Medycyna Estetyczna Czerwionka-Leszczyny (33)

Mapa
 • Usługa mobilna

  Instytut Beauty oraz Odnowy Biologicznej I Masażu

  1.6 km Leśna 40B, Stanowice 10 Km za Żorami, 4km od Orzesza, 44-237, Czerwionka-Leszczyny

  Leczenie oddechem i ruchem

  150,00 zł
  1g 5min

  Gimnastyka lecznicza

  140,00 zł
  45min

  Mezoterapia mikroigłowa

  175,00 zł
  45min
 • Usługa mobilna

  STREFA PIĘKNOŚCI

  9.8 km aleja Wojska Polskiego, 4d/8, 44-240, Żory

  Powiększenie ust

  550,00 zł
  30min

  Mezoterapia igłowa okolica oka RRS HA

  150,00 zł
  30min

  Mezoterapia igłowa okolica oka Dermaheal Eyebag So

  200,00 zł
  30min
 • Usługa mobilna

  NaturalnaOla - terapie twarzy i ciała, masaże odmładzająco - liftingujące, FaceLift, Kobido

  22.1 km Piotra Niedurnego 47A, 2, 41-709, Ruda Śląska

  Japoński masaż ciała 3D - plecy, brzuch, biust

  280,00 zł
  1g 20min

  Japoński masaż ciała 3D - plecy, pośladki, nogi

  280,00 zł
  1g 20min

  Japoński masaż ciała 3D - całe ciało

  420,00 zł
  2g 15min
 • Usługa mobilna

  Lakszmi kosmetologia estetyczna

  17.7 km Zygmunta Starego 9, 44-100, Gliwice

  Manicure

  Zaoszczędź do 13%
  90,00 zł 78,30 zł
  50min

  Manicure hybrydowy

  Zaoszczędź do 13%
  120,00 zł+ 104,40 zł+
  1g 20min

  Paznokcie żelowe

  Zaoszczędź do 13%
  130,00 zł+ 113,10 zł+
  1g 45min
 • Glam Room Strefa Urody

  2.0 km ks. Adolfa Pojdy 166A, 44-238, Czerwionka-Leszczyny

  Depilacja laserowa jedna partia

  150,00 zł
  30min

  Konsultacje

  Darmowa
  15min

  Manicure klasyczny z malowaniem

  60,00 zł
  1g
 • Beauty Time

  2.0 km 3 Maja 12, 44-230, Czerwionka-Leszczyny

  Konsultacja z linergistką i rysunek projektowy

  Darmowa
  1g

  Konsultacja w sprawie doboru odpowiedniego zabiegu

  Konsultacja polega na przeprowadzeniu wywiadu z klientką oraz dobraniu odpowiedniego zabiegu.
  Darmowa
  45min

