Brwi I Rzęsy Czerwionka-Leszczyny (60)

Mapa
 • Usługa mobilna

  STREFA PIĘKNOŚCI

  9.8 km aleja Wojska Polskiego, 4d/8, 44-240, Żory

  Powiększenie ust

  550,00 zł
  30min

  Mezoterapia igłowa okolica oka RRS HA

  150,00 zł
  30min

  Mezoterapia igłowa okolica oka Dermaheal Eyebag So

  200,00 zł
  30min
 • Usługa mobilna

  Fiori Dolci Gabinet Kosmetyki Naturalnej

  10.5 km 44-200, Rybnik

  Laminacja brwi

  Usługa mobilna
  110,00 zł
  50min

  Japoński masaż twarzy kobido

  Usługa mobilna
  160,00 zł
  1g 10min

  Masaz Ajurwedyjski Twarzy Cieplymi Stemplami

  Usługa mobilna
  160,00 zł
  1g
 • Usługa mobilna

  Instytut Beauty oraz Odnowy Biologicznej I Masażu

  1.6 km Leśna 40B, Stanowice 10 Km za Żorami, 4km od Orzesza, 44-237, Czerwionka-Leszczyny

  Mezoterapia mikroigłowa

  175,00 zł
  45min

  henna rzęs Plus Regulacja

  55,00 zł
  20min

  HIFU Cała twarz

  Zaoszczędź do 25%
  850,00 zł 637,50 zł
  45min
 • Art&Beauty Lashes - Natalia Sobeczko

  1.6 km Aleja Jana Pawła II, 7, 44-230, Czerwionka-Leszczyny

  Farbowanie rzęs

  30,00 zł
  30min

  Założenie rzęs - delikatne objętości 2-3D

  170,00 zł
  2g

  Założenie rzęs - średnie objętości 4-6D

  180,00 zł
  2g
 • JK Jakubowska Klaudia - Kosmetologia Estetyczna & Makijaż Permanentny

  1.3 km Strażacka, 4, 44-230, Czerwionka-Leszczyny

  Makijaż permanentny brwi

  699,00 zł
  3g

  Odświeżenie makijażu permanentnego do 1,5 roku

  449,00 zł
  2g

  Odświeżenie makijażu permanentnego do 2,5 roku

  549,00 zł
  2g 30min
 • Manikosmetyka

  3.1 km Ligonia 8, 44-238, Czerwionka-Leszczyny

  French konstrukcyjny, fantazy french, współczes...

  French konstrukcyjny, fantazy french, współczesne kształty Jeżeli klientka przychodzi ze zdjęciem inspiracji paznokci, cena jest do ustalenia w zależności od stopnia zaawansowania zdobienia.
  300,00 zł
  3g

  Hybryda/żel na naturalnej długości

  120,00 zł
  1g 30min

  Manicure EXPRESS

  Dla zabieganych mam lub kobiet które cenią sobie swój czas. Stylizacja jest wykonana na naturalnych swoich paznokciach bazą nude lub kolorem kryjącym na jedną warstwę.
  120,00 zł
  1g
 • Anna Mijała Kosmetolog

  1.8 km 3 Maja, 1A, 44-230, Czerwionka-Leszczyny

  zabieg dobrany do potrzeb skóry - I stopnia PCA

  300,00 zł
  1g

  Mezoterapia igłowa - twarz

  400,00 zł+
  1g 20min

  Mezoterapia igłowa - twarz, szyja

  440,00 zł+
  1g 30min
 • Usługa mobilna

  Dominika Dymek Makeup

  22.0 km Mikołaja Kopernika 3, 43-100, Tychy

  Makijaż okolicznościowy/wieczorowy

  200,00 zł
  1g 30min

  Makijaż próbny ślubny

  Makijaż próbny wykonujemy najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym makijażem ślubnym. Makijaż ślubny musi być poprzedzony makijażem próbnym. W celu umówienia się na makijaż ślubny oraz próbny bardzo proszę o kontakt telefoniczny.
  270,00 zł
  2g

  Makijaż ślubny

  270,00 zł
  1g 30min
 • Sylvi Beauty

  3.0 km Ligonia, 12, 44-238, Czerwionka-Leszczyny

  Laminacja,lifting rzęs+henna+keratyna

  Lifting rzęs to zabieg podniesienia i podkręcenia rzęs, który daje trwały, naturalny efekt. Polecany jest kobietom, których rzęsy rosną w linii prostej, są cienkie, rzadkie i trudno zmienić to przy pomocy zalotki i tuszu
  100,00 zł
  50min

