Czego szukasz?
Oleśnica
Kiedy?

Inni Oleśnica (68)

Filtry i Lokalizacja • 1
Mapa
 • Salon fryzjerski METAMORFOZA Judyta Wielosik

  494 m Bociania 1-3, 56-400, Oleśnica

  Architektura + Farbowanie brwi

  50,00 zł
  40min

  depilacja wąsika

  20,00 zł
  15min

  Zdobienie- syrenka ,pyłki,folia etc.

  10,00 zł
  10min
 • Studio Beauty Look

  25.2 km ulica Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego 74, 50-315, Wrocław, Śródmieście

  Ściągnięcie rzęs z innego salonu przed zabiegiem

  20,00 zł
  20min

  Express przedłużanie rzęs 1:1

  120,00 zł
  1g

  Express przedłużanie rzęs 1-2:1 mix

  140,00 zł
  1g
 • JK Lovely Nails i JK Beauty Clinic

  27.7 km ulica Legnicka 17/51 ( 6 PIĘTRO ), 53-672, Wrocław

  Geneo - Bezpłatna konsultacja

  Nie wiesz jaki zabieg będzie idealny dla Ciebie? Umów się na bezpłatną konsultację, która trwa do 15 min.
  Bezpłatna
  15min

  GENEO® Hydrate - twarz i szyja

  WSKAZANIE: SKÓRA SUCHA I MATOWA DZIAŁANIE: Odżywia i oczyszcza skórę sucha i matową. Nadaje jej zdrowego i naturalnego blasku oraz dogłębnie nawilża.
  250,00 zł
  50min

  GENEO® Illuminate - twarz i szyja

  WSKAZANIE: ROZJAŚNIENIE SKÓRY DZIAŁANIE: Poprawa i wyrównanie kolorytu skóry, rozjaśnienie zmian pigmentacyjnych, wygładzenie struktury skóry, rewitalizacja dająca wyjątkowy efekt odmłodzenia i rozświetlenia
  300,00 zł
  50min
 • Bursztynowa Hair & Beauty

  12.4 km Bursztynowa 33, 55-093, Długołęka - Kamień

  Nadpotliwość - pachy

  Co to jest nadpotliwość? To stan, kiedy organizm wydziela więcej potu niż wynika to z potrzeby utrzymania prawidłowej temperatury ciała. To zaburzenie funkcjonowania gruczołów potowych, które może mieć charakter pierwotny lub wtórny. Pierwotna nadmierna potliwość ma podłoże genetyczne, a osoba z nią borykająca się może przede wszystkim niwelować jej objawy. Nadpotliwość wtórna jest jednym z objawów toczącej się w organizmie choroby. Gdy wyleczymy jej przyczynę, wówczas pozbędziemy się także objawów nadpotliwości. Nadmierne wydzielanie potu pojawia się zwykle na skórze dłoni, stóp, pach i na skórze głowy. Może także wystąpić na powierzchni całego ciała, ale takie przypadki spotyka się zdecydowanie rzadziej. Jak objawia się nadpotliwość? Najwięcej gruczołów potowych występuje na dłoniach i na stopach. Gdy zaczynamy nadmiernie pocić się, to właśnie tam najbardziej zauważalne są objawy tej dolegliwości. Odczuwamy je w postaci wilgotnych, lepkich lub wręcz mokrych powierzchni stóp. Związane to jest z dyskomfortem stóp w obuwiu oraz pojawiającym się po pewnym czasie nieprzyjemnym zapachem. Intensywnie pocące się dłonie mają trudność z utrzymaniem przedmiotów, a nadmierna ilość potu pod pachami powoduje powstanie nieestetycznych plam na ubraniach. Co więcej, zwiększa się nie tylko intensywność pocenia się, ale także w zauważalny sposób pocimy się częściej. Nadmierna potliwość dłoni i stóp – jak skutecznie sobie z nimi radzić? Po­ce­nie się jest na­tu­ral­nym me­cha­ni­zmem re­gu­lu­ją­cym tem­pe­ra­tu­rę ciała. Gdy jed­nak nad­mier­nie po­ci­my się nie­za­leż­nie od tem­pe­ra­tu­ry, wów­czas mamy do czy­nie­nia z nad­po­tli­wo­ścią. O czym to świad­czy? I co naj­waż­niej­sze – jak sobie z tym ra­dzić? Wy­dzie­la­nie potu po­zwa­la utrzy­mać od­po­wied­nią tem­pe­ra­tu­rę or­ga­ni­zmu oraz po­zbyć się nie­któ­rych pro­duk­tów prze­mia­ny ma­te­rii. To ważny me­cha­nizm dla utrzy­ma­nia rów­no­wa­gi we­wnątrz­u­stro­jo­wej. Jeśli za­cho­dzi na opty­mal­nym po­zio­mie, nie po­win­no się go ha­mo­wać. Wy­dzie­la­ny pot na­wil­ża skórę. Mie­sza­jąc się z wy­dzie­li­ną gru­czo­łów ło­jo­wych chro­ni przed nad­mier­nym pa­ro­wa­niem skóry oraz za­bez­pie­cza przez wpły­wem nie­któ­rych czyn­ni­ków ze­wnętrz­nych. Pot jest wy­dzie­la­ny przez gru­czo­ły po­to­we, które zlo­ka­li­zo­wa­ne są na zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści po­wierzch­ni na­szej skóry. Naj­wię­cej gru­czo­łów po­to­wych znaj­du­je się na skó­rze stóp i dłoni. W skład potu wcho­dzą: woda, sól, mi­ne­ra­ły, tłusz­cze, wę­glo­wo­da­ny oraz związ­ki azo­to­we. Pot jest bez­won­ny, za­pach po­ja­wia się, gdy bak­te­rie by­tu­ją­ce na skó­rze za­czy­na­ją roz­kła­dać jego skład­ni­ki. To dla­te­go aro­mat potu u każ­dej osoby jest inny, bo­wiem za­le­ży od skła­du flory bak­te­ryj­nej na po­wierzch­ni skóry. Jak radzić sobie z nadpotliwością? W sytuacji, gdy nadmierne pocenie się wynika z rozwijającej się choroby, wówczas należy zająć się leczeniem bezpośredniej przyczyny. Gdy jednak skłonność do nadpotliwości wynika z czynników dziedzicznych, możemy jedynie próbować niwelować jej objawy i zahamować ten proces. Jakie są sposoby na nadmierne pocenie się? uśpienie gruczołow przez wstrzyknięcie toksyny botulinowej w okolice problemu. cena zabiegu uzależniona jest od ilości jednostek które zastosowana na miejsce zabiegowe
  1 200,00 zł+
  50min