  Mezoterapia Igłowa

  Me­zo­te­ra­pia igło­wa (lub ina­czej: in­iek­cyj­na) jest jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych za­bie­gów me­dy­cy­ny es­te­tycz­nej. Po­le­ga na do­star­cza­niu do skó­ry wła­ści­wej kwa­su hia­lu­ro­no­we­go oraz sub­stan­cji od­żyw­czych, ta­kich jak wi­ta­mi­ny, ami­no­kwa­sy, mi­kro­ele­men­ty czy pep­ty­dy bio­mi­me­tycz­ne. Od­by­wa się to za po­mo­cą in­iek­cji, czy­li przy uży­ciu strzy­kaw­ki i igły. Dzię­ki te­mu skład­ni­ki ak­tyw­ne sto­so­wa­nych pre­pa­ra­tów po­da­wa­ne są od ra­zu bez­po­śred­nio do miejsc, któ­re te­go po­trze­bu­ją. W me­dy­cy­nie es­te­tycz­nej wy­ko­rzy­stu­je się naj­czę­ściej go­to­we pre­pa­ra­ty do me­zo­te­ra­pii, pro­du­ko­wa­ne pod ką­tem li­kwi­da­cji kon­kret­ne­go pro­ble­mu, np. kok­taj­le lecz­ni­cze, re­ge­ne­ru­ją­ce, od­żyw­cze i prze­ciw­zmarszcz­ko­we. Na czym po­le­ga za­bieg? Za­bieg me­zo­te­ra­pii po­le­ga na sto­sun­ko­wo gę­stym śród­skór­nym po­da­wa­niu ma­łych da­wek sub­stan­cji od­żyw­czych w wy­bra­ne oko­li­ce twa­rzy lub in­ne czę­ści cia­ła, któ­re chce­my pod­dać re­wi­ta­li­za­cji. Pod­czas jed­ne­go za­bie­gu po­wsta­ją dzie­siąt­ki ma­łych gru­dek, w któ­rych zde­po­no­wa­ny jest pre­pa­rat. Grud­ki te, po­dob­nie jak śla­dy po wkłu­ciach zni­ka­ją. Skład­ni­ki ak­tyw­ne pre­pa­ratu ule­ga­ją cał­ko­wi­te­mu wch­ło­nię­ciu. Na­wil­ża­ją przy tym i od­ży­wia­ją skó­rę dzia­ła­jąc pro­fi­lak­tycz­nie i sty­mu­lu­jąc ją do re­ge­ne­ra­cji i re­wi­ta­li­za­cji. Me­zo­te­ra­pia igło­wa po­wo­du­je: ujędr­nie­nie i na­pię­cie skó­ry głę­bo­kie na­wil­że­nie skó­ry spły­ce­nie zmarsz­czek po­gru­bie­nie na­skór­ka i po­pra­wa je­go funk­cji roz­ja­śnie­nie prze­bar­wień re­duk­cję ce­lu­li­tu i tkan­ki tłusz­czo­wej zmniej­sze­nie zmian trą­dzi­ko­wych wzmoc­nie­nie cer na­czy­nio­wych Za­bieg me­zo­te­ra­pii nie wy­ma­ga spe­cjal­ne­go przy­go­to­wa­nia przed wi­zy­tą. Nie po­wo­du­je nadw­raż­li­wo­ści na słoń­ce i mo­że być sto­so­wa­ny przez ca­ły rok. Me­zo­te­ra­pia mo­że być wy­ko­ny­wa­na przy każ­dym ty­pie skó­ry, rów­nież wte­dy, gdy skó­ra jest bar­dzo cien­ka i de­li­kat­na. To ide­al­ny za­bieg dla ko­biet i męż­czyzn, któ­rzy pra­gną w szyb­ki spo­sób od­mło­dzić swo­ją skó­rę i nadać jej dru­giej mło­do­ści.
  150,00 zł+
  1g
 • Manikosmetyka

  3.1 km Ligonia 8, 44-238, Czerwionka-Leszczyny

  French konstrukcyjny, fantazy french, współczes...

  French konstrukcyjny, fantazy french, współczesne kształty Jeżeli klientka przychodzi ze zdjęciem inspiracji paznokci, cena jest do ustalenia w zależności od stopnia zaawansowania zdobienia.
  300,00 zł
  3g

  Hybryda/żel na naturalnej długości

  120,00 zł
  1g 30min

  Manicure EXPRESS

  Dla zabieganych mam lub kobiet które cenią sobie swój czas. Stylizacja jest wykonana na naturalnych swoich paznokciach bazą nude lub kolorem kryjącym na jedną warstwę.
  120,00 zł
  1g
 • AP Kosmetologia Anna Papiernik

  3.6 km Mostowa 2, 44-238, Czerwionka-Leszczyny

  Eksfoliacja kwasami twarz/twarz, szyja, dekolt

  129,00 zł
  1g

  Kwas medyczny + mezoterapia mikroigłowa

  350,00 zł
  1g 30min

  Mezoterapia mikroigłowa

  249,00 zł+
  1g 15min
 • JK Jakubowska Klaudia - Kosmetologia Estetyczna & Makijaż Permanentny

