Czego szukasz?
Gdzie?
Kiedy?
Demed
ul. Medyczna 8, 09-400, Płock

Demed

ul. Medyczna 8, 09-400, Płock

Usługi


  • Konsultacja

  • Wyciski

  • Plan leczenia

  • Aparat stały metalowy – jeden łuk

  • Aparat stały kryształowy estetyczny – jeden łuk

  • Aparat samoligaturujący – jeden łuk

  • Aparat ruchomy – jeden łuk

  • Aparat niewidoczny clear aligner – trzy nakładki

  • Aparat niewidoczny clear aligner – set up

  • Plan leczenia

  • Aparat twin-block

  • stockfischa

  • Aparat pendulum

  • Aparat typu rotator expander bihelix

  • Płytka nance’a

  • Aparat typu hyrax haasa

  • Aparat typu hyrax + maska twarzowa

  • Wizyta kontrolna z aparatem stałym

  • Dopłata za łuk powlekany

  • estetyczny

  • Wizyta kontrolna z aparatem ruchomym

  • Zdjęcie aparatu stałego i retencja stała (za j...

  • Płytka retencyjna

  • Kontrola retencyjna

  • Utrzymywacz przestrzeni

  • Mikroimplant

  • Podklejenie retencji stałej z innego gabinetu

  • Podniesienie zwarcia

  • Konsultacja protetyczna

  • Modele diagnostyczne

  • Korona kompozytowa

  • Korona tymczasowa- kompozytowa

  • Korona porcelanowa na metalu

  • Korona porcelanowa na cyrkonie

  • Zdjęcie korony

  • Wizualizacja planowanej pracy na modelu waxup:...

  • Inlay/onlay porcelanowy

  • Inlay kompozytowy

  • Onlay kompozytowy

  • Punkt w moście porcelanowym na metalu

  • Punkt w moście porcelanowym na cyrkonie

  • Punkt w moście z włókna szklanego

  • Punkt kompozytowy w moście tymczasowym

  • Proteza całkowita osiadająca – akrylowa

  • Proteza szkieletowa na metalu

  • Proteza szkieletowa acetalowa

  • Proteza elastyczna

  • Szynoproteza

  • Miniproteza

  • Punkt w protezie osiadającej

  • Naprawa/wzmocnienie protezy

  • Podścielenie protezy w gabinecie / u technika

  • Proteza całkowita na zatrzaskach typu locator ...

  • Proteza całkowita na zatrzaskach typu locator ...

  • Wymiana wkładek retencyjnych w zatrzaskach typ...

  • Licówka kopozytowa

  • Licówka pełnoceramiczna

  • Licówka bez oszlifowania zęba

  • Wkład koronowo – korzeniowy

  • Wkład koronowy składany

  • Wkład koronowy

  • Wkład z włókna szklanego

  • Wyjęcie wkładu koronowo – korzeniowego

  • Zacementowanie wkładu/korony

  • Zdjęcie/ zbicie korony

  • Szyna relaksacyjna

  • Indywidualna szyna do wybielania zębów

  • Stomatologia zachowawcza jedna powierzchnia/dw...

  • Odbudowa na ćwieku anker

  • Licówka kompozytowa( gabinetowa)

  • Odbudowa zęba mod

  • Opatrunek

  • Znieczulenie nasiękowe/przewodowe

  • Zszynowanie zębów

  • Zdjęcie rtg

  • Wypełnienie

  • Opatrunek

  • Lapis

  • ​​lakowanie od zęba

  • Trzy powierzchnie

  • Odbudowa na ćwieku anker

  • Licówka kompozytowa( gabinetowa)

  • Odbudowa zęba mod

  • Opatrunek

  • Znieczulenie: – nasiękowe – przewodowe

  • Zszynowanie zębów

  • Zdjęcie rtg

  • Skaling (usuwanie kamienia)

  • Piaskowanie

  • Lakierowanie- lakierem fluorowym

  • Lakierowanie jednego zęba lakierem fluorowym

  • Polishing (polerowanie)

  • Fluoryzacja- pianką fluorową

  • Płukanie kieszonki dziąsłowejprzy pełnej higie...

  • Lakowanie od zęba

  • Wybielanie zębów gabinetowe

  • Wybielanie zębów nakładkowe

  • Wybielanie martwego zęba

  • Dewitalizacja zęba

  • Lecznie kanałowe

  • Reendo (powtórne leczenie kanałowe)

  • Implant bego z koroną na metalu

  • Implant bego z koroną na cyrkonie


Zobacz nasze prace

Opinie