  Zmarszczki "królicze" na nosie

  Czym są zmarszczki bocznych powierzchni nosa? Zmarszczki te są czasem nazywane “zmarszczkami królika”. Ta potoczna nazwa dobrze oddaje ich charakter. Zmarszczki bocznych powierzchni nosa to fałdy skóry ujawniające się podczas marszczenia nosa. Są to typowe zmarszczki mimiczne. Bardzo rzadko staą się statyczne i są widoczne stale. Jak można zlikwidować te zmarszczki? Zmarszczki bocznej powierzchni nosa można wygładzić stosując toksynę botulinową, czyli popularnie botoks. Botoks to nazwa zwyczajowa dla zabiegu ostrzykiwania zmarszczek preparatem toksyny botulinowej. Ostrzykiwanie zmarszczek mimicznych to zabieg małoinwazyjny. Daje niezawodne efekty. Cena zabiegu uzależniona jest od ilości jednostek zastosowanego prepataratu
  300,00 zł+
  20min

  Nadpotliwość - stopy

  Co to jest nadpotliwość? To stan, kiedy organizm wydziela więcej potu niż wynika to z potrzeby utrzymania prawidłowej temperatury ciała. To zaburzenie funkcjonowania gruczołów potowych, które może mieć charakter pierwotny lub wtórny. Pierwotna nadmierna potliwość ma podłoże genetyczne, a osoba z nią borykająca się może przede wszystkim niwelować jej objawy. Nadpotliwość wtórna jest jednym z objawów toczącej się w organizmie choroby. Gdy wyleczymy jej przyczynę, wówczas pozbędziemy się także objawów nadpotliwości. Nadmierne wydzielanie potu pojawia się zwykle na skórze dłoni, stóp, pach i na skórze głowy. Może także wystąpić na powierzchni całego ciała, ale takie przypadki spotyka się zdecydowanie rzadziej. Jak objawia się nadpotliwość? Najwięcej gruczołów potowych występuje na dłoniach i na stopach. Gdy zaczynamy nadmiernie pocić się, to właśnie tam najbardziej zauważalne są objawy tej dolegliwości. Odczuwamy je w postaci wilgotnych, lepkich lub wręcz mokrych powierzchni stóp. Związane to jest z dyskomfortem stóp w obuwiu oraz pojawiającym się po pewnym czasie nieprzyjemnym zapachem. Intensywnie pocące się dłonie mają trudność z utrzymaniem przedmiotów, a nadmierna ilość potu pod pachami powoduje powstanie nieestetycznych plam na ubraniach. Co więcej, zwiększa się nie tylko intensywność pocenia się, ale także w zauważalny sposób pocimy się częściej. Nadmierna potliwość dłoni i stóp – jak skutecznie sobie z nimi radzić? Po­ce­nie się jest na­tu­ral­nym me­cha­ni­zmem re­gu­lu­ją­cym tem­pe­ra­tu­rę ciała. Gdy jed­nak nad­mier­nie po­ci­my się nie­za­leż­nie od tem­pe­ra­tu­ry, wów­czas mamy do czy­nie­nia z nad­po­tli­wo­ścią. O czym to świad­czy? I co naj­waż­niej­sze – jak sobie z tym ra­dzić? Wy­dzie­la­nie potu po­zwa­la utrzy­mać od­po­wied­nią tem­pe­ra­tu­rę or­ga­ni­zmu oraz po­zbyć się nie­któ­rych pro­duk­tów prze­mia­ny ma­te­rii. To ważny me­cha­nizm dla utrzy­ma­nia rów­no­wa­gi we­wnątrz­u­stro­jo­wej. Jeśli za­cho­dzi na opty­mal­nym po­zio­mie, nie po­win­no się go ha­mo­wać. Wy­dzie­la­ny pot na­wil­ża skórę. Mie­sza­jąc się z wy­dzie­li­ną gru­czo­łów ło­jo­wych chro­ni przed nad­mier­nym pa­ro­wa­niem skóry oraz za­bez­pie­cza przez wpły­wem nie­któ­rych czyn­ni­ków ze­wnętrz­nych. Pot jest wy­dzie­la­ny przez gru­czo­ły po­to­we, które zlo­ka­li­zo­wa­ne są na zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści po­wierzch­ni na­szej skóry. Naj­wię­cej gru­czo­łów po­to­wych znaj­du­je się na skó­rze stóp i dłoni. W skład potu wcho­dzą: woda, sól, mi­ne­ra­ły, tłusz­cze, wę­glo­wo­da­ny oraz związ­ki azo­to­we. Pot jest bez­won­ny, za­pach po­ja­wia się, gdy bak­te­rie by­tu­ją­ce na skó­rze za­czy­na­ją roz­kła­dać jego skład­ni­ki. To dla­te­go aro­mat potu u każ­dej osoby jest inny, bo­wiem za­le­ży od skła­du flory bak­te­ryj­nej na po­wierzch­ni skóry. Jak radzić sobie z nadpotliwością? W sytuacji, gdy nadmierne pocenie się wynika z rozwijającej się choroby, wówczas należy zająć się leczeniem bezpośredniej przyczyny. Gdy jednak skłonność do nadpotliwości wynika z czynników dziedzicznych, możemy jedynie próbować niwelować jej objawy i zahamować ten proces. Jakie są sposoby na nadmierne pocenie się? uśpienie gruczołow przez wstrzyknięcie toksyny botulinowej w okolice problemu. cena zabiegu uzależniona jest od ilości jednostek które zastosowana na miejsce zabiegowe
  1 200,00 zł+
  50min
 • Excellence - Studio Urody

