Czego szukasz?
Gdzie?
Kiedy?
Anam Klinika Stomatologiczna
Dzika 19/23, 00-172, Warszawa, Śródmieście

Anam Klinika Stomatologiczna

Dzika 19/23, 00-172, Warszawa, Śródmieście

Usługi


  • Scaling ultradźwiękowy

  • Pobranie wycisku

  • Periodontologia

  • Konsultacja stomatologiczna

  • Pedodoncja

  • Ekstrakcja zęba

  • Protetyka

  • Zdjęcie pantomograficzne

  • Zdjęcie rtg zębowe

  • Zdjęcie rtg zgryzowo-skrzydłowe

  • Telerentgenogram

  • Wymaz z błony śluzowej

  • Badanie histopatologiczne

  • Test PET

  • Usunięcie osadu

  • Piaskowanie

  • Fluoryzacja

  • Wybielanie jednoseansowe

  • Wybielanie nakładkowe

  • Wybielanie zęba martwego

  • Znieczulenie

  • Wypełnienie kompozytowe

  • Wypełnienie amalgamatowe

  • Licówka kompozytowa

  • Zastosowanie ćwieka

  • Opracowanie kanałów

  • Rewizja leczenia endodontycznego

  • Wypełnienie kanałów

  • Wypełnienie kanału tymczasowe

  • Uszczelnienie bruzd

  • Zabieg remineralizacji

  • Wypełnienie kompozytowe

  • Wypełnienie amalgamatowe

  • Amputacja przyżyciowa

  • Amputacja mortalna

  • Wypełnienie kanału w zębie mlecznym

  • Ekstrakcja zęba mlecznego zresorbowanego

  • Ekstrakcja zęba mlecznego niezresorbowanego

  • Unieruchomienie zębów po urazie

  • Pobranie zgryzu konstrukcyjnego

  • Analiza radiologiczna i plan leczenia

  • Aparat ortodontyczny ruchomy

  • Aparat ortodontyczny stały

  • Aparat stały fragmentaryczny

  • Płytka Nance`a

  • Hyrax

  • Pendulum

  • Maska Twarzowa

  • Rotator trzonowców

  • Aparat ortodontyczny retencyjny

  • Szyna retencyjna

  • Kontrola aparatu

  • Naprawa aparatu

  • Zdjęcie aparatu

  • Przyklejenie dodatkowego zamka

  • Utrzymywacz przestrzeni

  • Szyna relaksacyjna ortodontyczna

  • Ochraniacz sportowy

  • Implant ortodontyczny

  • Scaling ultradźwiękowy

  • Terapia SRP / FMD

  • Kiretaż

  • Zabieg płatowy z użyciem biomateriału

  • Plastyka wędzidełka wargi

  • Pogłębienie przedsionka

  • Poszerzenie strefy dziąsła

  • Chirurgiczne leczenie recesji

  • Kontrola po zabiegu

  • Szynowanie

  • Korekta zwarcia

  • Usunięcie zmian na błonie śluzowej

  • Chirurgiczne usunięcie zębów zatrzymanych

  • Plastyka połączenia ustno - zatokowego

  • Nacięcie ropnia

  • Wyłuszczenie torbieli

  • Resekcja wierzchołka

  • Hemisekcja

  • Szycie

  • Plastyka wędzidełka

  • Plastyka wyrostka

  • Chirurgiczne odsłonięcie zęba zatrzymanego

  • Podniesienie dna zatoki szczękowej

  • Augmentacja wyrostka

  • Implant

  • Odsłonięcie implantu

  • Narkoza


Zobacz nasze prace

Opinie