  Makijaż permanentny brwi

  499,00 zł
  2g 30min

  Makijaż permanentny ust

  Podkreślenie urody, wyrównanie asymetrii ust to niektóre rezultaty makijażu permanentnego. Makijaż permanentny jest to zabieg kosmetyczny, polegający na wprowadzeniu cienką igłą pigmentu
  499,00 zł
  3g
 • Usługa mobilna

  Piękniejsza Beata Kowalska

  18.1 km Podleska 31, 5, 43-190, Mikołów, Mokre

  Makijaż ślubny

  Zaoszczędź do 20%
  350,00 zł 280,00 zł
  1g 30min

  Makijaż próbny

  Zaoszczędź do 20%
  300,00 zł 240,00 zł
  2g 10min

  Makijaż odmładzający

  Zaoszczędź do 20%
  300,00 zł 240,00 zł
  1g 30min
 • AP Kosmetologia Anna Papiernik

  3.6 km Mostowa 2, 44-238, Czerwionka-Leszczyny

  Eksfoliacja kwasami twarz/twarz, szyja, dekolt

  129,00 zł
  1g

  Kwas medyczny + mezoterapia mikroigłowa

  350,00 zł
  1g 30min

  Mezoterapia mikroigłowa

  249,00 zł+
  1g 15min
 • Usługa mobilna

  Kinga Siekierka Beauty&Permanent Make Up

  29.2 km Stanisława Moniuszki 20, Nr 003, lokal na parterze, 41-902, Bytom

  Szkolenie Makijaż Dzienny

  400,00 zł
  2g

  Szkolenie Makijaż Dzienny i Podstawy Wieczorowego

  550,00 zł
  3g 30min

  Makijaż permanentny brwi

  Makijaż permanentny , wykonywany najnowszą techniką pigmentacji która polega na wprowadzeniu pigmenty bardzo płytko pod skórę, dzięki czemu brwi wyglądają bardzo naturalnie. Nowa technika pozwala nam również na maksymalne zminimalizowanie dyskomfortu podczas pigmentacji
  700,00 zł
  3g 30min
 • Glam Room Strefa Urody

  2.0 km ks. Adolfa Pojdy 166A, 44-238, Czerwionka-Leszczyny

  Depilacja laserowa jedna partia

  150,00 zł
  30min

  Konsultacje

  Darmowa
  15min

  Manicure klasyczny z malowaniem

  60,00 zł
  1g
 • Usługa mobilna

  PannaFu makeup

  21.8 km 40-748, Katowice

  Makijaż okolicznościowy

  Usługa mobilna
  200,00 zł
  1g 30min

  Makijaż do sesji biznesowej

  Usługa mobilna
  150,00 zł
  40min

  Makijaż ślubny

  Usługa mobilna
  200,00 zł
  2g
 • Usługa mobilna

  "Fajnie, że Jesteś" Studio Urody Klaudia Szweda

  17.0 km Podleśna 2b, 44-293, Gaszowice

  Założenie rzęs 2/3 D

  130,00 zł
  2g 30min

  Korekta rzęs 2/3 D

  110,00 zł
  1g 30min

  Założenie rzęs 4/5 D

  150,00 zł
  2g 30min
 • Beauty Time

  2.0 km 3 Maja 12, 44-230, Czerwionka-Leszczyny

  Konsultacja z linergistką i rysunek projektowy

  Darmowa
  1g

  Konsultacja w sprawie doboru odpowiedniego zabiegu

  Konsultacja polega na przeprowadzeniu wywiadu z klientką oraz dobraniu odpowiedniego zabiegu.
  Darmowa
  45min