  21.5 km Marca Polo 43A, 51-613, Wrocław, Śródmieście

  Konsultacja Kosmetologiczna

  Bezpłatna
  1g

  Exilis Elite Bruzda Nosowo Wargowa- 1 Zabieg

  150,00 zł
  30min

  Exilis Elite Usta i Okolica Brody - 1 Zabieg

  150,00 zł
  40min
 • Bionika Urody

  22.8 km Rafała Wojaczka 3d, 51-167, Wrocław, Psie Pole

  Konsultacja depilacja LASER MOTUS AX/ PRÓBA LASERA

  Jak przygotować się do konsultacji dotyczącej BEZBOLESNEJ DEPILACJI LASEROWEJ Motus AX: weź ze sobą wszystkie leki, które przyjmujesz, skóra do zabiegu nie powinna być świeżo opalona, przed zabiegiem nie aplikuj żadnych kremów, balsamów, maści, antyperspirantów, pozostaw delikatnie odrośnięte włoski na małym fragmencie, żebyśmy mogły ocenić ich grubość oraz kolor, reszta okolicy może być całkowicie ogolona, do próby lasera przygotuj fragment całkowicie ogolonej skóry, pole około 10cmx 10cm w miejscu gdzie będzie planowany zabieg. Podczas konsultacji wspólnie z kosmetologiem wypełnisz ankietę dotyczącą Twojego stanu zdrowia, nakładanych preparatów na skórę oraz dawkowania leków i suplementów. Po wykluczeniu przeciwwskazań, odpowiedzeniu na wszelkie Twoje pytania, przystąpimy do próby lasera - na małym fragmencie pola skumulujemy odpowiednią dawkę energii, aby sprawdzić reakcję skóry. Jeśli w przeciągu 24-48h skóra zostanie bez zmian, możemy przystąpić do zabiegu DEPILACJI LASEROWEJ MOTUS AX od firmy DEKA.
  50,00 zł
  15min

  BEZBOLESNA DEPILACJA LASEROWA Motus AX

  KUP KARNET 3+1 na bezbolesną depilację laserową Kup 3 zabiegi na jedną partię, zapłać z góry i zyskaj jeden zabieg na tą samą partię. Wykonaj serię zabiegów i ciesz się gładkim ciałem. Po wykorzystaniu karnetu korzystaj z pojedynczych zabiegów ze zniżką. UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ Dowiedz się więcej na naszej stronie https://bionikaurody.pl/oferta/depilacja-laserowa-motus-ax/ Jak przygotować się na zabieg? Pamiętaj, żeby ogolić włoski tuż przed zabiegiem, najlepiej dzień wcześniej. Nie stosuj balsamów na ciało w dniu zabiegu. Pamiętaj o przeciwwskazaniach, ziołowych herbatkach, lekach, nie pij alkoholu 24h przed zabiegiem. Skóra do zabiegu musi być zdrowa i czysta.
  250,00 zł
  20min
  kark
  150,00 zł
  20min
  linia brzucha
  150,00 zł
  20min
  okolice brodawek
  250,00 zł
  20min
  pachy
  250,00 zł
  30min
  KOBIETA pachwiny
  300,00 zł
  40min
  lędźwie
  300,00 zł
  40min
  pośladki
  350,00 zł
  50min
  KOBIETA BIKINI pełne
  400,00 zł
  50min
  KOBIETA BIKINI pełne ze szparą pośladkową
  650,00 zł
  1g
  BIKINI + PACHY
  300,00 zł
  1g
  brzuch
  400,00 zł
  1g
  klatka piersiowa
  450,00 zł
  1g
  łydki z kolanami
  270,00 zł
  1g
  przedramiona
  270,00 zł
  1g
  ramiona
  450,00 zł
  1g
  uda
  600,00 zł
  1g:15min
  klatka piersiowa + brzuch
  600,00 zł
  1g:15min
  plecy
  400,00 zł
  1g:30min
  ręce
  800,00 zł
  2g
  nogi

