Czego szukasz?
Gdzie?
Kiedy?
Tulident
Godebskiego 2, Wrocław

Tulident

Godebskiego 2, Wrocław

Usługi


  • Przegląd stomatologiczny

  • Wykonanie planu leczenia na życzenie pacjenta

  • Scaling (usunięcie kamienia nazębnego)

  • Piaskowanie zębów

  • Fluoryzacja bezpośrednia

  • Fluoryzacja na specjalnych łyżkach

  • Scaling + piaskowanie + fluoryzacja

  • Wypełnienia w zależności od ilości powierzchni...

  • Opatrunek leczniczy

  • Wypełnienie tymczasowe glassjonomerem (ketac)

  • Wkład z włókna szklanego

  • Zdjęcie RTG wewnątrzustne przylegające jedngo zęba

  • Zdjęcie ortopantomograficzne

  • Wybielanie zębów Metoda nakładkowa

  • Wizyta adaptacyjna

  • Odbudowa zęba mlecznego kolorowym wypełnieniem...

  • Wypełnienie zęba materiałem chemoutwardzalnym

  • Założenie opatrunku leczniczego w zębie mlecznym

  • Założenie leku do zęba mlecznego

  • Dewitalizacja zęba mlecznego

  • Lakowanie

  • Leczenie kanałowe ( endodoncja ) u pacjentów d...

  • Dewitalizacja zęba

  • Założenie leku do kanałów zęba

  • Ostateczne wypełnienie kanałów ( leczenie kana...

  • cena w zależności od zęba )

  • Ostateczne wypełnienie kanałów ( reendo- ponow...

  • Usunięcie wkładu koronowo korzeniowego

  • Konsultacja ortodontyczna

  • Konsultacja + wyciski + plan leczenia ortodont...

  • Wyciski + modele dodatkowe komplet

  • Czynności wstępne przed montażem aparatu stałego

  • Pierścienie + wyciski pod TPA

  • Montaż aparatu stałego (jedna szczęka) Zamki m...

  • Kontrola aparatu tkowych

  • Naprawa awarii w aparacie stałym

  • Demontaż aparatu stałego

  • Aparat retencyjny akrylowy

  • Aparat retencyjny akrylowy dwuszczękowy

  • Aparat retencyjny tłoczony

  • Reteiner klejony metalowy na zębów

  • Wycisk pod aparat ruchomy

  • Aparat ruchomy zgryz konstrukcyjny

  • Aparat ruchomy jednoszczękowy

  • Aparat ruchomy dwuszczękowy

  • Kontrola aparatu ruchomego

  • Reperacje aparatu ruchomego Uszczelnienie akrylem

  • Reperacje aparatu ruchomego Naprawa u technika

  • Aparat pomocniczy- Pendulum

  • Aparat pomocniczy- Hyrax na pierścieniach lub ...

  • Aparat pomocniczy- Hyrax na nakładkach + maska...

  • Maska Delaire'a

  • Zamki na zęby sieczne /do maski

  • Bihelix

  • Płytka Nance'a

  • Płytka szyna rozklinowująca

  • Utrzymywacz przestrzeni lutowany

  • Nakładka akrylowa

  • Aparat Malu

  • Aparat Herbsta

  • Mikroimplant ortodontyczny

  • Zdjęcie ortopantomograficzne (OPG

  • Zdjęcie telerentgenowskie ( boczne czaszki )

  • Profesjonalne badanie periodontologiczne + ins...

  • Konsultacja speriodontologiczna

  • Scaling (usunięcie kamienia nazębnego) z poler...

  • Root planing

  • Kiretaż zamknięty (cena za jedną kieszonkę dzi...

  • Płukanie kieszeni dziąsłowych i założenie leku

  • Znieczulenie

  • Chirurgiczne wydłużenie korony zęba

  • Plastyka wędzidełka wargi

  • Kiretaż otwarty przy zębie

  • Zabieg płatowy (bez regeneracji)

  • Zabieg regeneracji tkanek/kości

  • Pogłębienie przedsionka z przeszczepem płata z...

  • Pokrycie recesji dziąseł

  • Pobranie wycinka/wycięcie małej zmiany na błon...

  • Leczenie zmian na błonie sluzowej

  • Plastyka przerostów dziąseł

  • Konsultacja protetyczna (planowanie leczenia p...

  • Wykonanie modeli diagnostycznych

  • Korona metalowa lana licowana kompozytem

  • Korona metalowa lana licowana ceramiką

  • Korona pełnoceramiczna

  • Licówka

  • Korona pełnoceramiczna na cyrkonie

  • Korona na implancie

  • Korona pełnoceramiczna na implancie

  • Wkład koronowy pełnoceramiczny ( inlay – onlay)

  • Wkład koronowy kompozytowy ( inlay – onlay)

  • Wkład koronowo korzeniowy lany indywidualny me...

  • Wkład koronowo korzeniowy lany indywidualny me...

  • Wkład koronowo korzeniowy lany indywidualny sk...

  • Wkład koronowo korzeniowy indywidualny ceramiczny

  • Wkład koronowo korzeniowy standardowy z włókna...

  • Most adhezyjny kompozytowy Korona tymczasowa

  • Proteza ruchoma częściowa

  • Proteza całkowita górna

  • Proteza całkowita dolna

  • Proteza szkieletowa

  • Szynoproteza

  • Protetyczny aparat odciązający polimeryzowany

  • Korekta powierzchni okluzyjnej aparatu odciąża...

  • Konsultacja chiruga stomatologa

  • Chirurgiczna ekstrakcja zęba zatrzymanego ("ós...

  • Ekstrakcja zęba stałego

  • Ekstrakcja zęba mlecznego

  • Nacięcie ropnia

  • Leczenie powikłania w postaci suchego zębodołu

  • Resekcja zęba jednokorzeniowego

  • Resekcja zęba wielokorzeniowego

  • Usunięcie torbieli korzeniowej doliczane do ce...

  • Kiretaż otwarty

  • Wydłużenie korony klinicznej

  • Odsłonięcie zęba zatrzymanego celem wprowadzen...

  • Augmentacja pojedynczego zębodołu

  • Augmentacja po zabiegu ekstrakcji zęba zatrzym...

  • Dystrakcja wyrostka zębodołowego

  • Przeszczep kości

  • Podniesienie dna zatoki szczękowej cena do uzg...

  • Implant astratech / Biomet

  • Odsłonięcie implantu z założeniem śruby gojącej


Zobacz nasze prace

Opinie