  Mezoterapia Igłowa

  Me­zo­te­ra­pia igło­wa (lub ina­czej: in­iek­cyj­na) jest jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych za­bie­gów me­dy­cy­ny es­te­tycz­nej. Po­le­ga na do­star­cza­niu do skó­ry wła­ści­wej kwa­su hia­lu­ro­no­we­go oraz sub­stan­cji od­żyw­czych, ta­kich jak wi­ta­mi­ny, ami­no­kwa­sy, mi­kro­ele­men­ty czy pep­ty­dy bio­mi­me­tycz­ne. Od­by­wa się to za po­mo­cą in­iek­cji, czy­li przy uży­ciu strzy­kaw­ki i igły. Dzię­ki te­mu skład­ni­ki ak­tyw­ne sto­so­wa­nych pre­pa­ra­tów po­da­wa­ne są od ra­zu bez­po­śred­nio do miejsc, któ­re te­go po­trze­bu­ją. W me­dy­cy­nie es­te­tycz­nej wy­ko­rzy­stu­je się naj­czę­ściej go­to­we pre­pa­ra­ty do me­zo­te­ra­pii, pro­du­ko­wa­ne pod ką­tem li­kwi­da­cji kon­kret­ne­go pro­ble­mu, np. kok­taj­le lecz­ni­cze, re­ge­ne­ru­ją­ce, od­żyw­cze i prze­ciw­zmarszcz­ko­we. Na czym po­le­ga za­bieg? Za­bieg me­zo­te­ra­pii po­le­ga na sto­sun­ko­wo gę­stym śród­skór­nym po­da­wa­niu ma­łych da­wek sub­stan­cji od­żyw­czych w wy­bra­ne oko­li­ce twa­rzy lub in­ne czę­ści cia­ła, któ­re chce­my pod­dać re­wi­ta­li­za­cji. Pod­czas jed­ne­go za­bie­gu po­wsta­ją dzie­siąt­ki ma­łych gru­dek, w któ­rych zde­po­no­wa­ny jest pre­pa­rat. Grud­ki te, po­dob­nie jak śla­dy po wkłu­ciach zni­ka­ją. Skład­ni­ki ak­tyw­ne pre­pa­ratu ule­ga­ją cał­ko­wi­te­mu wch­ło­nię­ciu. Na­wil­ża­ją przy tym i od­ży­wia­ją skó­rę dzia­ła­jąc pro­fi­lak­tycz­nie i sty­mu­lu­jąc ją do re­ge­ne­ra­cji i re­wi­ta­li­za­cji. Me­zo­te­ra­pia igło­wa po­wo­du­je: ujędr­nie­nie i na­pię­cie skó­ry głę­bo­kie na­wil­że­nie skó­ry spły­ce­nie zmarsz­czek po­gru­bie­nie na­skór­ka i po­pra­wa je­go funk­cji roz­ja­śnie­nie prze­bar­wień re­duk­cję ce­lu­li­tu i tkan­ki tłusz­czo­wej zmniej­sze­nie zmian trą­dzi­ko­wych wzmoc­nie­nie cer na­czy­nio­wych Za­bieg me­zo­te­ra­pii nie wy­ma­ga spe­cjal­ne­go przy­go­to­wa­nia przed wi­zy­tą. Nie po­wo­du­je nadw­raż­li­wo­ści na słoń­ce i mo­że być sto­so­wa­ny przez ca­ły rok. Me­zo­te­ra­pia mo­że być wy­ko­ny­wa­na przy każ­dym ty­pie skó­ry, rów­nież wte­dy, gdy skó­ra jest bar­dzo cien­ka i de­li­kat­na. To ide­al­ny za­bieg dla ko­biet i męż­czyzn, któ­rzy pra­gną w szyb­ki spo­sób od­mło­dzić swo­ją skó­rę i nadać jej dru­giej mło­do­ści.
  150,00 zł+
  1g
 • Babski Warsztat

  2.6 km Mieszka I, 2, 44-238, Czerwionka-Leszczyny

  Paznokcie żelowe - przedłużanie (założenie)

  140,00 zł+
  1g 30min

  Uzupełnianie paznokci żelowych

  120,00 zł
  1g 30min

  Manicure hybrydowy z bazą żelową

  110,00 zł
  1g
 • Usługa mobilna

  Kinga Nytko Makeup & Brows

  11.7 km Orzepowicka 4c, 44-217, Rybnik

  Makijaż okolicznościowy

  200,00 zł
  1g 15min

  Makijaż ślubny

  230,00 zł
  1g 30min

  Makijaż ślubny próbny

  230,00 zł
  1g 30min
 • Usługa mobilna

  M Studio Marta Ochman

  18.1 km Ignacego Daszyńskiego 20, 1 (mieszkanie na parterze), 44-100, Gliwice

  Koloryzacja (henna/ farbka) brwi + regulacja

  100,00 zł
  1g

  Laminacja brwi+ koloryzacja + regulacja

  160,00 zł
  1g

  Laminacja brwi + regulacja

  120,00 zł
  1g
 • Usługa mobilna

  „Piękno od ręki” Beauty Salon

  21.1 km Powstańców Śląskich, 12a, 44-300, Wodzisław Śląski

  Mycie włosów

  Zaoszczędź do 10%
  30,00 zł 27,00 zł
  1g

  Mycie włosów +modelowanie

  Zaoszczędź do 10%
  100,00 zł 90,00 zł
  1g

  Pakiet 6x mycie włosów + modelowanie

  Zaoszczędź do 10%
  250,00 zł 225,00 zł
  1g