  Endermologie Alliance LPG

  UWAGA! Masaże Endermologie LPG Alliance wykonuje się w oryginalnym stroju ENDERMOWEAR. Jednorazowy koszt stroju 80 zł lub w pakiecie gratis. Atrakcyjne pakiety dostępne na naszej stronie CIAŁO www.bionikaurody.pl/oferta/endermologie-alliance-lipomasaz/ POJEDYNCZY ZABIEG 300 zł + strój LPG 100 zł ENDERMOLOGIE ALLIANCE 40 min 10 zabiegów 40 min (200 zł) - 2000 zł + strój LPG gratis 15 zabiegów 40 min (170 zł) - 2550 zł + strój LPG gratis 10 zabiegów 40 min (200zł) + 3 karbo (100 zł) - 2300 zł + strój LPG gratis EXPRES 20 min PAKIET EXPRESS 100 x 10 + strój LPG 80 zł PAKIET EXPRESS 95 x 15 + strój LPG 80 zł TWARZ www.bionikaurody.pl/oferta/endermologie-visage/
  100,00 zł
  30min
  zabieg z pakietu 20 min
  120,00 zł
  40min
  Endermologie DRENAŻ limfatyczny nóg 20 min
  100,00 zł
  40min
  Endermologie masaż PLECÓW 20 min
  230,00 zł
  1g
  Endermopuncture masaż relaksacyjny
  300,00 zł
  1g
  pierwszy zabieg z konsultacją
  300,00 zł
  1g
  pojedynczy zabieg bez karnetu
  180,00 zł
  1g
  twarz, zabieg z pakietu
  200,00 zł
  1g
  zabieg z pakietu 40 min
 • Urocza Ja

  22.9 km Sołtysowicka 30 lokal 114, 51-168, Wrocław, Psie Pole

  Laminacja (podkręcenie, uniesienie) rzęs

  130,00 zł
  1g:20min

  Przedłużanie rzęs 1:1

  150,00 zł
  2g

  Uzupełnienie 1:1 do 2 tyg

  110,00 zł
  1g:30min
 • Spinelli Room

  29.1 km Św. Jacka 169, 52-116, Wrocław

  Konsultacja masaże/depilacja

  1,00 zł
  15min

  Dermomasaż (1 partia ciała)

  Dermomasaz Dermomasaż jest masażem podciśnieniowym ze stymulacją mechaniczną. Dermomasaż nazywany również cellulogią lub lipomasażem to nowoczesny masaż podciśnieniowy połączony ze stymulacją mechaniczną, który silnie oddziałuje na tkankę łączną i wspomaga naturalne procesy zachodzące w organizmie. Dzięki temu zabiegowi można zredukować tkankę tłuszczową i cellulit, wymodelować sylwetkę oraz opóźnić efekty starzenia. Po dermomasażu tkanki są lepiej odżywione i dotlenione, a skóra staje się gładsza, bardziej jędrna i zdrowsza. JAKIE SĄ WSKAZANIA DO WYKONANIA DERMOMASAŻU? * redukcja cellulitu tłuszczowego; * redukcja nadmiaru tkanki tłuszczowej; * modelowanie sylwetki; * likwidowanie obrzęków; * silne ujędrnienie i wygładzenie skóry; * przywrócenie elastyczności skóry po dużej utracie masy ciała i po ciąży; * pobudzenie układu krwionośnego w celu poprawy krążenia; * pobudzenie układu limfatycznego i odprowadzanie zastojów limfatycznych; * regeneracja ciała po lipolizie iniekcyjnej lub liposukcji. JAKIE SĄ PRZECIWWSKAZANIA DO WYKONANIA DERMOMASAŻU? * infekcje bakteryjne, wirusowe i grzybicze; * stany zapalne i mechaniczne uszkodzenia skóry; * świeże lub hipertroficzne blizny i bliznowce w miejscach poddawanych zabiegowi; * bielactwo; * naczyniaki i tłuszczaki w miejscach poddawanych zabiegowi; * choroby nowotworowe; * choroby układu krążenia (nadciśnienie, miażdżyca, niewydolność mięśnia sercowego, wady serca, stan po zawale serca, rozrusznik serca); * skłonność do krwawień i siniaków; * przepuklina brzuszna lub pachwinowa; * stwardnienie rozsiane; * żylaki, zapalenie żył i zakrzepica; * miesiączka; * ciąża i karmienie piersią. JAK NALEŻY PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO DERMOMASAŻU? * na dwie godziny przed masażem pacjent nie powinien spożywać posiłku; * przed rozpoczęciem zabiegu należy wypić szklankę wody, co przyspieszy wydalenie toksyn z organizmu. JAKIE JEST DZIAŁANIE DERMOMASAŻU? Głęboki masaż połączony z podciśnieniem uaktywnia metabolizm tkanki tłuszczowej i rozbija komórki tłuszczowe. Pobudza pracę układu limfatycznego, przez co powoduje szybszy drenaż limfatyczny oraz pomaga zniwelować opuchliznę i obrzęki. Zabieg wzmaga wymianę międzykomórkową, zmniejsza retencję wody i stymuluje wydalanie nadmiaru płynów i toksyn z organizmu, dzięki czemu ciało oczyszcza się szybciej, a zarazem bardziej efektywnie. Ponadto przywraca prawidłowe funkcjonowanie naczyń włosowatych i poprawia mikrokrążenie. Dermomasaż wspomaga regenerację skóry poprzez wzmocnienie włókien podporowych skóry i poprawę jej kondycji. Przywraca elastyczność i jędrność skórze dzięki stymulacji fibroblastów (komórek tkanki łącznej właściwej), które są odpowiedzialne za produkcję kolagenu i elastyny. JAKIE SĄ NEGATYWNE NASTĘPSTWA I MOŻLIWE POWIKŁANIA PO DERMOMASAŻU? Po zabiegu pacjent ma możliwość od razu wrócić do codziennych zajęć i normalnego trybu życia. W okolicach zabiegowych mogą wystąpić podbiegnięcia krwawe, które ustępują po kilku dniach. JAKIE SĄ ZALECENIA PO DERMOMASAŻU? * przez 7 dni nie korzystać z peelingów i innych metod złuszczania skóry w miejscach poddanych zabiegowi; * pić w dużych ilościach niegazowaną wodę mineralną (1,5–2 litry dziennie); * przestrzegać zasad zdrowego odżywiania (dieta niskotłuszczowa z ograniczonym spożywaniem cukru); * zwiększyć aktywność fizyczną. JAKA JEST MINIMALNA ILOŚĆ ZABIEGÓW DERMOMASAŻU, NIEZBĘDNA DO OSIĄGNIĘCIA OPTYMALNEGO EFEKTU? Aby uzyskać optymalne efekty, należy poddać się co najmniej jednej serii 10 zabiegów, które mogą być wykonywane 1–2 razy w tygodniu. Ostateczne rezultaty zależą nie tylko od rodzaju problemu i ilości zabiegów, ale także od indywidualnych cech budowy, diety i nawyków żywieniowych oraz prowadzonego trybu życia. KIEDY UZYSKAMY PEŁEN EFEKT WYKONANEGO DERMOMASAŻU? Seria 10 masaży wykonywanych 1-2 razy w tygodniu pozwala wyraźnie ujędrnić i wygładzić skórę oraz zmniejszyć obwody ciała. JAK DŁUGO UTRZYMUJĄ SIĘ REZULTATY DERMOMASAŻU? Czas utrzymywania się uzyskanych rezultatów jest bardzo indywidualny. KIEDY MOŻNA/NALEŻY PRZEPROWADZIĆ KOLEJNE ZABIEGI DERMOMASAŻU? Nie ma ograniczeń co do czasu, w którym można przeprowadzić kolejną serię dermomasażu.
  49,00 zł
  30min