  1.3 km Strażacka, 4, 44-230, Czerwionka-Leszczyny

  Makijaż permanentny brwi

  Zaoszczędź do 15%
  699,00 zł 594,15 zł
  3g

  Odświeżenie makijażu permanentnego do 1,5 roku

  449,00 zł
  2g

  Odświeżenie makijażu permanentnego do 2,5 roku

  549,00 zł
  2g 30min
 • HOLISTIC SPA- Gabinet masażu i fizjoterapii

  2.1 km Księdza Adolfa Pojdy 162, 44-238, Czerwionka-Leszczyny

  Japoński masaż twarzy KOBIDO

  KOBIDO - to niepowtarzalna forma sztuki masaż, która oznacza “ Starożytną drogę do piękna”. Jest jednym z najstarszych masaży na świecie. Poprzez swoją złożoność i intensywność technik działa na głębszych warstwach naszej skóry i mięśni twarzy.
  200,00 zł
  1g 15min

  Masaż 3 D Fusion

  Połączenie niezwykłej skuteczności z łagodnością. 3D Fusion to nieinwazyjny, ale efektywny masaż kształtujący kontur twarzy. Specjalnie opracowana technika składa się z trzech etapów: łagodnego drenażu, dzięki któremu usuwane są obrzęki i toksyny; masażu relaksacyjnego, który rozluźnia tkanki i wygładza zmarszczki; głębokiego, manualnego oddziaływania na mięśnie. Ostatni etap realnie wpływa na ukrwienie, rozluźnienie i jędrność skóry. Twarz pod wpływem tego zabiegu uzyskuje piękny, zdrowy odcień, staje się promienna, aksamitnie gładka i wyraźnie odmłodzona.
  140,00 zł
  1g

  Masaż Hiszpański QUIRO

  Terapia wymierzona wprost w obszary skóry najbardziej narażone na powstawanie zmarszczek. Podczas masażu naskórek ujędrnia się, napina i wygładza. Specjalne techniki, opracowane zostały tak, aby stymulować procesy głęboko wewnątrz tkanek. Zabieg poprzedzony jest dokładnym peelingiem skóry, co znacznie zwiększa jego pozytywne działanie. Zmęczona, sucha i szara cera pod wpływem wprawnego dotyku przemieni się w skórę pełną blasku. Wspieraj lub przywracaj młodość bez skalpela. Przekonaj się o działaniu Quiro.
  120,00 zł
  50min
 • Usługa mobilna

  Makeup Beauty House Katarzyna Powała

  7.3 km Gliwicka, 6a, 43-180, Orzesze, Zawada

  Makijaż wieczorowy

  200,00 zł
  1g 30min

  Makijaż ślubny

  220,00 zł
  1g 30min

  Lekcja makijażu

  399,00 zł+
  4g
 • Usługa mobilna

  Dominika Dymek Makeup

  22.0 km Mikołaja Kopernika 3, 43-100, Tychy

  Makijaż okolicznościowy/wieczorowy

  200,00 zł
  1g 30min

  Makijaż próbny ślubny

  Makijaż próbny wykonujemy najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym makijażem ślubnym. Makijaż ślubny musi być poprzedzony makijażem próbnym. W celu umówienia się na makijaż ślubny oraz próbny bardzo proszę o kontakt telefoniczny.
  270,00 zł
  2g

  Makijaż ślubny

  270,00 zł
  1g 30min
 • Sylvi Beauty

  3.0 km Ligonia, 12, 44-238, Czerwionka-Leszczyny

  Laminacja,lifting rzęs+henna+keratyna

  Lifting rzęs to zabieg podniesienia i podkręcenia rzęs, który daje trwały, naturalny efekt. Polecany jest kobietom, których rzęsy rosną w linii prostej, są cienkie, rzadkie i trudno zmienić to przy pomocy zalotki i tuszu
  100,00 zł
  50min

