanse i masaż będzie na 6+!! Pozdrawiamy cieplutko! <3
Masaż dla dwojga balijski
Gorąco polecam, jeden z lepszych masaży w moim życiu 😊
Odpowiedź: lut 16, 2024
Jasmine Oriental Massage & Spa Częstochowa
Dziękujemy bardzo!
Hinduski masaż głowy
pracownik: ~ RENY
Polecam
Odpowiedź: lut 16, 2024
Jasmine Oriental Massage & Spa Częstochowa
Dziękujemy <3
Masaż stóp i nóg z refleksologią 60min
pracownik: ~ PIKA
wszystko ok, polecam i chętnie tam wrócę
Odpowiedź: lut 12, 2024
Jasmine Oriental Massage & Spa Częstochowa
Dziękujemy serdecznie i oczywiście zapraszamy <3
Masaż tajski olejowy
pracownik: ~ NELA
Mam bardzo zadowolona z masazu
Odpowiedź: lut 11, 2024
Jasmine Oriental Massage & Spa Częstochowa
dziękujemy pięknie za opinie <3
Masaż twarzy kobido
pracownik: ~ PIKA
Wspaniale!!! Polecam bardzo.
Odpowiedź: lut 11, 2024
Jasmine Oriental Massage & Spa Częstochowa
Dziękujemy pięknie <3
Masaż dla dwojga tajski olejowy
Profesjonalna miła obsługa. Panie bardzo kompetentne. Sam masaż wspaniały, natomiast na uwagę zasługuje również kontakt z klientem, proces rezerwacji ...oraz dostosowanie sie do indywidualnych oczekiwań klienta. Kontakt e-mailowy przebiegal bardzo szybko, uwzględniając bardzo precyzyjnie odpowiedzi na zadane pytania. Polecam serdecznie. Jedyny taki gabinet w Częstochowie. Pokaż więcej
Odpowiedź: lut 11, 2024
Jasmine Oriental Massage & Spa Częstochowa
Dziękujemy za tak budującą opinię. Jesteśmy naprawdę bardzo bardzo wdzięczni i szczęśliwi, że tak doceniła Pani nasze starania. Pani zadowolenie jest dla nas największą nagrodą!!!
Masaż tajski olejowy
pracownik: ~ PIKA
Super !!
Odpowiedź: lut 11, 2024
Jasmine Oriental Massage & Spa Częstochowa
dziękujemy bardzo <3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • ...
 • 13