  Liposukcja ultradźwiękowa (1 partia ciała)

  LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA + INFRARED – PEŁNY OPIS ZABIEGU, PRZECIWWSKAZANIA, EFEKTY ZABIEGOWE Liposukcja ultradźwiękowa jest nieinwazyjnym zabiegiem polegającym na rozbiciu tkanek tłuszczowych. Jest to skuteczna i przede wszystkim bezpieczna metoda odchudzająca, której rocznie poddaje się wielu pacjentów. Liposukcja ultradźwiękowa daje świetne efekty i nie wymaga długiej rekonwalescencji. Czym dokładnie jest zabieg? Jakie są przeciwskazania i efekty zabiegowe? Tego dowiesz się w dalszej części wpisu. JAKA JEST ZASADA DZIAŁANIA LIPOSUKCJI ULTRADŹWIĘKOWEJ? Zjawisko kawitacji sprawia, iż cząsteczki w tkankach wpadają w drgania, powodując wewnątrztkankowy masaż. Wytworzona energia wywołuje uszkodzenie błony komórkowej adipocytów i uwolnienie w ten sposób wolnych kwasów tłuszczowych i glicerolu do przestrzeni międzykomórkowej, gdzie następnie odprowadzane są przez układ naczyniowo-chłonny do wątroby. JAKIE SĄ WSKAZANIA DO WYKONANIA LIPOSUKCJI ULTARDŹWIEKOWEJ? Liposukcja ultradźwiękowa jest zabiegiem łagodnym. Warto więc skorzystać z niej, gdy planuje się schudnąć, przy jednoczesnym uniknięciu długotrwałej rekonwalescencji, a także różnych powikłań pozabiegowych. Jakie są wskazania do wykonania liposukcji ultradźwiękowej? Do najczęstszych wskazań zaliczyć można: rozstępy, blizny zanikowe, nadwagę, cellulit, otyłość. JAKIE SĄ PRZECIWWSKAZANIA – KIEDY NIE NALEŻY WYKONYWAĆ ZABIEGU LIPOSUKCJI ULTRADŹWIĘKOWEJ? Żeby móc skorzystać z dobrodziejstw zabiegu, trzeba być przede wszystkim zdrowym. Do głównych przeciwwskazań zabiegowych zaliczyć można: ciążę i okres laktacji nieunormowane ciśnienie tętnicze, choroby nowotworowe przed upływem 5 lat od ich wyleczenia, niewydolność krążenia, stany wyniszczenia czynna gruźlica płuc, zaawansowaną miażdżycę obwodową, zmiany żylno-chłonne, zakrzepową chorobę żył kończyn dolnych, stany bakteryjne skóry i tkanek miękkich, krwawienia, przerwaną ciągłość naskórka, implanty metalowe w okolicach zabiegowych, rozruszniki serca, zastawka, osteoporozę, cukrzycę, choroby wątroby, menstruację, epilepsję, stwardnienie rozsiane. JAKIE SĄ EFEKTY PO LIPOSUKCJI KAWITACYJNEJ? Liposukcja kawitacyjna (ultradźwiękowa) niesie ze sobą wiele pozytywnych efektów takich jak: redukcja tkanki tłuszczowej, wyszczuplenie, modelowanie sylwetki, ujędrnienie skóry, odżywienie skóry i tkanek głębiej położonych, pobudzenie krążenia, uelastycznienie skóry, stymulacja przemiany materii, zwiększenie dyfuzji przez błony komórkowe. JAKI JEST CZAS ZABIEGU LIPOSUKCJI KAWITACYJNEJ? Czas zabiegu liposukcji kawitacyjnej zależy od części ciała, która zostaje poddana terapii: jedna partia ciała do 20 minut, całe ciało do maksymalnie 80 minut. JAK JEST CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW LIPOSUKCJI KAWITACYJNEJ? Należy wiedzieć, że zabieg liposukcji ultradźwiękowej składa się nie z jednej, ale z kilku sesji. Jak to wygląda w praktyce? Liposukcję kawitacyjną przeprowadza się: raz w tygodniu, w serii do 10 zabiegów, następna seria po 6 miesiącach, zabieg przypominający: raz w miesiącu.
  49,00 zł
  30min
 • Usługi mobilne