  Makijaż permanentny brwi

  499,00 zł
  2g 30min

  Makijaż permanentny ust

  Podkreślenie urody, wyrównanie asymetrii ust to niektóre rezultaty makijażu permanentnego. Makijaż permanentny jest to zabieg kosmetyczny, polegający na wprowadzeniu cienką igłą pigmentu
  499,00 zł
  3g
 • Usługa mobilna

  ESTETYCZNA Bielsko Biała

  44.0 km Michałowicza, 12, 43-300, Bielsko-Biała

  Kurs/Szkolenie Basic Powiększanie Ust na płasko

  1 199,00 zł
  6g

  Kurs/Szkolenie Przedłużania rzęs BASIC

  799,00 zł
  7g

  KursPrzedłużania Rzęs Metody Objętościowe

  1 099,00 zł
  7g
 • Usługa mobilna

  ALTORIA Strefa Urody

  10.0 km Łony 7a, I piętro Wjazd do budynku między bankiem a cukiernia, 44-200, Rybnik

  Lifting rzęs + kreatyna + henna

  125,00 zł
  1g 15min

  Oczyszczanie Wodorowe 6 W1

  199,00 zł
  1g 15min

  Akrylożel górne formy - uzup. do 3 tyg DUAL FORM

  120,00 zł
  1g 20min
 • Usługa mobilna

  Kinga Siekierka Beauty&Permanent Make Up

  29.2 km Stanisława Moniuszki 20, Nr 003, lokal na parterze, 41-902, Bytom

  Szkolenie Makijaż Dzienny

  400,00 zł
  2g

  Szkolenie Makijaż Dzienny i Podstawy Wieczorowego

  550,00 zł
  3g 30min

  Makijaż permanentny brwi

  Makijaż permanentny , wykonywany najnowszą techniką pigmentacji która polega na wprowadzeniu pigmenty bardzo płytko pod skórę, dzięki czemu brwi wyglądają bardzo naturalnie. Nowa technika pozwala nam również na maksymalne zminimalizowanie dyskomfortu podczas pigmentacji
  700,00 zł
  3g 30min
 • Usługa mobilna

  Mateusz Wąsikiewicz Aesthetics

  46.4 km aleja Armii Krajowej 190/25, 43-316, Bielsko-Biała

  Henna pudrowa + regulacja

  Zaoszczędź do 15%
  210,00 zł 178,50 zł
  45min

  Makijaż permanentny brwi metodą soft ombré pudrowa

  Zaoszczędź do 15%
  900,00 zł 765,00 zł
  2g

  Makijaż permanentny brwi efekt naturalny

  Zaoszczędź do 15%
  900,00 zł 765,00 zł
  2g
 • Usługa mobilna

  Gabinet Ambrozja

  10.7 km św. Józefa, 34, 44-217, Rybnik

  Refleksoterapia twarzy

  180,00 zł
  1g 15min

  Hydrabrazja

  220,00 zł+
  1g 30min

  Peeling kawitacyjny

  120,00 zł
  1g
 • Usługa mobilna

  Kinga Nytko Makeup & Brows

  11.7 km Orzepowicka 4c, 44-217, Rybnik

  Makijaż okolicznościowy

  200,00 zł
  1g 15min

  Makijaż ślubny

  230,00 zł
  1g 30min

  Makijaż ślubny próbny

  230,00 zł
  1g 30min
 • Usługa mobilna

  med4you

  17.6 km Jedności 18, 1, 44-119, Gliwice

  Dodatkowe znieczulenie

  20,00 zł
  30min

  Bon upominkowy

  Zmienna
  30min

  Lipoliza iniekcyjna podbródka

  220,00 zł
  20min