Senegalese twist
Oklahoma
When?

Senegalese Twist in Oklahoma (1)