  Laminacja Brwi i Rzęs & Makijaż / Kamila Miernik Make-up Artist

  26.5 km Pomorska 51-53, Lokal nr 6, 50-217, Wrocław, Śródmieście

  Stylizacja / laminacja brwi + laminacja rzęs

  250,00 zł
  1g:30min

  Makijaż + fryzura ślubna

  380,00 zł
  3g

  Stylizacja brwi / geometria + laminacja + farbka

  Ułożenie niesfornych włosków brwi, odżywienie ich i utrzymanie w tej kondycji do 7 tygodni. Farbka utrzymuje się do 5 tygodni. Idealny zabieg gdy chcemy by nasze brwi nabrały innego kształtu.
  130,00 zł
  1g
 • SPA AROMA STONE

  27.9 km Szosa Kępińska 81, 56-500, Syców

  MANICURE HYBRYDOWY ZE ZDOBIENIEM

  100,00 zł
  1g:20min

  ŻEL NA NATURALNEJ PŁYTCE

  DO USŁUGI PRZY ZDOBIENIACH DOLICZANE SĄ DODATKOWE OPŁATY: - ZDOBIENIE RĘCZNIE MALOWANE +20 ZŁ. - CYRKONIE 1 SZT. +1 ZŁ. - PYŁKI/BROKATY/OMBRE +10 ZŁ. - FRENCH/BABYBOOMER + 10 ZŁ.
  120,00 zł
  1g:30min

  UZUPEŁNIANIE ŻELU

  DO USŁUGI PRZY ZDOBIENIACH DOLICZANE SĄ DODATKOWE OPŁATY: - ZDOBIENIE RĘCZNIE MALOWANE +20 ZŁ. - CYRKONIE 1 SZT. +1 ZŁ. - PYŁKI/BROKATY/OMBRE +10 ZŁ. - FRENCH/BABYBOOMER + 10 ZŁ.
  90,00 zł
  1g:30min
 • Kierunek Uroda

  25.7 km Piastów Śląskich 23, 55-011, Siechnice

  1 kolor + modelowanie włosy średnie (do ramion)

  koloryzacja jednolita z modelowaniem: włosy krótkie od 180zł, średnie od 200zł, długie od 240zł * w zależności od długości i gęstości włosów może być doliczona dodatkowa koloryzacja +35 zł
  200,00 zł
  2g

  1 kolor + strzyżenie włosy średnie (do ramion)

  koloryzacja jednolita z modelowaniem: włosy krótkie od 180zł, średnie od 200zł, długie od 240zł * w zależności od długości i gęstości włosów może być doliczona dodatkowa koloryzacja +35 zł
  220,00 zł
  2g:30min

  Sombre, Ombre + strzyżenie (włosy długie)

  Ombre/ Sombre + strzyżenie włosy średnie (do ramion) 310zł, włosy długie 340zł * w zależności od długości i gęstości włosów może być doliczona dodatkowa koloryzacja +35 zł
  340,00 zł
  3g:30min
 • Brwi Bar Wroclaw. pl

  26.5 km Tadeusza Kościuszki 198, Beauty Studio IN CHOCO, 50-437, Wrocław, Krzyki

  Stylizacja brwi. Czytaj ponizej👇 wazne❗️

  UWAGA! To WAZNE! Cena 85zł tylko przy PIERWSZEJ wizycie klientów. Dla STAŁYCH klientow (od drugiej wizyty i dalej) Cena 65zł🔥Rabat otrzymasz przy rozliczeniu❗️ Opis usługi: ⭐️Stylizacja brwi obejmue: •modelowanie kształtu; •regulacja ; •farbowanie; •pielęgnacja brwi; •tworzenie skóry wokół brwi za pomocą korektora i nakładania żelu do brwi. ⭐️Podczas tej procedury najpierw rysowany jest kształt, uzgadniany z Klientem, a następnie przeprowadzana jest korekcija i farbowanie! ⭐️Podczas tej usługi wykonywana jest profesjonalna pielęgnacja w celu przywrócenia skóry i wzrostu włosów brwi! ⭐️Pod koniec zabiegu skóra wokół brwi jest sporządzana za pomocą korektora, a brwi są układane za pomocą profesjonalnego żelu do brwi! 💥 Po każdym zabiegu konieczna jest korekta makijażu. 💥 Każda klientka z zabiegu idzie piękna: bez zaczerwienień wokół brwi, wokół oczu, bez śladów zmytego makijażu. Henna brwi ... Z miłości do brwi & rzęs 🤎🤎🤎
  85,00 zł
  1g:10min

  Regulacja brwi stylizacja

  🍀 Etapy procedury: Czyszczenie / dyzenfekcja korekcja pęsetą 💎 Podczas tej usługi wykonywana jest profesjonalna pielęgnacja w celu przywrócenia skóry i wzrostu włosów brwi! 💎 Pod koniec zabiegu skóra wokół brwi jest sporządzana za pomocą korektora, a brwi są układane za pomocą profesjonalnego żelu do brwi! 💥 Po każdym zabiegu konieczna jest korekta makijażu. 💥 Każda klientka z zabiegu idzie piękna: bez zaczerwienień wokół brwi, wokół oczu, bez śladów zmytego makijażu ❤️ Z miłości do brwi & rzęs 🤎🤎🤎
  55,00 zł
  30min

  Laminacja+Stylizacja brwi.Czytaj ponizej👇 wazne❗️

  UWAGA! To WAZNE! Cena 150 zł tylko przy PIERWSZEJ wizycie klientów. Dla STAŁYCH klientow (od drugiej wizyty i dalej) Cena 125zł🔥Rabat otrzymasz przy rozliczeniu❗️ Opis usługi: ⭐️Laminowanie brwi Ekspert system Brow FixUp elan + Stylizacja brwi, która obejmue: •modelowanie kształtu; •regulacja ; •farbowanie; •pielęgnacja brwi; •tworzenie skóry wokół brwi za pomocą korektora i nakładania żelu do brwi. ⭐️Podczas tej procedury najpierw rysowany jest kształt, uzgadniany z Klientem, a następnie przeprowadzana jest korekcija i farbowanie! ⭐️Podczas tej usługi wykonywana jest profesjonalna pielęgnacja w celu przywrócenia skóry i wzrostu włosów brwi! ⭐️Pod koniec zabiegu skóra wokół brwi jest sporządzana za pomocą korektora, a brwi są układane za pomocą profesjonalnego żelu do brwi! 💥 Po każdym zabiegu konieczna jest korekta makijażu. 💥 Każda klientka z zabiegu idzie piękna: bez zaczerwienień wokół brwi, wokół oczu, bez śladów zmytego makijażu. Henna brwi ... Z miłości do brwi & rzęs 🤎🤎🤎
  150,00 zł
  1g:15min
 • Różycka Studio Paznokcie i Kosmetologia

  30.8 km ulica Grabiszyńska 238 /240, Tarasy GRABISZYŃSKIE(wejście zewnątrz), 53-245, Wrocław, Fabryczna

  Manicure (bez malowania)

  70,00 zł
  45min

  Manicure hybrydowy jednolity

  usunięcie hybrydy Gratis
  100,00 zł
  1g:45min

  Manicure hybrydowy(stylistka Agata)

  110,00 zł
  1g:30min
 • Usługi mobilne

  Ostapov Make Up

  29.6 km Jarosława Iwaskiewicza, 141b, 55-200, Oława

  Makijaż dzienny

  80,00 zł+
  45min

  Makijaż wieczorowy

  120,00 zł
  1g:15min

  Makijaż do sesji zdjęciowej

  130,00 zł
  1g:15min
 • Monika Sekulska Permanent Makeup

  28.5 km ul. Igora Strawińskiego 7/3, 52-129, Wrocław, Fabryczna

  KONSULTACJE medycyna estetyczna

  Zapraszam na konsultacje osobiste oraz za pośrednictwem aplikacji Whatsapp: +48 666 111 559.
  Bezpłatna
  30min

  KONSULTACJE online!

  Zapraszam na konsultacje online. WHATSAPP: +48 666 111 559. Po umówiony spotkaniu, smsem wysyłany jest link do strony, gdzie należy się połączyć z komputera lub telefonu. Do zobaczenia!
  Bezpłatna
  30min

  KONSULTACJE korekta nieudanego makijażu

  Bezpłatna
  30min
 • Usługi mobilne

  Turkish Barber

  27.0 km Kołłątaja 24, 50-006, Wrocław

  Strzyżenie brody

  Strzyżenie brody maszyną + brzytwą
  40,00 zł
  30min

  Strzyżenie (vip)

  Strzyżenie włosów + strzyżenie brody
  80,00 zł
  1g

  Strzyżenie męskie

  Strzyżenie włosów tylko nożyczkami
  70,00 zł
  1g:30min
 • Instytut Urody Fantastic Body

  29.3 km Legnicka 72, 54-217, Wrocław, Fabryczna

  ANALIZA,BADANIE SKÓRY

  Cyfrowa Diagnostyka skóry 3D Skin Scanner Nurtuje Cię stan twojej skóry, a może masz problemy z określeniem typu swojej cery? Używasz całego spektrum kosmetyków, a mimo wszystko skóra na buzi często wydaje się podrażniona, przesuszona lub pojawiają się na niej niechciane zmiany? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Aby jak najwłaściwiej dopasować odpowiednią pielęgnację do Twoich indywidualnych potrzeb zapraszamy Cię na profesjonalną analizę kondycji skóry. 3D Skin Scanner posiada zaawansowany technologicznie cyfrowy obiektyw, który 50-krotnie powiększa obszar badanej skóry, pozwalając na dogłębną ocenę jej kondycji i zdiagnozowanie problemów. W połączeniu z profesjonalnym wywiadem pozwoli to na dobranie właściwych procedur zabiegowych, a także odpowiedniej pielęgnacji domowej. Możesz też na bieżąco obserwować progres i pozytywne zmiany zachodzące po kolejnych zabiegach. Dzięki 3D Skin Scanner fachowo ocenimy: - stopień przesuszenia skóry - nawilżenie naskórka - głębokość zmarszczek - intensywność i rodzaj przebarwień - rozległość zmian naczyniowych - tendencje do rozszerzonych porów - produkcję sebum Rozwiej swoje wątpliwości i rozwiąż swoje problemy w trakcie jednej sesji. Profesjonalny mapping skóry – teraz za 99 zł!
  99,00 zł
  30min

  Pakiet Spa Francuski pocałunek

  Godzinny masaż relaksacyjny przy romantycznym blasku świec, ukoi wszystkie zmysły. Dodatkowo intensywnie nawilżający rytuał eksfoliujący z mezoterapią bezigłową . Doskonały wybór dla Niej i dla Niego.
  250,00 zł
  2g

  Pakiet SPA Paryski Romans

  Masaż relaksacyjny + Profesjonalny zabieg modelujący + Rytuał Liftingująco - odżywczy Masaż gorącą świecą z dodatkiem organicznego olejku kokosowego, poprzedzony manualną eksfoliacją. Ten niezwykły rytuał, dzięki dodatkowi naturalnego wosku sojowego sprawi, że Twoja skóra będzie jedwabiście gładka i otulona zmysłowym zapachem. Po godzinnym rytuale relaksacyjnym proponujemy nasz najnowszy zabieg modelujący EMS – Brazylijskie Pośladki – Hit w dziedzinie modelowania pupy. Na wykończenie autorski zabieg liftingujący na bazie 24k złota, francuskiej maski oligopeptydowej, połączony z Rewitalizacją Lampą LED. Gwarantujemy niezapomniane wrażenia dla każdej z Pań!
  480,00 zł
  3g:20min
 • AK Secret

  16.9 km Agrestowa 20/6, 51-356, Kiełczów, Psie Pole

  BioRePeelCl3 + mikronakłuwanie

  380,00 zł
  1g
  TWARZ
  430,00 zł
  1g
  TWARZ+SZYJA
  480,00 zł
  1g:10min
  TWARZ+SZYJA+DEKOLT

  BioRePeelCl3

  280,00 zł
  40min
  TWARZ
  330,00 zł
  45min
  TWARZ+SZYJA
  380,00 zł
  1g
  TWARZ+SZYJA+DEKOLT

  RF INFINITE MONDUNIQ

  Radiofrekwencja mikroigłowa to jednoczesne działanie znanych wcześniej zabiegów – radiofrekwencji (RF) i mezoterapii mikroigłowej (mikronakłuwania). Przy minimalnych kontrolowanych uszkodzeniach wierzchnich warstw skóry tworzy mikrouszkodzenia termiczne głęboko w skórze. Powstałe podrażnienia stymulują w konsekwencji tkanki do intensywnej produkcji nowego kolagenu i elastyny, przez co skóra uzyskuje jędrność i blask. Efekty zabiegowe: napięcie i ujędrnienie skóry, lifting, spłycenie zmarszczek i drobnych linii, przyrost kolagenu, poprawa kolorytu i widoczny blask, zmniejszenie widoczności porów, przyrost nowego kolagenu, wyrównanie blizn powierzchownych, redukcja rozstępów i blizn, ujędrnienie skóry ciała, likwidacja nadpotliwości.
  Bezpłatna
  30min
  ROZSTĘPY I BLIZNY
  500,00 zł
  30min
  CZOŁO
  500,00 zł
  30min
  DŁONIE
  500,00 zł
  30min
  OCZY
  500,00 zł
  30min
  OKOLICA UST
  500,00 zł
  30min
  POLICZKI
  1 000,00 zł
  1g
  BRZUCH
  700,00 zł
  1g
  DEKOLT
  1 000,00 zł
  1g
  POŚLADKI
  700,00 zł
  1g
  RAMIONA
  600,00 zł
  1g
  SZYJA
  800,00 zł
  1g
  TWARZ
  1 000,00 zł
  1g
  TWARZ+SZYJA
  900,00 zł
  1g
  UDA PRZÓD
  900,00 zł
  1g
  UDA TYŁ
  1 300,00 zł
  1g:20min
  BRZUCH + BOCZKI
  1 300,00 zł
  1g:20min
  TWARZ+SZYJA+DEKOLT
  1 400,00 zł
  1g:20min
  UDA PRZÓD I TYŁ
 • Perfect Glamour Marzena Kotowska

  24.8 km Kamieńskiego 57/1, 51-142, Wrocław, Psie Pole

  manicure

  70,00 zł
  1g

  pedicure

  170,00 zł
  1g:30min

  Szkolenie z kolorometrii

  1 094,70 zł
  8g
 • Aden Salon

  26.4 km Zygmunta Krasińskiego 15A/1, 50-449, Wrocław, Krzyki

  Konsultacja zabieg kosmetyczny

  Bezpłatna
  20min

  Przedłużanie rzęs - metoda 2-4D

  150,00 zł
  3g

  Uzupełnienie rzęs do 3 tygodni (2-4D)

  120,00 zł
  2g:30min

Najpopularniejsze usługi